Bliv kvalificeret til at arbejde med optimering af forsyningskæden og med de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.
Efteruddannelse Uddannelser
International transport og logistik
Akademiuddannelse

Inter­national transport og logistik

Varighed
Deltid
Tidspunkt
Daghold
Lokationer

Esbjerg /

Sønderborg /

Kolding /

Aabenraa

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Læs hele uddannelsen eller enkelte fag – samtidig med at du passer dit arbejde. 

Akademiuddannelsen i international transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med optimering af forsyningskæden og med de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.

Du får træning i at foretage metodiske og praktiske overvejelser om transport og logistik på et globalt marked.

Uddannelsen er for dig, der gerne vil beskæftige dig med handel på tværs af grænser, men med særligt fokus på transportleddet.  Du får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og du lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå dig på ressourcestyring.

Typiske jobprofiler, når du er færdiguddannet, er speditør, analytiker eller konsulent.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Du kan gennemføre din akademiuddannelse i international transport og logistik med uden studieretning eller specialisere dig ved at vælge mellem uddannelsens to retninger: transport eller indkøb. På den måde kan du målrette din uddannelse mod forskellige faglige områder inden for transport og logistik.

Uddannelsen består af to fælles obligatoriske moduler logistik og Supply Chain Management, obligatoriske studieretningsfag samt et antal valgfrie moduler. Du kan vælge valgfag fra øvrige akademiuddannelser. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Du skal have 60 ECTS i alt.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i international transport og logistik eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

VEJLEDNING

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend på telefon, mail, chat eller Facebook. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej.

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til akademiuddannelsen i transport og logistik.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

KOMPETENCEFONDE

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene.

Studieordning

  • International Transport og Logistik 2016, Nr. 1

    Download
Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Obligatoriske fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Logistik

10 ECTS

7 hold

Daghold

7 hold

Daghold

Retningsbestemte fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Transport

Transport­jura

10 ECTS

2 hold

Daghold

Indkøb

6 hold

Daghold

2 hold

Daghold

Kontakt studievejledningen i Esbjerg

Du kan kontakte studievejledningen i Esbjerg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-vest@easv.dk
Telefon: +45 4199 1299
Åbningstiderne i Esbjerg
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Onsdag:
09.30 - 11.30
Torsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Fredag:
12.00 - 14.00
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket

Kontakt studievejledningen i Sønderborg

Du kan kontakte studievejledningen i Sønderborg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-syd@easv.dk
Telefon: +45 4199 1200
Åbningstiderne i Sønderborg
Mandag:
09.00 - 11.00
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Torsdag:
Lukket
Fredag:
10.00 - 14.00 (kun telefonisk henvendelse)
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket