Om os Nyheder
Nyt samarbejde vil styrke syd- og sønderjyske virksomheder

Nyt samarbejde vil styrke syd- og sønderjyske virksomheder

28.06.2018

Virksomhederne i Syd- og Sønderjylland kan se frem til et stærkere tilbud om efteruddannelse af medarbejderne. International Business Academy (IBA) i Kolding og Erhvervsakademi SydVest (EASV) i Esbjerg og Sønderborg vil indgå et samarbejde, der skal sikre endnu bedre og flere uddannelser til medarbejderne i området.

Det går godt for virksomhederne i Syddanmark. Faktisk så godt, at manglen på kvalificeret arbejdskraft efterhånden er ved at være den største udfordring for at sikre fortsat vækst. Derfor vil områdets to store udbydere af efteruddannelse, IBA i Kolding og EASV i Esbjerg og Sønderborg, nu indlede et forpligtende samarbejde om et stærkt, samlet tilbud til områdets virksomheder.

Flere og bedre efteruddannelser

“Som erhvervsakademier er det vores fornemste opgave at sørge for, at virksomhederne i vores del af Danmark har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og i en tid, hvor mange virksomheder netop oplever store udfordringer med at besætte ledige stillinger, er det ekstra vigtigt, at vi gør det nemt for dem også at opkvalificere deres eksisterende medarbejdere” siger Johanne Gregersen, der er bestyrelsesformand på Erhvervsakademi SydVest med campus i Esbjerg og Sønderborg og formand for Teknisk Landsforbund Sydvest.

Bestyrelsesformand for IBA i Kolding, Koldings borgmester Jørn Pedersen, er helt enig:

“Opkvalificering af medarbejdere er mere vigtig end nogensinde, og derfor er tiden den helt rigtige til at indlede et forpligtende samarbejde mellem de to erhvervsakademier. IBA og EASV tilbyder mange af de samme uddannelser, og derfor har vi også til en vis grad løbet i halen af hinanden for at gøre virksomhederne opmærksom på mulighederne. Med ét stærkt samlet tilbud vil virksomhederne få én enkel indgang til efteruddannelse af medarbejderne,” siger han.

Samarbejdet mellem de to akademier indledes efter sommerferien, så de to bestyrelser kan tage stilling til en formel samarbejdsaftale på deres respektive bestyrelsesmøder i september.

Akademier vil løfte hinanden

Udbuddet af uddannelser på de to erhvervsakademier supplerer hinanden godt, og Jørn Pedersen mener, at samarbejdet også kan løfte kvaliteten af efteruddannelse i hele området.

“EASV er især meget stærk på de tekniske uddannelser, og på IBA er vi måske lidt stærkere på de merkantile. Med en fælles indsats kan vi løfte kvaliteten af efteruddannelse på alle områder i hele Syd- og Sønderjylland,” uddyber han.

Johanne Gregersen understreger, at der ikke er tale om en fusion mellem de to erhvervsakademier, men et forpligtende samarbejde. Som en del af samarbejdet varsler de to akademier med planer om allerede i 2019 at etablere en fælles uddannelsesstation i Aabenraa for nogle af akademiernes videregående fuldtidsuddannelser. Det sker dels for at dække Syd- og Sønderjylland endnu bedre, dels med sigte på etableringen af Apples nye datacenter i byen.

“Samarbejdet, og de konkrete initiativer i det, vil sætte en tyk streg under, hvad vi som erhvervsakademier er sat i verden for. Nemlig at sikre virksomhederne i vores del af Danmark den bedst mulige og mest kvalificerede arbejdskraft. Og når virksomhedernes virkelighed ændrer sig, og nye behov opstår, så skal vi være i stand til at imødekomme dem – lynhurtigt,” siger hun.

Samarbejdet mellem IBA og EASV bliver indledt på et tidspunkt, hvor også den såkaldte Omstillingsfond giver en økonomisk indsprøjtning til efteruddannelsesområdet. Begge erhvervsakademier får således godt 800.000 kr. hver i kvartalet, som private kan ansøge om at få i tilskud til efteruddannelse. Tilskuddet betyder, at nogle medarbejdere i realiteten vil kunne få dækket hele udgiften til en efteruddannelse i Kolding, Esbjerg og Sønderborg.