Bliv klædt på til at projektere og rådgive om energieffektivisering af bygninger. Du får viden om nye og vedvarende energiformer, og du lærer at løse opgaver på tværs af bygningskonstruktioner og installationsområder.
Efteruddannelse Uddannelser
Energiteknologi
Akademiuddannelse

Energi­teknologi

Varighed
Deltid
Tidspunkt
Daghold
Lokationer

Esbjerg

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Har du spørgsmål?

Tjek også vores

ofte stillede spørgsmål

Læs hele uddannelsen eller enkelte fag – samtidig med at du passer dit arbejde. 

Akademiuddannelsen i energiteknologi klæder dig på til at projektere og rådgive om energieffektivisering af bygninger. Du får viden om nye og vedvarende energiformer, og du lærer at løse opgaver på tværs af bygningskonstruktioner og installationsområder.

På akademiuddannelsen i energiteknologi beskæftiger du dig med tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærme og bygningstekniske installationer. Vi arbejder med energiformer, byggeteknik, indeklima, varmeteknik, energianalyser, miljømæssige vurderingsmetoder og energirigtig planlægning og projektering

Du lærer desuden at indsamle og analysere data om energiforbrug og at udarbejde energibesparende løsninger.

Uddannelsen henvender sig blandt andet til faglærte håndværkere, der arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen eller beskæftiger sig med energi i det daglige arbejde.

 

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen består af en række obligatoriske og valgfri moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Du skal have 60 ECTS i alt. Du bestemmer selv om du ønsker en hel uddannelse eller enkelte fag.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i energiteknologi eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til akademiuddannelsen i energiteknologi.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

KOMPETENCEFONDE

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene, for eksempel Industriens Kompetencefond www.ikuf.dk.

Se mere på www.industriensuddannelser.dk.

Studieordning

Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Retningsbestemte fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Pris, Varighed

Delautorisation el

1 hold

Daghold

8.400 DKK

8 uger

0 hold

Daghold

5.000 DKK

4 uger

1 hold

Daghold

5.000 DKK

4 uger

0 hold

Daghold

5.000 DKK

4 uger