Om os Nyheder
EASV-studerende giver topkarakterer til undervisere

EASV-studerende giver topkarakterer til undervisere

02.04.2024

De studerende på Erhvervsakademi Sydvests (EASV) er begejstrede for både undervisningen og underviserne på akademiets videregående uddannelser. Det viser den landsdækkende studietilfredshedsundersøgelse, som også afslører, at EASV’s studerende generelt føler sig godt tilpas på deres uddannelser.

Den generelle snak om manglende trivsel på landets uddannelsesinstitutioner efter coronapandemien ser ikke ud til at gælde de studerende på EASV’s tre campusser i Esbjerg, Sønderborg og Tønder. Heller ikke den stadigt stigende andel af online-undervisning på akademiets uddannelser har haft nogen negativ effekt på de studerendes trivsel og tilfredshed.

EASV topper flere kategorier

Danmarks Studieundersøgelse 2023 har taget temperaturen på tilfredsheden blandt de studerende på landets otte erhvervsakademier, og EASV topper i flere kategorier. Det gælder blandt andet ”Udbytte af undervisningen”, Et godt fagligt miljø” og ikke mindst ”Engagerede undervisere”, som rektor Henrik Larsen heller ikke tøver med at give en stor del af æren.

”Jeg er rigtig stolt af, at vores undervisere formår at indfri de høje forventninger, som vores studerende har til dem. Det bliver ikke mindre imponerende, når man tænker på, at underviserne i den grad har skullet forny sig gennem de seneste år, hvor online-undervisningen er kommet til at fylde mere på uddannelserne,” siger han.

Vi ved, at det betyder rigtig meget for de studerende i almindelighed at få god og konstruktiv feedback på den indsats, de leverer. Derfor er det en vigtig disciplin for os og selvfølgelig ekstra glædeligt, at vores studerende også mærker det.

Henrik Larsen
Rektor

Her er man et navn – ikke et nummer

Henrik Larsen mener også, at de studerendes gode bedømmelser, skyldes, at EASV både i den fysiske og digitale undervisning holder fast i sit grundlæggende princip om at være ”tættere på”.

”Det gælder både det indbyrdes forhold mellem de studerende, forholdet mellem undervisere og studerende og akademiets forhold til den virkelige verden og det regionale erhvervsliv, som vi har et rigtig godt samarbejde med,” understreger Henrik Larsen og fortsætter:

”Både fysisk og online holder vi fast i, at der skal være tale om klasserumsundervisning i små hold, så alle har mulighed for både at blive set og hørt. Her er man et navn i en klasse og ikke et nummer i et auditorium. Det er ikke raketvidenskab, men det virker.”

Feedback er afgørende

Rektorens ord bliver understreget af, at de studerende også vurderer EASV som bedst af alle otte erhvervsakademier på udsagnet ”Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på min uddannelse.” Også i kategorien ”Konstruktiv feedback” ligger EASV nr. 1, og det finder Henrik Larsen også værd at fremhæve:

”Vi ved, at det betyder rigtig meget for de studerende i almindelighed at få god og konstruktiv feedback på den indsats, de leverer. Derfor er det en vigtig disciplin for os og selvfølgelig ekstra glædeligt, at vores studerende også mærker det,” slutter han.

Danmarks Studieundersøgelse 2023

Læs hele undersøgelsen