Få en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt. Bliv klædt på til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter på et globalt marked.
Efteruddannelse Uddannelser
Salg og markedsføring
Akademiuddannelse

Salg og markedsføring

Varighed
Deltid
Tidspunkt
Daghold
Lokationer

Esbjerg /

Sønderborg /

Kolding /

Aabenraa

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Læs hele uddannelsen eller enkelte fag – samtidig med at du passer dit arbejde. 

Med en akademiuddannelse i salg og markedsføring får du en uddannelse, der er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt, som gør dig i stand til at analysere, planlægge og gennemføre forskellige salgs- og markedsføringsaktiviteter på et globalt marked.

Du får blandt andet viden om erhvervsret, markedsføring og salgsplanlægning. Desuden giver uddannelsen dig et solidt kendskab til salgsteknikker og salgspsykologi.

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med eller gerne vil arbejde med salg, markedsføring, import og/eller eksport.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie fagmoduler samt et afgangsprojekt.

Du kan vælge at tage akademiuddannelsen i salg og markedsføring uden at specialisere dig i en bestemt retning. Vælger du den mulighed, vil dit uddannelsesforløb bestå af tre obligatoriske fag afsætningsstrategi, international markedsføring og -analyse samt markedsføring og forhandling, to valgfrie fag og et afgangsprojekt. Vær opmærksom på, at de valgfri moduler skal indeholde mindst 5 ECTS fra det merkantile fagområde og maksimalt 15 ECTS fra andre fagområder.

En anden mulighed er at vælge en studieretning. Akademiuddannelsen i salg og markedsføring har følgende retninger:

 • Eksportprofil
 • Digital profil
 • Dalgsprofil

Alle tre retninger består af tre obligatoriske fag afsætningsstrategi, international markedsføring og -analyse samt markedsføring og forhandling, to obligatoriske retningsbestemte moduler inden for den valgte retning og et afgangsprojekt.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i salg og markedsføring eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

VEJLEDNING

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend på telefon, mail, chat eller Facebook. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej.

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til akademiuddannelsen salg og markedsføring.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

KOMPETENCEFONDE

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene.

Studieordning

 • Salg og markedsføring 2018, Nr. 1

  Download
 • Salg og markedsfoering 2018, Nr. 2

  Download
 • Salg og markedsføring 2018, Nr. 3

  Download
Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Obligatoriske fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Retningsbestemte fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Eksportprofil

0 hold

Daghold

Digital prodil

2 hold

Daghold

E-handel

10 ECTS

0 hold

Daghold

Salgsprofil

Strategisk salg

10 ECTS

1 hold

Daghold

Valgfrie moduler

Fag, Niveau

Kommende hold

Erhvervs­ret

10 ECTS

2 hold

Daghold

Kontakt studievejledningen i Esbjerg

Du kan kontakte studievejledningen i Esbjerg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-vest@easv.dk
Telefon: +45 4199 1299
Åbningstiderne i Esbjerg
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Onsdag:
09.30 - 11.30
Torsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Fredag:
12.00 - 14.00
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket

Kontakt studievejledningen i Sønderborg

Du kan kontakte studievejledningen i Sønderborg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-syd@easv.dk
Telefon: +45 4199 1200
Åbningstiderne i Sønderborg
Mandag:
09.00 - 11.00
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Torsdag:
Lukket
Fredag:
10.00 - 14.00 (kun telefonisk henvendelse)
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket