Om os Nyheder
Esbjerg skal satse på livslang læring, mener genvalgt rektor-formand

Esbjerg skal satse på livslang læring, mener genvalgt rektor-formand

10.12.2020

Esbjergs rektorkollegium vil styrke fortællingen om Esbjerg som et komplet og attraktivt uddannelsesområde for både unge og ældre med forskellig baggrund. Det siger rektor for EASV, Henrik Larsen. Han er netop blevet genvalgt som formand for rektorkollegiet, der tæller rektorerne fra Esbjergs videregående uddannelser og AMU samt ungdomsuddannelserne i både Esbjerg, Varde, Ribe og Tønder.

Sydvestjylland skal tilbage på beatet som et attraktivt uddannelsesområde. Rektorerne for de videregående uddannelser og ungdomsuddannelserne i Esbjerg, Varde, Ribe og Tønder, det såkaldte rektorkollegium, melder klar til kamp for sagen, som allerede er sat på dagsordenen af Esbjerg kommune, Region Syddanmark og en række virksomheder.

Fra ufaglært til ingeniør

“I rektorkollegiet vil vi gerne tage den opgave på os. Vores budskab er, at det handler om mere end markedsføring af Esbjerg som en attraktiv studieby for de unge,” siger kollegiets genvalgte formand, Henrik Larsen, der til daglig er rektor for EASV.

“Vi skal selvfølgelig have fokus på fuldtidsuddannelserne, men også på efteruddannelse. I Esbjerg kan man gå fra ufaglært over smed til ingeniør,” tilføjer han som et eksempel på, at Esbjergområdet kan tilbyde livslang læring og opkvalificering af både ny og eksisterende arbejdskraft.

Henrik Larsen understreger, at det ikke kun handler om at gøre Esbjergområdet tiltrækkende for studerende på ungdoms- og videregående uddannelser.

“På EASV har vi eksempelvis det erklærede mål at uddanne den arbejdskraft, som virksomhederne i vores del af Danmark har brug for. Så hjælper det jo ikke, hvis vi godt nok tiltrækker studerende til uddannelserne og de så rejser igen, når de har gennemført uddannelsen,” fastslår han.

Medarbejdere skal udvikle sig

Henrik Larsen og rektorkollegerne mener, at områdets store udbud af efteruddannelser på fuld- og deltid er en særlig styrke, som gør Esbjerg attraktiv for dem, der både vil studere, skabe sig en karriere og løbende videreuddanne og dygtiggøre sig.

Der er ingen tvivl om, at livslang læring bliver en forudsætning for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Virksomhederne er simpelthen nødt til at have medarbejdere, der både kan og vil dygtiggøre sig hele vejen igennem deres arbejdsliv, fordi udviklingen går så hurtigt, som den gør. Derfor er det vigtigt, at gøre Esbjergs mange muligheder for efteruddannelse til en del af det samlede billede af hele området som et kraftcenter for livslang læring.

Henrik Larsen
Rektor, Erhvervsakademi SydVest

Henrik Larsen har allerede siddet 10 år som formand på rektorkollegiet og er netop blevet genvalgt for de næste to år.