Om os Nyheder
EASV-studerende gav lokal virksomhed noget at tænke over

EASV-studerende gav lokal virksomhed noget at tænke over

05.11.2019

For nylig var 60 studerende fra 4 forskellige uddannelser på Erhvervsakademi SydVest samlet til en såkaldt innovations-camp. I 36 koncentrerede timer arbejdede de med løsninger på en konkret udfordring stillet af den lokale virksomhed Blaaholm, og det fik både de studerende og virksomheden konkret udbytte af.

Hvad får man, hvis man sætter 60 studerende fra 4 forskellige tekniske og bygningsorienterede EASV-uddannelser sammen for at arbejde med en konkret udfordring? Det ved Henrik Jepsen, Team Lead hos Esbjerg-virksomheden Blaaholm, der udvikler maskintekniske specialløsninger til især vindindustrien:
“En masse løsningsforslag, som vi nu vil gennemgå nærmere, for der kan være brugbare forslag til forbedringer af vores system,” konkluderer han.

Virksomhed får flere gevinster
Blaaholm havde stillet de studerende en kompleks opgave, som handlede om optimering af en svejsemaskine. I anledning af innovations-campen blev maskinen fragtet til EASV og installeret, så de studerende kunne få fingrene helt ned i udfordringen. Og det er netop idéen med en innovations-camp, forklarer uddannelseschef og lektor på EASV Byggeri og Teknologi, Mogens Præst:

Entrepreneurship, innovation og iværksætteri er en del at læringsmålene på uddannelserne, og det er vigtigt, at de studerende med forskellig baggrund lærer at arbejde sammen om kreativitet og innovation. Det er den virkelighed, de kommer ud til, og det giver et frirum til at tænke alternative og helt nye løsninger på en konkret problemstilling i samarbejde med en virksomhed.

Mogens Præst
Uddannelseschef Byggeri & Teknologi

Mogens Præst mener, at både de studerende og virksomheden, i dette tilfælde Blaaholm, får meget ud af at deltage i camp’en.
“Udover konkrete løsningsforslag får virksomheden et godt indblik i de studerendes uddannelser og kompetencer og mulighed for at brande sig over for de kommende dimittender i forbindelse med konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft.”

Projekt kan føre til praktik
Henrik Jepsen fra Blaaholm er helt enig, Han ser også flere perspektiver i innovations-camp’en og som en mulighed for også at præge de studerende:

 

Alle de studerende præsenterede gode, innovative forslag. De havde fanget essensen og kom frem til mange korrekte antagelser. Og hvis de studerende har fået blod på tanden og kunne tænke sig en praktikplads hos Blaaholm efterfølgende, så er vi naturligvis åbne overfor det. Det kunne være en fin forlængelse af projektet i innovations-camp’en.

Henrik Jepsen
Team Lead, Blaaholm A/S

Koncentreret camp er effektiv
De 60 studerende på innovations-camp’en kom fra uddannelserne Driftsteknolog Offshore, Teknisk Manager Offshore, Produktionsteknolog og Bygningskonstruktør. De blev sammensat i grupper på tværs af uddannelserne og havde halvandet undervisningsdøgn til at arbejde med udfordringen fra Blaaholm.

Den første dag brugte grupperne på at definere, præcis hvilken problemstilling de ville arbejde med. På dag to skulle de så arbejde med forslag til løsninger. Som afslutning havde hver gruppe fem minutter til at præsentere deres forslag for et dommerpanel bestående af to medarbejdere fra virksomheden og to undervisere fra EASV.

Den model har vist sig at være rigtig effektiv, forklarer Mogens Præst:
“Vi har gennem mange år arbejdet med innovation på de tekniske uddannelser i forbindelse med den ordinære undervisning. Innovations-camp’en med koncentrerede forløb over flere dage fungerer ganske enkelt bedre,” vurderer han.