Bliv klædt på til selvstændigt at kunne varetage virksomhedens arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring både nationalt og internationalt
Efteruddannelse Uddannelser
Økonomi og ressourcestyring
Akademiuddannelse

Øko­nomi og ressource­styring

Varighed
Deltid
Tidspunkt
Daghold
Lokationer

Esbjerg /

Sønderborg /

Kolding /

Aabenraa

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Med en akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring bliver du kvalificeret til selvstændigt at kunne varetage virksomhedens arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i handels-, produktions-, og servicevirksomheder såvel nationalt som internationalt. 

Gennem uddannelsen får du nye redskaber, så du er en vigtig medspiller, når virksomheden skal have overblik over økonomien, vurdere investeringers lønsomhed og udarbejde budgetter.
Du lærer for eksempel at analysere rentabilitet og indtjeningsevne. Derudover vil du kunne foretage de økonomiske beregninger og analyser, der er forudsætningen for at afdække virksomhedens forretningsmuligheder, nu og i fremtiden.

Uddannelsen er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund og for eksempel allerede arbejder som controller, analytiker eller konsulent.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Hele uddannelsen varer fra tre til fem år, afhængigt af hvornår du læser fagene.

Udover de obligatoriske fag erhvervsøkonomi og økonomistyring i praksis skal du have valgmoduler svarende til 30 ECTS. Der kan vælges moduler fra andre fagområder end det merkantile, disse må dog højst udgøre 10 ECTS. Valgmodulerne kan du se herunder. Derudover skal du afslutningsvis skrive et afgangsprojekt. Du skal have 60 ECTS i alt.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

VEJLEDNING

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend på telefon, mail, chat eller Facebook. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej.

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

KOMPETENCEFONDE

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene.

Studieordning

  • Oekonomi og ressourcestyring 2013, Nr. 1

    Download
Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Obligatoriske fag

Fag, Niveau

Kommende hold

0 hold

Daghold

0 hold

Daghold

Valgfrie moduler

Fag, Niveau

Kommende hold

Global økonomi

10 ECTS

0 hold

Daghold

0 hold

Daghold

Statis­tik

10 ECTS

0 hold

Daghold

Kontakt studievejledningen i Esbjerg

Du kan kontakte studievejledningen i Esbjerg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-vest@easv.dk
Telefon: +45 4199 1299
Åbningstiderne i Esbjerg
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Onsdag:
09.30 - 11.30
Torsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Fredag:
12.00 - 14.00
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket

Kontakt studievejledningen i Sønderborg

Du kan kontakte studievejledningen i Sønderborg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-syd@easv.dk
Telefon: +45 4199 1200
Åbningstiderne i Sønderborg
Mandag:
09.00 - 11.00
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Torsdag:
Lukket
Fredag:
10.00 - 14.00 (kun telefonisk henvendelse)
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket