Om os Nyheder
Offshore Wind Energy MBA

Offshore Wind Energy MBA

31.07.2018

Erhvervsakademi SydVest og Hochschule Bremerhaven samt deres partneruniversiteter udbyder nu de første MBA-kurser målrettet vind-industriens ledere i Esbjerg, Bremerhaven og på tværs af byer i Nordsøregionen med særligt fokus på offshore vindenergi. Denne nye MBA kombinerer virksomhedernes faktiske behov på tværs af vindindustrien med behovet for fleksibilitet og nye innovative undervisningsmetoder.

Vindindustriens specialister kan nu få tilført ny viden fra øverste hylde med MBA-moduler fra Erhvervsakademi SydVest.

Gennem et banebrydende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og vind-industrien udbyder Erhvervsakademi SydVest sammen med Hochschule Bremerhaven i Tyskland Offshore Wind Energy MBA; en række MBA-moduler målrettet ledere i vind-industrien.

Uddannelsen byder på en akademisk tilgang til branchens udfordringer og bærer tydeligt præg af at være udformet i et tæt samarbejde med industrien.
Det er med til at kvalitetssikre uddannelsen, så virksomheden får størst muligt udbytte af undervisningen, vurderer Niels Bjært, Project Director i Vattenfall, som sammen med eksempelvis Siemens Gamesa og MHI Vestas har præget udformningen af MBA-modulerne:
”Vi investerer i at gøre uddannelsen så praksisnær som muligt, fordi det bringer værdi i den hverdag, vi arbejder med. Det handler om at bygge nye teoretiske kompetencer på medarbejderne, men samtidig sikre, at det kan omsættes”, siger Niels Bjært.

Konkrete udfordringer bringer værdi

MBA-modulerne fokuserer på eksempelvis innovativ projektledelse, scenarier i strategisk planlægning og operationel ledelse. De er udviklet gennem Interreg projektet Inn2POWER og er en uddannelse på et internationalt, akademisk niveau – og samtidig gennem dialog med advisory boardet helt tæt på den hverdag, man arbejder i. MBA-modulerne indeholder to workshops, hvor man skal løse faktuelle cases, og hvor løsningen kan ende med at blive implementeret i den virkelighed, der er. Det bringer værdi og gør læringen helt konkret anvendelig, siger Henrik Larsen, rektor på Erhvervsakademi SydVest:
”Uddannelsen er drevet af behov og udviklet i tæt samarbejde med den hverdag og de trends, vores advisory board arbejder med. Opgaverne tager afsæt i helt konkrete udfordringer, som virksomhederne har. Det er ikke en teoretisk øvelse, men akademisk tilgang til problemstillinger. Det bringer værdi og er med til at kvalitetssikre uddannelsen”, siger han.

”For os handler det om at få dygtige medarbejdere ud af det – og det får vi, når de studerende både får ny viden og evner at koble den til konkrete udfordringer”.
Niels Bjært, Project Director, Vattenfall

”Modulerne er drevet af virksomhederne og er en akademisering af deres konkrete udfordringer”.
Henrik Larsen, rektor, Erhvervsakademi SydVest.

Målgruppen er ledere og beslutningstagere i vindindustrien. Hvert modul svarer til 5 ECTS-point. Læs mere om Offshore Wind Energy MBA’en her.