Om os Nyheder
Studerende undersøger muligheder og barrierer for bæredygtig boligrenovering

Studerende undersøger muligheder og barrierer for bæredygtig boligrenovering

24.10.2023

Byggebranchen bliver ofte udråbt som en af de store klimasyndere, og mens lovgivningen så småt begynder at stille bæredygtige krav til nybyggeri, er der meget lidt fokus på renovering af boliger og bygninger. Det vil Erhvervsakademi Sydvest, Rambøll og Domea.dk, der hjælper almene boligselskaber med administration og drift af ca. 80.000 boliger, forsøge at ændre på. Et nyt forskningsprojekt skal samtidig ruste de studerende til en mere bæredygtig fremtid i byggeriet.

Der bliver både bygget og renoveret boliger for milliarder af kroner i Danmark hvert eneste år, og det kræver masser af materialer, energi og ressourcer. Ifølge Videncentret Bolius står byggeri og fremstilling af byggematerialer for 10-15 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning, og FN’s Miljøorganisation (UNEP) skønner, at byggebranchen samt bygningsdrift står for ca. 40 pct. af den globale udledning.


Det koster at bygge bæredygtigt
Byggebranchen står over for store udfordringer med den grønne omstilling, og det kommer ikke mindst til at kræve dygtige medarbejdere, der både tænker og arbejder bæredygtigt. Dem arbejder Erhvervsakademi SydVest (EASV) hårdt på at uddanne, og i de kommende halvandet år skal en del af de studerende på akademiets bygningskonstruktøruddannelse se nærmere på, hvad der forhindrer mere bæredygtig renovering af boliger – og hvilke muligheder der er for forbedring.

”En af udfordringerne er, at der ikke er nogen lovkrav til bæredygtighed i renovering af boliger. Og det er dyrere at gøre det bæredygtigt. Derfor er kroner og øre ofte den eneste parameter, når renoveringsprojekterne skal udbydes,” forklarer adjunkt og underviser på bygningskonstruktør-uddannelsen på EASV, Bjarke Vium, der står bag forskningsprojektet.

Projektet er et samarbejde med projektholdet omkring renoveringen af tre bygningsafsnit i Haderslev Boligselskabs afdeling ”Haderslev Byhuse”. Med i projektet er, udover Haderslev Boligselskab, ejendoms-administrationsselskabet Domea.dk, rådgiverfirmaet Rambøll og den lokale tømrervirksomhed CAWO, der er hovedentreprenør på renoveringen.

En af udfordringerne er, at der ikke er nogen lovkrav til bæredygtighed i renovering af boliger. Og det er dyrere at gøre det bæredygtigt. Derfor er kroner og øre ofte den eneste parameter, når renoveringsprojekterne skal udbydes.

Bjarke Vium
Adjunkt

”Der er nødt til at ske noget”
På bygningskonstruktøruddannelsen skal Bjarke Viums EASV-studerende på 5. semester netop arbejde med renovering, og det kommer i høj grad til at handle om bæredygtighed og boligerne i Haderslev. En af de kommende bygningskonstruktører er 43-årige Ronni Maimburg Eisig, der i forvejen er uddannet tømrer.

”Jeg har efterhånden en erfaring og et verdensbillede, der gør, at jeg kan se, der er nødt til at ske noget. Ved siden af uddannelsen arbejder jeg som studiemedhjælper hos en større totalentreprenør, hvor jeg er en del af virksomhedens bæredygtighedsgruppe, så nogle virksomheder er begyndt at fokusere på bæredygtighed. Men branchen har lang vej endnu,” konstaterer han.

”Der er et stort behov og et kæmpe potentiale, men der er også rigtig mange økonomiske og lovgivningsmæssige barrierer,” tilføjer Ronni Maimburg Eisig.

Snævre rammer for bæredygtighed
Sammen med sine medstuderende skal han nu forsøge at kortlægge netop de barrierer, der står i vejen for mere bæredygtige bygningsrenoveringer. Samtidig skal de studerende komme med konkrete forslag og lave beregninger på mere bæredygtige alternativer til de projekter, som Haderslev Boligselskab netop er gået i gang med i Haderslev.

”Når vi former et projekt som renoveringen af Byhusene, skal vi gøre det inden for lovgivning, økonomi og bygningsreglementer. Når der så også er fredningshensyn, så er der umiddelbart ret udfordrende rammer for, hvad vi kan gøre mht. bæredygtighed. Derfor er det spændende for os at få nogle friske øjne på projektet udefra, og måske kan de studerende finde frem til nogle ting, vi kunne gøre anderledes,” fortæller projektleder ved Domea.dk, Lars Bo Steensbeck.

Vil udfordre rammerne
Han håber, at de EASV-studerende bl.a. kan hjælpe med at finde nogle bæredygtige initiativer, som Domea.dk kan implementere i fremtidige udbud og projekter.

”Projektet bliver fulgt nøje på højeste niveau i vores virksomhed, og vi er klar til at bruge projektet i en debat om rammerne for fremtidige renoveringsprojekter,” siger han.

Og måske kan det være med til at inspirere resten af byggebranchen og endda skubbe lidt til lovgivningen på området, mener Lars Bo Steensbeck.

”Hvis man ser på byggebranchen generelt, så tror jeg, at der er mange gode intentioner. Man vil gerne bygge, renovere og arbejde mere bæredygtigt, men udviklingen går langsomt, bl.a. på grund af lovgivning og økonomi. Det vil vi gerne være med til at skubbe til.”

Forskningsprojektet om bæredygtighed og renovering er netop gået i gang og løber det kommende halvandet år.

Se uddannelserne ved EASV's afdeling for Byggeri & Teknologi

KLIK HER