Om os Nyheder
Fremgang på Teknisk Manager Offshore

Fremgang på Teknisk Manager Offshore

02.08.2018

På trods af en samlet tilbagegang i antallet af optagne på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg og Sønderborg fra 2017 til 2018, er der en række af de videregående uddannelser på EASV som har oplevet fremgang i optaget 2018 sammenlignet med optaget 2017.

Én af disse uddannelser er professionsbacheloren Teknisk Manager Offshore som er en 2 årig overbygningsuddannelse til erhvervsakademiuddannelserne Driftsteknolog Offshore, El-installatør samt Produktionsteknolog. Optaget på Teknisk Manager Offshore er i 2018 steget med hele 25% efter i 2017 at have oplevet en tilbagegang.

De studerende er tilfredse
En af årsagerne til den positive fremgang tillægger konstitueret klyngechef Thea Maria Knudsen, at den generelle studietilfredshed på EASVs teknisk uddannelser Produktionsteknolog, Driftsteknolog og Teknisk Manager Offshore er betydeligt forbedret end tidligere jf. den årlige studietilfredshedsundersøgelse som årligt foretages blandt landets erhvervsakademier. ”Siden starten af skoleåret 2017 har vi været bevidste om at lave særlige tiltag. Vi har bl.a. skabt en tættere forbindelse mellem de studerende og klyngens undervisere, så der på den måde bliver taget hånd om den enkelte studerendes personlig behov og eventuelle udfordringer”. Hun fortsætter; ”Hvis de studerende er glade og tilfredse med at gå på akademiet, så er der større tendens til, at de vælger at læse videre hos os”.

Der er brug for folk med en Teknisk Manager Offshore uddannelse i fremtiden

Johanne Gregersen
Bestyrelsesformand på EASV

Uddannelsen Teknisk Manager Offshore kan læses i Esbjerg, som det eneste sted i Danmark, og giver en række kompetencer og redskaber til at løse ledelsesmæssige opgaver i relation til personale, miljø og sikkerhed i alle typer af virksomheder inden for offshore området og industrien som fx Siemens, Vestas og Ørsted – både nationalt og internationalt. Det muligt at gå ud at få job efter endt uddannelsen til Teknisk Manager Offshore, mens det ligeledes også muligt at bygge ovenpå uddannelsen med en relevant kandidatuddannelse typisk inden for ingeniørfaget.

Den positive udvikling glæder bestyrelsesformanden
Den positive udvikling i optaget på Teknisk Manager Offshore uddannelsen glæder også bestyrelsesformanden på EASV Johanne Gregersen. ”Der er brug for folk med en Teknisk Manager Offshore uddannelse i fremtiden. Med omstillingen til grøn energi og de kommende store vindmølleparker samt fornyelsen af metoder i offshore branchen generelt, vil nytænkning og ikke mindst sikkerhed være i fokus fremover. Derfor er det kun glædeligt at flere vælger uddannelsen, og jeg er sikker på, at det er det helt rigtige valg for dem, men også til glæde for deres fremtidige arbejdspladser,” udtaler hun.

Se mere om uddannelsen til Teknisk Manager Offshore her