Om os Nyheder
Studerende lærer gammelt teglværk nye tricks

Studerende lærer gammelt teglværk nye tricks

26.04.2021

Vejen til succesfulde forandringer behøver ikke være brolagt med vrangvillige medarbejdere og dyre konsulentregninger. På Vesterled Teglværk, der er en del af Skandinaviens største teglproducent, Egernsund Wienerberger, har et hold studerende fra EASV startet en revolution af indgroede arbejdsgange og -processer.

Selvom man har mere end 175 år på bagen, er det aldrig for sent at lære noget nyt. Da Vesterled Teglværk og salgsselskabet Egernsund Tegl sidste år fusionerede med den internationale koncern Wienerberger, blev der stillet nye krav til den traditionsrige virksomhed.

“Der var en række programmer og procedurer, som skulle flettes ind i vores måde at producere på. Vi har bare ikke nogen med den uddannelsesmæssige baggrund og tiden til at implementere de programmer,” fortæller produktionschef hos det, der nu hedder Egernsund Wienerberger, Anders Eskildsen.

Studerende i stedet for konsulenter

Men i stedet for at google “forandringskonsulent” ringede han til lektor Søren Spang Hansen på EASV, hvor han selv blev uddannet som produktionsteknolog i 2016. Det opkald blev begyndelsen på et forløb med syv EASV-studerende, der nu, som en del af deres undervisning, har været tilknyttet virksomheden i flere måneder.

De studerende har haft til opgave at drive implementeringen af de forandringer, der skulle ske på teglværket, og nu skriver de hovedopgave om forløbet.

Søren Spang Hansen
Lektor, EASV Sønderborg

En af de studerende er Ibrahim Kerdi, og ifølge ham har nøglen til succes med projektet på Vesterled Teglværk egentlig været ret enkel.

“Det handler først og fremmest om at lytte til dem, der i sidste ende er afgørende for, om man lykkes med forandringerne, nemlig medarbejderne. I stedet for at komme stormende ind med alle mulige forslag, spurgte vi simpelthen dem, hvad de gerne ville ændre og forbedre,” fortæller han.

Og selvom nogle havde paraderne oppe og absolut ikke mente, der var grund til at ændre noget som helst, lagde den involvering kimen til en fantastisk proces, mener han.

“Vi lyttede til alle forslag og idéer, og så tog vi egentlig over og gik forrest med at få tingene til at ske. Der blev opstillet KPI-tavler, sat markeringer på gulvene og indført nye arbejdsgange for blandt andet at højne sikkerheden, styrke effektiviteten og mindske spild.

Involvering i øjenhøjde

I det hele taget er rigtig mange ting, som ingen før stillede spørgsmålstegn ved, blevet sat i system. Ibrahim Kerdi og hans medstuderende er gået forrest, men har hele tiden sørget for at have medarbejderne med.

“Vi har lagt en stor ekstra indsats, og det har virkelig smittet af. Vi har endda oplevet, at der også er medarbejdere, som er kommet frivilligt uden for arbejdstid for at hjælpe med oprydning og rengøring, når det var nødvendigt,” fortæller han.

De studerende har arbejdet med både 5S LEAN og andre metoder, men der har været skruet ned for de smarte udtryk for at gøre det mere vedkommende og ligetil.

“Vi har sørget for, at det hele tiden har handlet om medarbejderne og så vidt muligt er foregået på deres præmisser. Hvordan vi har kunnet gøre deres hverdag lettere og bedre og samtidig hjælpe virksomheden med at leve op til de krav, koncernen stiller til dem. Og så har vi sørget for, at både metoder og resultater er fysisk synlige i virksomheden på tavler osv.,” forklarer Ibrahim Kerdi.

Produktionschef Anders Eskildsen er ikke i tvivl om, at forløbet har været en gensidig succes.

Det har været meget givende for begge parter. De studerende er kommet med den nyeste viden inden for deres fag og har haft mulighed for at prøve den af i praksis. Vi har til gengæld fået sat skub i de forandringer, som vi hverken havde tid eller kompetencer til selv at drive.

Anders Eskildsen
Produktionschef, Egernsund Wienerberger