Bliv klædt på til at sikre, at din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning, og bliv klogere på hvad, der er den rigtige retning.
Efteruddannelse Fag
Det strategiske lederskab
Akademiuddannelse — 10 ECTS

Det strategiske lederskab

Varighed
8 gange Dag
15 gange Aften
Pris
9.900 DKK Dag
4.400 DKK Aften
Tidspunkt
Daghold
Aftenhold
Lokationer

Esbjerg /

Kolding /

Aabenraa /

Sønderborg

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Se hold

Har du spørgsmål?

Tjek også vores

ofte stillede spørgsmål

Bliv klædt på til at sikre, at din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning, og bliv klogere på hvad, der er den rigtige retning. 

I dette fag arbejder vi med ”det store overblik” – fastlæggelse af mål og hvordan virksomheden bedst når derhen. Vi kigger både på analysedelen, samt udvikling og implementeringsprocessen.

Ét er, at ledelsen bliver enige om en strategi, men hvordan sikrer I, at den bliver kendt – og anderkendt – i hele organisationen og gennemført i form af konkrete aktiviteter.

Du lærer også at identificere behovet for udvikling i din egen afdeling, så du sikrer, at din medarbejderstab er klædt på til at kunne gennemføre den strategi, ledelsen har lagt.

Forandringer er blevet en fast del af alle virksomheders hverdag. Man må hele tiden være opmærksom og tilpasse sig for at kunne klare sig i konkurrencen på markedet. Hvordan forholder du dig til hyppige ændringer og hvordan tilpasses strategien den foranderlige verden, vi befinder os i. Faget strategisk ledelse hjælper dig med at indføre og håndtere forandringsprocesserne i din virksomhed, så både medarbejdere og kunder føler sig godt tilpas.

Strategisk ledelse er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i ledelse, men kan også læses selvstændig

 

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i ledelse eller enkelte fag herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til faget det strategiske lederskab.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og su skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

Kompetencefonde

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefonde.

Studieordning

Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Kontakt studievejledningen i Esbjerg

Du kan kontakte studievejledningen i Esbjerg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-vest@easv.dk
Telefon: +45 4199 1299
Åbningstiderne i Esbjerg
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Onsdag:
09.30 - 11.30
Torsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Fredag:
12.00 - 14.00
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket

Kontakt studievejledningen i Sønderborg

Du kan kontakte studievejledningen i Sønderborg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-syd@easv.dk
Telefon: +45 4199 1200
Åbningstiderne i Sønderborg
Mandag:
09.00 - 11.00
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Torsdag:
Lukket
Fredag:
10.00 - 14.00 (kun telefonisk henvendelse)
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket