Akademiuddannelsen i automation og drift kvalificerer dig til at deltage i udvikling og vedligeholdelse af automatiske anlæg.
Efteruddannelse Uddannelser
Automation og drift
Akademiuddannelse

Automation og drift

Varighed
Deltid
Tidspunkt
Daghold
Lokationer

Esbjerg /

Sønderborg

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Læs hele uddannelsen eller enkelte fag – samtidig med at du passer dit arbejde. 

En god uddannelse for fremtiden. Du har allerede en god faglig uddannelse – byg videre på den og hold dine kompetencer skarpe, så du står stærkere i et langt arbejdsliv. Automation er et område, der allerede har meget stor betydning for vores hverdag og samtidig et felt, hvor der venter mange udviklingsopgaver.

Det gælder for eksempel hele energiområdet, velfærdssektoren, den industrielle produktion og inden for offshore. Akademiuddannelsen i automation og drift kvalificerer dig til at deltage i produktion, drift, og vedligehold. Du vil kunne stå i spidsen for den praktiske installation, der består af opstilling, indkøring, udvikling og planlægning af arbejdsopgaver i produktionstekniske miljøer inden for industri eller offshore.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler: udvikling af automatiske styringer,  regulering af procesanlæg og drift og vedligehold og et antal studieretningsspecifikke og valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Du skal have 60 ECTS-point i alt. Hvis du tager et fag pr halve år, vil uddannelsen vare 3 år.

Du kan vælge mellem to forskellige studieretninger industri og offshore. 

Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i automation og drift eller enkelte fag herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

VEJLEDNING

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend på telefon, mail, chat eller Facebook. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej.

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til akademiuddannelsen i automation og drift.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

KOMPETENCEFONDE

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene.

Studieordning

  • Automation og Drift 2016, Nr. 1

    Download
  • Automation og Drift 2018, Nr. 1

    Download
  • Automation og Drift 2019, Nr. 1

    Download
Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Obligatoriske fag

Fag, Niveau

Kommende hold

1 hold

Daghold

1 hold

Daghold

Retningsbestemte fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Industri

0 hold

Daghold

1 hold

Daghold / Aftenhold

Offshore

0 hold

Daghold

Sikkerhed

5 ECTS

0 hold

Daghold

Valgfrie moduler

Fag, Niveau

Kommende hold

0 hold

Daghold

0 hold

Daghold

0 hold

Daghold

S88

5 ECTS

0 hold

Daghold

Kontakt studievejledningen i Esbjerg

Du kan kontakte studievejledningen i Esbjerg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-vest@easv.dk
Telefon: +45 4199 1299
Åbningstiderne i Esbjerg
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Onsdag:
09.30 - 11.30
Torsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Fredag:
12.00 - 14.00
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket

Kontakt studievejledningen i Sønderborg

Du kan kontakte studievejledningen i Sønderborg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-syd@easv.dk
Telefon: +45 4199 1200
Åbningstiderne i Sønderborg
Mandag:
09.00 - 11.00
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Torsdag:
Lukket
Fredag:
10.00 - 14.00 (kun telefonisk henvendelse)
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket