Om os Nyheder
Omstillingsfonden

Omstillingsfonden

02.07.2018

Du har haft mulighed for, at søge midler fra Omstillingsfonden jf. nedenstående.

Få op til 10.000 kroner til din efter- og videreuddannelse fra Omstillingsfonden.

HVAD

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Der afsættes årligt 65 mio. kr. på landsdækkende plan til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling*, hvilket kan motivere til, at flere tager efter- og videreuddannelse på eget initiativ, da det bliver gratis for den enkelte.
Fra 1. august 2018 kan du med midler fra Omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Hvis du tilmelder dig fagmoduler, der samlet set overstiger de 10.000 kr. pr. år skal du blot selv betale differencen.

Du finder hele vores udbud af efteruddannelser her

*Omstillingsfonden dækker dog ikke indledende/studieforberedende forløb og bøger.

HVEM

Der er en række adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra Omstillingsfonden:

Du er faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse. Privatister er også omfattet.

  1.  Ansøgere, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, kan ikke modtage tilskud fra omstillingsfonden.
  2. Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplom-fagmoduler opfattes ikke som en hel videregående uddannelse, så længe vedkommende ikke har gennemført en hel uddannelse.

Du er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.

  1. Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud.
  2. Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud.
  3. Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud.

Du er tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser.

– Ansøger må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.

Bemærk: Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet en akademiuddannelse.

HVORNÅR

Tildeling af tilskud fra omstillingsfonden sker ved kursistens deltagerbetaling.

En tildeling kan tidligst ske 3 måneder før kursusstart. Tilmeldinger med mere end 3 måneder til kursusstart kan først tildeles midler 3 måneder før kursusstart.
OBS! Indledende kurser er ikke en del af en akademiuddannelse og man kan derfor ikke få tilskud hertil. Læs mere her.

Husk at ansøge om refusion fra omstillingsfonden senest en måned efter kursusafslutning.
Bemærk at for hold med opstart den 1. august 2019 og derefter, er fristen for ansøgning om refusion fra omstillingsfonden første undervisningsdag.

 

TRO- OG LOVEERKLÆRINGEN

For at få tilskud fra Omstillingsfonden skal du, når du tilmelder dig et fagmodul på vores hjemmeside, udfylde en tro- og loveerklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra Omstillingsfonden samme år.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt et fag, skal du udfylde en tilmeldingsblanket til faget på vores hjemmeside her.

Tro- og loveerklæringen skal udfyldes her

Bemærk: Tildelingen af Omstillingsmidler er efter ”først-til-mølle” princippet.