Om os Nyheder
EASV fik som eneste erhvervsakademi flere ansøgninger end sidste år

EASV fik som eneste erhvervsakademi flere ansøgninger end sidste år

06.07.2022

Stramningen af den såkaldte dimensionering, der afgør hvor mange internationale studerende, EASV må optage, rammer hårdt på antallet af ansøgere. Alligevel kan rektor Henrik Larsen konstatere, at EASV som det eneste af landets otte akademier, og som kun én af fire videregående uddannelsesinstitutioner, har fået flere ansøgninger end sidste år. Akademiets videregående uddannelser i Esbjerg, Sønderborg og Tønder er fortsat populære.

Mens rektor på EASV, Henrik Larsen, glæder sig over, at flere end forventet gerne vil begynde på en af akademiets videregående uddannelser efter sommerferien, og at EASV som eneste erhvervsakademi har fremgang i antallet af ansøgere, ærgrer han sig også over de mange studerende, som helt har været afskåret fra at søge ind i år.

”Vi har langt færre studiepladser på vores meget populære engelsksprogede uddannelser i år på grund af den hårde dimensionering. Det har afholdt mange fra overhovedet at søge, og alligevel kan vi se, at vi kommer til at afvise hovedparten af dem, der har valgt at gøre det. Det er trist og uforståeligt i en tid, hvor danske virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft,” konstaterer han.

Alle uddannelser oprettes på nær en

Til gengæld glæder rektoren sig over, at samtlige 20 akademi- og bacheloruddannelser på nær 1 bliver oprettet efter sommerferien. Det gælder også de helt nye uddannelser til energiteknolog og finansbachelor i Esbjerg. Den ene undtagelse er uddannelsen til byggekoordinator i Sønderborg, som desværre ikke har fået tilstrækkeligt med ansøgere.

Alt i alt er vi godt tilfredse og ser frem mod et spændende nyt studieår, hvor vi også kommer til at drage nytte af erfaringerne fra corona-nedlukningerne med hel eller delvis online-undervisning. F.eks. bliver uddannelsen til markedsføringsøkonom i Sønderborg udbudt som en hybrid sammen med et eller to rene onlinehold og cirka 50 pct. fysisk undervisning.

Henrik Larsen
Rektor, EASV

Værd at bemærke er også, at der er kommet 20 ansøgninger til EASV’s nye datamatikeruddannelse i Tønder, og at der er fremgang i antallet af ansøgere til teknikuddannelserne samt IT- og merkantile uddannelser i Esbjerg som 1. prioritet.

Stadig ledige pladser på de fleste uddannelser

På datamatikeruddannelsen i Esbjerg bliver EASV nødt til at afvise hele 70 ansøgere, der ellers havde den uddannelse som deres 1. prioritet, men selvom EASV må afvise ansøgere, så er der faktisk stadig ledige pladser på en række af akademiets uddannelser til august. Det gælder både inden for IT, handel, byggeri, teknologi og offshore.

Så hvis man har fået afslag på en uddannelse og gerne vil søge en anden, eller man ikke fik søgt inden for fristen, så er der altså stadig ganske mange muligheder. Det kan man både få et overblik over og læse mere om på vores hjemmeside, easv.dk, fra den 28. juli.

Henrik Larsen
Rektor, EASV