Om os Nyheder
Studiemiljøet i Esbjerg styrket med nyt fælles campusområde

Studiemiljøet i Esbjerg styrket med nyt fælles campusområde

13.09.2017

Et nyt campusområde på "uddannelsessletten" i Esbjerg giver de studerende meget bedre muligheder for at mødes på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

Tirsdag den 12. september blev et nyt campusområde i Esbjerg indviet og taget i brug. Campusområdet ligger lige i hjertet af uddannelsessletten ved Niels Bohrs Vej med flere store videregående uddannelsesinstitutioner og kollegier.

I midten af Campus er der anlagt en stor multibane og beachvolley. Omkring banerne og andre steder i området er der arrangeret flotte opholdsarealer for de studerende, fx Akademihaven ved Erhvervsakademi SydVest og Ramblaen, der går fra Aalborg Universitet til Campus. Den gennemgående sti i campus er desuden blevet tilsluttet stierne i Vognsbølparken. Udformningen af Campus er lavet i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Erhvervsakademi SydVest og Esbjerg Kommune.

 

Det er de studerende på Ålborg Universitet Esbjerg, Erhvervsakademi SydVest, Fredericia Maskinmesterskole og Syddansk Universitet der umiddelbart får glæde af de nye flotte campusområder. Dertil kommer beboerne på EHI kollegiet, Sct. Georgs Kollegiet, Vognsbøl Kollegiet og Park Kollegiet.

Det er Esbjerg Kommune, der med knap 20 mio. kr. har sørget for økonomien til etableringen af Campus og det falder i god tråd med Esbjerg Kommunes Vision 2020, mener viceborgmester Jesper Frost Rasmussen, der stod for indvielsen sammen med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne.

Vi har et mål om at få 10.000 studerende i Esbjerg Kommune i 2020 og når vi udvikler faciliteterne til de studerende gør vi kommunen mere attraktiv for nye studerende. Dertil kommer, at hvis de studerende har en god studietid her, bliver de måske boende efter studietiden, hvilket gavner både erhvervslivet og kommunen som helhed.

Jesper Frost Rasmussen

Arbejdet med oprettelse af en egentlig Campus tog sin start i 2010, hvor Esbjerg Kommune og Universitets- og Byggestyrelsen indhentede ideer hos kommunens uddannelsesinstitutioner samt større virksomheder. Dette arbejde mundede ud i rapporten CampusbyEsbjerg, der dannede grundlag for det videre arbejde. Byrådet afsatte penge til formålet og i 2014 gik anlægsarbejdet i gang sammen med Aalborg Universitet og Erhvervsakademi SydVest. Sidste del af etableringen er en rambla fra Aalborg Universitet til midten af Campus, som netop er afsluttet.

Fotos: Esbjerg Byhistorisk Arkiv