Om os Nyheder
Anerkendelse styrker EASV og syddanske virksomheder

Anerkendelse styrker EASV og syddanske virksomheder

05.10.2021

EASV er nu en såkaldt akkrediteret uddannelsesinstitution, og akademiet med campus i Esbjerg og Sønderborg kan dermed søge om at oprette nye uddannelser. Det giver EASV endnu bedre muligheder for at imødekomme syddanske virksomheders aktuelle behov for kvalificeret arbejdskraft.

Hvis du ser nogen i Esbjerg eller Sønderborg gå rundt med armene over hovedet i disse dage, er der gode chancer for, at de er tilknyttet EASV. Akademiet har nemlig netop fået en såkaldt institutions-akkreditering, og det er godt nyt både for EASV og for de virksomheder, som akademiet skal uddanne kvalificerede medarbejdere til.

Det er fantastisk vigtigt, fordi det betyder, at vi nu kan videreudvikle akademiet og vores uddannelsestilbud på et formelt godkendt grundlag. Dermed kan vi søge om at oprette nye uddannelser, som rammer netop de kompetencer, som virksomheder i vores del af Danmark på ethvert givent tidspunkt har brug for.

Henrik Larsen
Rektor, EASV

Blåstempling af kvaliteten

Blåstemplingen er givet af det såkaldte Akkrediteringsråd, som er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren med det formål at kvalitetssikre og udvikle videregående uddannelser i Danmark.

”På Erhvervsakademi SydVest har vi set et sammenhængende og velfungerende kvalitetssikringssystem, som er både transparent og dialogorienteret. Der er en klar fordeling af ansvar og opgaver mellem institutionsledelsen, uddannelseschefer, undervisere og andre medarbejdere på begge erhvervsakademiets campusser og et bredt engagement i kvalitetsarbejdet,” siger rådsformand Per B. Christensen blandt andet om begrundelsen for akkrediteringen af EASV.

Bureaukrati skal give mening

Det er tre års hårdt og målrettet arbejde med at beskrive kvalitetssystemer og processer, der nu endelig betaler sig for EASV, men det hårde arbejde har ikke kun skullet tilfredsstille Akkrediteringsrådet, fortæller rektor Henrik Larsen:

”Vi har haft et mantra omkring arbejdet med at blive akkrediteret, som hedder: Det skal give mening,” forklarer han og fortsætter:

”Det vil sige, at de systemer og procedurer, vi har skullet beskrive, ikke er bureaukrati for bureaukratiets skyld, men også har skullet tilføre reel værdi til vores måde at undervise de studerende og drive akademi på.”

Samme EASV – bare bedre

Henrik Larsen er særligt stolt af, at det er lykkedes at leve op til kriterierne for akkreditering uden at gå på kompromis med EASV’s måde at drive uddannelser og institution på.

Vi er altid tæt på, hvilket vil sige, at vi samarbejder tæt med virksomhederne, og at undervisere og studerende har tætte interaktioner, fordi vi har klasserumsundervisning i forholdsvis små hold. Samtidig har den enkelte underviser relativt store frihedsgrader rent pædagogisk og didaktisk.

Henrik Larsen
Rektor, EASV

Erhvervsakademi SydVest har også syv år i træk haft de mest tilfredse studerende blandt alle erhvervsakademier i Danmark, og grundlaget for den tilfredshed, nemlig klasserumsundervisning og de studerendes tætte kontakt til både undervisere og virksomheder er der altså ikke rokket ved, understreger Henrik Larsen.

Allerede fire nye uddannelser på vej

Han fortæller videre, at EASV, nærmest samtidig med at akkrediteringen kom i hus, har søgt om lov til at oprette hele fire nye uddannelser.

Det drejer sig om en finans-bachelor, en uddannelse som energiteknolog og en uddannelse i iværksætteri og entreprenørskab. Den sidstnævnte er en top-up-uddannelse på samtlige EASV’s akademiuddannelser. Endelige har akademiet med fast campus i Esbjerg og Sønderborg søgt om at oprette en datamatikeruddannelse i Tønder som et led i regeringens strategi om videregående uddannelser i hele Danmark.

Akkrediteringen er gældende i seks år, og EASV skal dermed først søge om at blive akkrediteret igen i 2027.