Uddannelsen i retail giver dig både personlige og faglige kompetencer til at drive forretning og lede medarbejdere.
Akademiuddannelse

Retail

Varighed
Deltid
Tidspunkt
Daghold
Lokationer

Esbjerg

Adgangskrav

Relevant adgangsgivende uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Har du spørgsmål?

Tjek også vores

ofte stillede spørgsmål

Læs hele uddannelsen eller enkelte fag – samtidig med at du passer dit arbejde. 

Akademiuddannelsen i retail giver dig både personlige og faglige kompetencer til at drive forretning og lede medarbejdere. I alle fag er der fokus på detailvirksomhedens arbejdsområde.

Fagene spænder fra konceptstyring, salg og indkøb til butiksoptimering, kommunikation og det personlige lederskab.

Ud over at have en relevant erhvervsuddannelse kan du for eksempel være butikschef eller afdelingsleder.

Uddannelsen ruster dig til at arbejde målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. Du får redskaber til at analysere målgrupper og markedsudvikling i en branche, som er præget af hård konkurrence. Men du bliver også klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.

UDDANNELSENS OPBYGNING

Uddannelsen består af to obligatoriske fag konceptstyring i detailhandlen og det personlige lederskab i detailhandlen, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. Du skal have 60 ECTS i alt.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i retail. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in retail.

UDDANNELSE

Adgang til optagelse på akademiuddannelsen i økonomi og ressourcestyring eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse. Mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller en gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF).

ERHVERVSERFARING

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant erhvervsuddannelse.

DISPENSATION

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

SVU

Du kan søge SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) til akademiuddannelsen retail.

SVU er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Enten får du SVU som kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og du skal have en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Læs mere på SVU.dk, hvor du også kan søge.

KOMPETENCEFONDE

Er du omfattet af en overenskomst på det private arbejdsmarked, kan du også søge kompetencefondene, for eksempel Industriens Kompetencefond www.ikuf.dk.

Se mere på www.industriensuddannelser.dk.

Studieordning

Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Obligatoriske fag

Fag, Niveau

Kommende hold

Pris, Varighed

0 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

0 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

Valgfrie moduler

Fag, Niveau

Kommende hold

Pris, Varighed

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger

0 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

0 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

0 hold

Daghold

9.900 DKK

8 uger

0 hold

Daghold

6.250 DKK

4 uger