Om os Nyheder
KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSESPAKKER – KICKSTART TIL GRØN OMSTILLING

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSESPAKKER – KICKSTART TIL GRØN OMSTILLING

10.12.2020

Stærkt uddannelsessamarbejde på tværs af Syddanmark vil sikre målrettet og understøttende kompetenceudvikling til grøn omstilling i udvalgte brancher

En bred, stærk vifte af uddannelsesinstitutioner og organisationer på det Syddanske arbejdsmarked sætter over en 2-årig periode skarpt fokus på at udvikle og ikke mindst udbyde og afprøve praksisnære kompetencegivende grønne-uddannelsespakker (bestående af moduler fra akademiuddannelser) med det formål, at bidrage til og understøtte den grønne omstilling i udvalgte brancher. Det sker med projektet Kompetencegivende uddannelsespakker – kickstart til grøn omstilling.

Erhvervsakademi SydVest (EASV) og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (UCL) står tæt sammen om at gennemføre indsatsen, der er finansieret af FoU-midler (Forsøgs- og udviklingsmidler på det videregående eftervidereuddannelsesområde, VEU-trepartsmidler). I samarbejdet indgår også SDU, der skal udføre en grundig foranalyse.

Parterne TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk EL-Forbund, Dansk Metal, Dansk Industri, Teknisk Landsforbund og HK indgår i samarbejdet med væsentlig fag-faglig viden om målgrupperne og branchernes behov og bistår med at skabe kontakter til og udpege virksomheder og deltagere samt følger projektets fremdrift og kvalitet.

For TEKNIQ Arbejdsgiverne er arbejdet med den grønne omstilling på el- og vvs-området og i metalindustrien helt central. Vi ser derfor frem til, at vi sammen med de øvrige parter i projektet får sat fokus på efter- og videreuddannelse med en grøn vinkel på disse vigtige arbejdsområder. Det er kun via dygtige og veluddannede medarbejdere, vi kan nå i mål med den grønne omstilling i vores medlemsvirksomheder, udtaler uddannelsespolitisk konsulent Jørgen Prosper Sørensen fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

I Teknisk Landsforbund er vi meget optagede af, hvordan vi bedst klæder vores medlemmer på til at være i front i den grønne omstilling, som er en fuldstændig central dagsorden for os alle. Vi glæder os til at være en del af dette tværgående samarbejde, hvor parterne og uddannelsesinstitutioner trækker i samme retning, siger Uddannelsespolitisk chefkonsulent Birgitte Grum-Schwensen fra Teknisk Landsforbund.

For Dansk Metal er det vigtigt, at Danmark fortsat skal være et produktionsland. Det kræver gode og opdaterede kompetencer, hvilket også går fint i spænd med den grønne omstilling. Så derfor skal der uddannelse til, og det kan være svært for den enkelte at få overblik over mulighederne, så derfor er vi glade for at samarbejde med andre organisationer og uddannelsesinstitutioner, siger Erling Jensen Faglig Sekretær i Dansk Metal.

Vi er glade for at dette samarbejde giver mulighed for at sikre et gedigent udbud af målrettet efteruddannelse på tværs af Syddanmark. Uddannelsespakkerne til virksomheder og deres ansatte på tværs af fagligheder og funktioner kommer også til at indeholde helt nye undervisningsmetoder, fleksibel tilrettelæggelse og gennemførelse, nye samarbejdsprocesser med virksomheder, leverandører og medarbejdere, samt fokus på ’bedst praksis’.

Bo Reinholdt Glerup
Chef for Smart Academy på EASV

”Projektet fokuser på El- og byggeområdet samt Metalindustrien. Disse er væsentlige brancher i den grønne omstilling og her vil der relativt hurtigt kunne sættes mærkbart aftryk på grøn omstilling” siger Chefkonsulent Marie Nørgaard Laursen, UCL, projektchef for indsatsen. Hun fortsætter: ”Alle i samarbejdet ved, hvordan de kompetencegivende efter- videreuddannelser virker kvalificerende og løfter en til ny viden og nye kompetencer og dermed er værktøj til at udvikle medarbejdere og virksomheder. Og det at vi nu i dette udviklings- og uddannelsessamarbejde aktivt kan være med til at gøre en lokal indsats i kampen for at opfylde klimamålene – det er meget væsentligt såvel lokalt som globalt!”

Projektet Kompetencegivende uddannelsespakker – kickstart til grøn omstilling løber fra den 01.01 2021 til den 31.12 2022.