Om os Nyheder
EASV-projekt gør studerende mere job-parate

EASV-projekt gør studerende mere job-parate

18.11.2019

Erhvervsakademi SydVest spiller sammen med EUC Syd og Hotel Baltic i Sønderborg en nøglerolle i et stort EU-projekt, der skal bringe studerende på erhvervsuddannelserne og virksomhederne endnu tættere sammen. InnovatiVET hedder projektet, der også skal accellerere de studerendes læring ved at flytte dele af undervisningen ud i virksomhederne.

Overgangen fra studieliv til arbejdsliv kan være brat. Både for de studerende, der skifter undervisere og studiekammerater ud med chefer og kolleger, og for de virksomheder, der ansætter dem. EU-projektet InnovatiVET skal gøre kløften mellem studie og arbejde mindre og samtidig accellerere læringen på erhvervsuddannelserne, så den både bliver mere effektiv og forbereder de studerende endnu bedre til job bagefter.

Undervisning flyttes ud i virksomhederne
EU-projektet består af fire dele og skal gøre de studerende mere parate til job efter uddannelsen. EASV har via såkaldt praksisnær forskning, der er en del af akademiets formål, udviklet den del af projektet, der handler om arbejdsbaseret læring.

“Det handler kort fortalt om at tage dele af den undervisningsplan, de studerende skal følge, og flytte den fra skolebænken og ud i virksomhederne. På den måde adskiller det sig fra den almindelige praktik, som også er en del af en erhvervsuddannelse, fordi der er klare undervisningsmål for de studerendes forløb i virksomhederne,” forklarer underviser Anders Karkov, der har været EASV’s ansvarlige for projektet.

EUC-studerende tester for EASV
Udover videregående uddannelser og efteruddannelser skal erhvervsakademier som EASV også bedrive forskning og være med til at udvikle det omgivende undervisningsmiljø. Derfor bad akademiet gastronomi-studerende på EUC Syd og deres faglærer, Maiken Pabst, om at bidrage til projektet ved at teste EASV’s metode til arbejdsbaseret læring.

“På gastronom-uddannelsen har vi i forvejen et forløb om innovation og bæredygtighed. Det udnyttede vi til at fokusere på madspild, og de studerende sluttede forløbet af med et ophold hos Hotel Baltic i Sønderborg,” fortæller Maiken Pabst.

På Hotel Baltic kan assisterende køkkenchef Chris Franklin Gammelgaard sagtens se perspektiverne for både de studerende og hotellet i at rykke en del af undervisningen ud i virksomhederne.

“For os er det altid godt at få friske øjne og nye input på det, vi går og laver til hverdag. Vi arbejder rigtig meget med bæredygtighed og madspild på Hotel Baltic, og det kunne de studerende bidrage til, både med nye idéer og ved at validere nogle af de ting, vi allerede selv går og bokser med,” siger han.

Teori og praksis smelter sammen
Maiken Pabst ser også store perspektiver i på den måde at lade dele af undervisningen fungere som en slags “glidende overgang” til arbejdslivet og lade teori og praksis smelte sammen.

“De studerende får koblet noget praksis direkte på den teoretiske viden fra uddannelsen, og de får et meget konkret indblik i, hvad virksomhederne slås med. Det kan udbredes til andre uddannelser også, og jeg kan også sagtens forestille mig, at jeg kommer til selv at arbejde videre med metoden,” siger hun.

Netop udbredelsen er en vigtig del af projektet. På baggrund af forskningen og de EUC-studerendes test af metoden har EASV produceret en egentlig værktøjskasse omkring arbejdsbaseret læring, som er til fri afbenyttelse for andre uddannelsesinstitutioner.