Om os Nyheder
Praktikant får ansvar for byggeprojekt til 20 mio. fra første dag

Praktikant får ansvar for byggeprojekt til 20 mio. fra første dag

04.07.2018

Byggekoordinator studerende Michael Duus Madsen fik tilbudt en praktikplads hos byggevirksomheden Chr. Johannsen i Rødekro, som primært bygger til det offentlige og industrien. Michael regnede med at skulle starte som byggeleder, men virksomheden havde mere brug for en projektleder. Så Michael fik fra første dag et stort ansvar og ledelse af en byggeplads i Gråsten. Michael er uddannet murer og havde derfor både relevant erhvervserfaring og faglig viden, hvilket naturligvis var en stor fordel.

Respekt skal vindes

Uanset hvilken baggrund man har, så ved man ikke alt, når man kommer i praktik. Men man får en masse teori i bagagen gennem uddannelsen, som er en stor styrke i praktikken. Man bliver godt klædt på og er forberedt til mange situationer. Men det er også ok at sige: det ved jeg ikke, men undersøger det lige. Det giver mere respekt, end man bare slynger noget ud, som så senere viser sig ikke at holde vand.

Da Michael skulle til første byggemøde, var det med både entreprenører, arkitekter, byggeansvarlige og håndværkere. I starten gad de ikke rigtig snakke med mig som praktikant, men efter to-tre byggemøder begyndte de at lytte til mig, da de fandt ud af, at der var noget bag ved mine argumenter og ideer.

Det er vigtigt med kommunikationen, både den personlige og skriftlige. Det er op med hovedet, frem i skoene og så stå ved sine meninger og holdninger.

Gode værktøjer med fra uddannelsen giver værdi

Ved siden af arbejdet på byggepladsen, skulle Michael lave en masse beregninger. Det foregik i programmet Sigma som bruges til at beregne tilbud. Dette gjorde, at kalkulationerne blev lavet mere ensartet og var pålidelige. Snart skulle Michael lave rigtig mange beregninger af tilbud. Nu vil virksomheden også anskaffe sig et nyt kalkulationssystem.

Derudover har jeg arbejdet med MSP, som er lært på uddannelsen til tidsplanlægning. Her har Michael gennemført mindre kurser internt, så flere medarbejdere behersker værktøjet bedre.

“Jeg har arbejdet meget med underentreprenør kontrakter. Jeg arbejdede med tidsplaner i MSP. Har kommunikeret med leverandører, skaffet priser hjem, lavet tilbud færdige. Jeg har lavet en del beregninger, besigtigelser, afleveret tilbud og været med til licitation”, siger Michael.

Mange møder, telefon og e-mails

På byggepladsen deltog og ledede jeg byggemøder, formandsmøder, sikkerhedsmøder, planlægningsmøder. Kort sagt rigtig mange møder og meget på telefon samt besvarelse af e-mails.

Fremtiden er lovende

Michael er efterfølgende blevet ansat på fuld tid. Faktisk allerede efter fire uger kom virksomheden og tilbød en deltidsstilling. Hvilket så, ret hurtigt, næsten alligevel blev en fuldtidsstilling ved siden af selve praktikforløbet. Michael ønsker at starte som byggeleder og have mulighed for at komme videre indenfor virksomheden. Det har Chr. Johannsen været meget positive overfor og giver derfor Michael lidt andre opgaver og har tilbudt ham relevante kurser.

Hvis du synes byggekoordinatoruddannelsen lyder spændende, så læs mere her.  Deadline for ansøgning til byggekoordinator er 5. juli kl. 12.00 – håber vi ses!

— Mød også Thomas som læser til byggekoordinator.