Akademiuddannelsen i automation og drift kvalificerer dig til at deltage i udvikling og vedligeholdelse af automatiske anlæg.
Efteruddannelse Uddannelser
Automation og drift
Akademiuddannelse

Automation og drift

Varighed
Deltid
Tidspunkt
Daghold
Lokationer

Esbjerg /

Sønderborg

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Har du spørgsmål?

Tjek også vores

ofte stillede spørgsmål

Læs hele uddannelsen eller enkelte fag – samtidig med at du passer dit arbejde. 

En god uddannelse for fremtiden. Du har allerede en god faglig uddannelse – byg videre på den og hold dine kompetencer skarpe, så du står stærkere i et langt arbejdsliv. Automation er et område, der allerede har meget stor betydning for vores hverdag og samtidig et felt, hvor der venter mange udviklingsopgaver.

Det gælder for eksempel hele energiområdet, velfærdssektoren, den industrielle produktion og inden for offshore. Akademiuddannelsen i automation og drift kvalificerer dig til at deltage i produktion, drift, og vedligehold. Du vil kunne stå i spidsen for den praktiske installation, der består af opstilling, indkøring, udvikling og planlægning af arbejdsopgaver i produktionstekniske miljøer inden for industri eller offshore.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler: udvikling af automatiske styringer,  regulering af procesanlæg og drift og vedligehold og et antal studieretningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Du skal have 60 ECTS-point i alt. Hvis du tager et fag pr halve år, vil uddannelsen vare 3 år.

Du kan vælge mellem to forskellige studieretninger industri og offshore. 

Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i automation og drift eller enkelte fag herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.qa

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til akademiuddannelsen i automation og drift.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

KOMPETENCEFONDE

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene, for eksempel Industriens Kompetencefond www.ikuf.dk.

Se mere på www.industriensuddannelser.dk.

Studieordning

  • Automation og Drift 2016, Nr. 1

    Download
  • Automation og Drift 2018, Nr. 1

    Download
Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Obligatoriske fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Pris, Varighed

1 hold

Daghold

8.400 DKK

8 uger

1 hold

Daghold

8.400 DKK

8 uger

1 hold

Daghold

5.000 DKK

Retningsbestemte fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Pris, Varighed

Industri

1 hold

Daghold

8.400 DKK

0 hold

Daghold / Aftenhold

8.400 DKK

8 uger

Offshore

0 hold

Daghold

8.400 DKK

Sikkerhed

5 ECTS

0 hold

Daghold

5.000 DKK

0 hold

Daghold

5.000 DKK

Valgfrie moduler

Fag, Niveau

Kommende hold

Pris, Varighed

0 hold

Daghold

5.000 DKK

0 hold

Daghold

5.000 DKK

4 uger

0 hold

Daghold

5.000 DKK

0 hold

Daghold

5.000 DKK

4 uger

S88

5 ECTS

0 hold

Daghold

5.000 DKK

4 uger