Om os Nyheder
Samarbejde mellem EASV og lokale virksomheder giver praktikpladser

Samarbejde mellem EASV og lokale virksomheder giver praktikpladser

01.12.2020

I efteråret fra september til november 2020 har 23 studerende fra EASV i Sønderborg arbejdet sammen med Sønderborg Iværksætter Service og fire iværksættervirksomheder i faget iværksætteri. De studerende har været i online dialog med virksomhederne og skulle på den baggrund analysere virksomhederne og komme med forslag til udvikling af virksomhederne.

Valg af virksomheder

Samarbejdet kom i stand mellem Sønderborg Iværksætter Service (SIS) og EASV. SIS hjalp med at identificere virksomheder, der ville samarbejde med de studerende hen over hele efteråret 2020. Fire virksomheder og organisationer meldte sig. Det var EcoSolutions, SWINX, fødevare netværket ”Made in Sønderborg” koordineret af Sønderborg Kommune og Culture Company. På grund af Corona kunne samarbejdet kun gennemføres online, hvilket naturligvis har været en lærerig udfordring. Det er nu engang bedre at mennesker møder mennesker.

Samarbejdet

De studerende startede med at få en ”pitch” fra hver virksomhed. På baggrund af denne valgte de den virksomhed, som de ønskede at samarbejde med. Der blev lavet seks grupper med tre-fem studerende i hver. Grupperne udarbejdede teamroller, personlighedsprofiler og udformede en gruppekontrakt for at få samarbejdet til at køre bedst muligt. Der har været løbende møder online med virksomhederne, hvor de studerende har lært virksomhederne bedre at kende og indsamlet data. De studerende fortæller, at de har været glade for at møde studerende på tværs af uddannelser og det har været lærerigt at kunne bringe forskellige kompetencer i spil.

Analysen

De studerende har arbejdet med casen i dybden og skulle udarbejde en 20 siders analyse af virksomheden sammen med forretningsmodeller og forretningsplan. De studerende har arbejdet sammen både på akademiet og efter skole, dog kun online. De har arbejdet bredt med strategi, ledelse, markedsføring, salg, logistik og økonomi.

Præsentationen

Som afslutning på samarbejdet skulle de studerende præsenterer deres resultater og løsningsforslag. Det blev til seks spændende præsentationer, som gav anledning til gode spørgsmål og kommentarer fra virksomhederne. Både virksomheder og studerende udtrykte glæde over samarbejdet, selv om det til tider har været hårdt og intenst, og ikke mindst på grund af corona-situationen. Iværksætterkonsulent Steen Bielefeldt udtaler om samarbejdet: ”Vi har været rigtig glade for at samarbejde med EASV og de studerende over længere tid. Corona har ikke gjort det nemmere, men det lykkedes for de studerende at forstå virksomhedernes behov og komme frem med mange interessante løsninger.”

Tilbud om praktik

Alle medvirkende virksomheder sluttede af med at tilbyde vores studerende en praktikplads fra januar 2020, så de selv kan være med til at implementere nogle af de ideer og planer, som de selv er kommet med.

Vores DNA handler om, at vores studerende kan omsætte deres teoretiske kunne til praktiske løsninger. Dette projekt er et godt eksempel på, at samarbejde mellem studerende og virksomheder skaber synergier, netværk og kommende medarbejdere til lokale virksomheder. Fra EASVs side vil vi gerne takke Sønderborg Iværksætter Service og de medvirkende virksomheder for stort engagement og tid.

Peter Schroll
Lektor, EASV