Bliv klædt på arbejde endnu mere fokuseret med kommunikation og formidling. Du får kompetencer inden for kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis.
Efteruddannelse Uddannelser
Kommunikation og formidling
Akademiuddannelse

Kommuni­kation og formidling

Varighed
Deltid
Tidspunkt
Daghold
Lokationer

Esbjerg

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Har du spørgsmål?

Tjek også vores

ofte stillede spørgsmål

Læs hele uddannelsen eller enkelte fag – samtidig med at du passer dit arbejde. 

Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling klæder dig på til at anvende modeller og værktøjer til at arbejde med kommunikation og formidling på strategisk plan og i praksis.

Gennem uddannelsen lærer du blandt andet hvordan du udarbejder en kommunikationsstrategi, der følger virksomhedens overordnede strategier. Desuden får du redskaber til at formidle et budskab målrettet.

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med både intern og ekstern kommunikation. Du lærer derfor også om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

Du får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan du fremadrettet arbejde med at brande virksomheder. Du kan også beskæftige dig med sociale medier og online kommunikation.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, kommunikation i praksis og strategisk kommunikation samt et antal valgfrie moduler. Du afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i kommunikation og formidling eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til akademiuddannelsen kommunikation og formidling.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

KOMPETENCEFONDE

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene, for eksempel Industriens Kompetencefond www.ikuf.dk.

Se mere på www.industriensuddannelser.dk.

Studieordning

  • Kommunikation og formidling 2018, Nr. 1

    Download
Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Obligatoriske fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Pris, Varighed

1 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

0 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

Valgfrie moduler

Fag, Niveau

Kommende hold

Pris, Varighed

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger

Sociale medier

10 ECTS

0 hold

Daghold

9.900 DKK

6 uger

0 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

0 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger