Bliv kvalificeret til at udarbejde forslag til datalogning og præsentation af opsamlede data samt håndtere datakommunikation ved at strukturere  løsninger, der udføres efter gældende regler og normer.
Efteruddannelse Fag
SCADA, netværk og databaser
Akademiuddannelse — 10 ECTS

SCADA, netværk og databaser

Varighed
8 uger Dag
Pris
8.400 DKK Dag
Tidspunkt
Daghold
Aftenhold
Lokationer

Esbjerg /

Sønderborg /

Kolding /

Aabenraa

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Se hold

Har du spørgsmål?

Tjek også vores

ofte stillede spørgsmål

I faget SCADA, netværk og databaser bliver du præsenteret for en eller flere af de mest almindeligt anvendte SCADA-software (tagbaserede), med anvendelse af OPC-kommunikation til valgfri PLC.

Der vil i forløbet blive arbejdet med gældende regler og normer, samtidig fokuserer vi på design og visualisering af en SCADA-brugerflade. Du bliver kvalificeret til at udarbejde forslag til datalogning og præsentation af opsamlede data samt håndtere datakommunikation ved at strukturere  løsninger, der udføres efter gældende regler og normer. Endvidere får du kompetence til at designe en SCADA-brugerflade i dialog med kunden.

Faget er obligatorisk på studieretningen industri  på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan også læses selvstændigt.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i automation og drift eller enkelte fag herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.qa

<h2>SVU</h2>
Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til faget SCADA, netværk og databaser.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på <a href=”http://svu.dk” target=”_blank” rel=”noopener”>SVU.dk</a>, hvor du også kan søge.
<h2>KOMPETENCEFONDE</h2>
Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene, for eksempel Industriens Kompetencefond <a href=”http://www.ikuf.dk” target=”_blank” rel=”noopener”>www.ikuf.dk</a>.

Se mere på <a href=”http://www.industriensuddannelser.dk” target=”_blank” rel=”noopener”>www.industriensuddannelser.dk</a>.

Studieordning

  • Automation og Drift 2016, Nr. 1

    Download
  • Automation og Drift 2018, Nr. 1

    Download
  • Automation og Drift 2019, Nr. 1

    Download
Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Kontakt studievejledningen i Esbjerg

Du kan kontakte studievejledningen i Esbjerg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-vest@easv.dk
Telefon: +45 4199 1299
Åbningstiderne i Esbjerg
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Onsdag:
09.30 - 11.30
Torsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Fredag:
12.00 - 14.00
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket

Kontakt studievejledningen i Sønderborg

Du kan kontakte studievejledningen i Sønderborg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-syd@easv.dk
Telefon: +45 4199 1200
Åbningstiderne i Sønderborg
Mandag:
09.00 - 11.00
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Torsdag:
Lukket
Fredag:
10.00 - 14.00 (kun telefonisk henvendelse)
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket