Om os Nyheder
Nu bliver det nemmere at efteruddanne sig

Nu bliver det nemmere at efteruddanne sig

18.09.2023

Efteruddannelseschef og bestyrelsesformand roser udvidelsen af Omstillingsfonden.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en aftale, der markerer et afgørende skridt i retning af at ruste regionerne til fremtidens udfordringer og arbejdsmarkedets behov. Aftalen indebærer betydelige investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelse, der vil give medarbejdere nye muligheder for livslang læring.

Kris Fairbrother Svane, chef for Erhvervsakademi SydVests efteruddannelsesafdeling, Smart Academy, udtaler sig entusiastisk om den historiske udvidelse: ”Denne udvidelse gør det muligt for medarbejdere med kort eller mellemlang videregående uddannelse at søge op til kr 10.000 kroner årligt til et akademimodul. Tidligere var midlerne reserveret medarbejdere med højst faglært eller gymnasialt niveau,” siger han og kalder skridtet for ”en milepæl indenfor livslang læring, der åbner nye horisonter for medarbejdere i alle virksomheder i Danmark.”

Denne udvidelse gør det muligt for medarbejdere med kort eller mellemlang videregående uddannelse at søge op til kr 10.000 kroner årligt til et akademimodul.

Kris F. Svane
Uddannelseschef

Omstillingsfonden får da også en betydelig økonomisk injektion, da den udvides med omtrent 30 millioner kroner, hvilket bringer den samlede pulje op på 100 millioner kroner. Det kan skabe et endnu større incitament for medarbejdere til at søge midler til deres efteruddannelsesprojekter og gavne en bred vifte af erhverv og brancher.

Johanne Marie Gregersen, bestyrelsesformand for Erhvervsakademi SydVest, udtaler: ”Det er yderst fornuftigt, at regeringen prioriterer investering i Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Nu bliver det spændende at se, om denne øgede pulje vil blive tildelt bredt. Her i Syd- og Sønderjylland er der virkelig behov for ressourcer og opkvalificering – og vi har jobbene.”

Bestyrelsesformand på EASV, Johanne Gregersen
Johanne M. Gregersen, EASV’s bestyrelsesformand

Kris Fairbrother Svane er enig og tilføjer afslutningsvis: ”Uanset hvad er aftalen med til at sende et tydeligt signal om, at regeringen, arbejdsgivere og arbejdstagere er bevidste om nødvendigheden af livslang læring, og den understreger behovet for nem adgang til uddannelse og kompetencer, der er relevante for det moderne arbejdsmarked.”

Se efteruddannelsestilbud ved Smart Academy

KLIK HER