Om os
Optagelsesinformation & ofte stillede spørgsmål

Optagelsesinformation & ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de ofte stillede spørgsmål i nedenstående kategorier. Er der noget du stadig er i tvivl om, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål

Hvordan søger jeg en uddannelse?

Når du går ind på den uddannelse du er interesseret i, skal du trykke på knappen Ansøg, og du vil blive hjulpet videre, så du kan udfylde din ansøgning. Bemærk, at der åbnes for ansøgninger den 1. februar (sommeroptag).

 

Jeg er i tvivl om hvad jeg skal læse, hvor kan jeg få hjælp?

Kontakt vores studievejledere, hvis du er i tvivl om dit studievalg. Studievejledningen kan hjælpe dig med at få svar på de spørgsmål du måtte have og kan henvise dig til undervisere eller nuværende studerende, hvis du har fagspecifikke spørgsmål.

Du finder studievejledningens åbningstider og kontaktoplysninger her.

Hvert efterår deltager vi i studiepraktik, hvor du kan komme og prøve en uddannelse i 2-3 dage.

Kvote 1

Ved optagelse på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi SydVest bliver de fleste optaget gennem kvote 1.

Bemærk: Alle skal søge senest 15. marts kl. 12.00 til Designteknolog og bestå en optagelsesprøve

Optagelse via kvote 1 sker alene på baggrund af eksamenskvotienten fra den adgangsgivende eksamen. Du skal dog samtidig være opmærksom på, at du opfylder de uddannelsesspecifikke adgangskrav. Specifikke adgangskrav fremgår under de enkelte uddannelser.

Har du tidligere bestået dele af en videregående uddannelse, skal dokumentation med stempel og underskrift fra uddannelsesstedet vedhæftes som bilag til din ansøgning.

Kvote 2

Ønsker du at søge via kvote 2 kan du læse mere her.

Optagelse via kvote 2 og vurderingskriterier. 
Du skal søge i kvote 2:

 • Hvis du har en erhvervsuddannelse
 • Hvis du har en gymnasial eksamen, men ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit
 • Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • Hvis du søger en dispensation eller ikke har en adgangsgivende eksamen
 • Ansøgningsfristen for ansøgning i kvote 2 er 15. marts kl. 12.00
 • Bemærk, at for vinteroptaget behandles alle ansøgninger samlet med ansøgningsfrist 15. december kl. 12.00, uanset om du vil vurderes i kvote 1 eller 2.

Kvote 2 vurderingskriterier


Vurderingen af ansøgere i kvote 2 foregår ud fra følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen
 • Niveauer i fag som optræder som specifikt adgangskrav i den ansøgte uddannelse (fx hvis du har bestået matematik A på en uddannelse hvor det er et krav at have bestået matematik B)
 • Anden uddannelse og fagrelevante kurser
 • Erhvervserfaring (fuldtid) min. 30 timer pr. uge i minimum 16 uger (heri også værnepligt og lønnet praktik på en EUD/EUX-uddannelse)
 • Andre aktiviteter i minimum 16 sammenhængende uger, fx højskoleophold og udlandsophold, der ikke er ferie
 • Frivilligt ulønnet arbejde af mindst 1 års varighed.
 • Motiveret ansøgning (max 1 A4 side) med begrundelse for dit uddannelsesvalg, kendskab til fagligt indhold i uddannelsen og et karriereperspektiv – hvad vil du bruge uddannelsen til?
 • Selvom du søger kvote 2 skal de specifikke adgangskrav for den enkelte uddannelse fortsat være opfyldt. Se de specifikke adgangskrav under hver uddannelse her.

Du skal udfylde din digitale ansøgning med alle de aktiviteter, som du ønsker medtaget i kvote 2 vurderingen. Dokumentation for både din adgangsgivende uddannelse og for alle dine øvrige aktiviteter skal uploades og medsendes som bilag. Har du tidligere bestået dele af en videregående uddannelse, skal dokumentation med stempel og underskrift fra uddannelsesstedet ligeledes vedhæftes som bilag. Hertil kommer en motiveret ansøgning, som vil indgå i vurderingen. Du er også velkommen til at uploade et almindeligt CV, men dette indgår ikke i vurderingen af din ansøgning.

Husk at den digitale ansøgning med information om alle dine kvote 2 aktiviteter skal være sendt senest den 15. marts kl. 12.00. Dokumentationen for dine kvote 2-aktiviteter skal uploades som bilag til din digitale ansøgning. Kun bilag for igangværende kvote 2-aktiviteter kan uploades efterfølgende og senest den 5. juli kl. 12.00.

Motiveret ansøgning
Når du søger via kvote 2, anbefales det, at du sender en motiveret ansøgning sammen med selve ansøgningen.

Din motiverede ansøgning bør maks. fylde én A4-side. Der er ikke nogen færdig skabelon for, hvordan en motiveret ansøgning skal være. Det er en personlig redegørelse, men her følger en række forslag på spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

 • Hvilken uddannelse søger du optagelse til og hvorfor?
 • Hvad er din drivkraft og din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse haft indflydelse på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig om uddannelsens opbygning, indhold, undervisningsform mm.?

Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Ansøgning om dispensation

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, kan du søge om optagelse med særlig tilladelse og få en individuel kompetencevurdering (IKV). Det skal du gøre inden 15. marts kl. 12.00 ved sommeroptaget og 1. december kl. 12.00 ved vinteroptaget.

I din ansøgning på optagelse.dk skal du sætte kryds i rubrikken ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Du skal søge om dispensation, hvis:

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke adgangskrav eller ikke efterlever sprogkravene, og du i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med det manglende.

Krav til bilag:

 • du skal vedhæfte en kort dispensationsansøgning, hvor du begrunder dine kvalifikationer, der kan sidestilles med det manglende.
 • du skal vedhæfte dokumentationen for de angivne kvalifikationer.

Husk at vedhæfte den påkrævede dokumentation sammen med din ansøgning, ellers kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Hvis du får dispensation, gælder den kun til den søgte uddannelse hos Erhvervsakademi SydVest i det pågældende optag.

Hvad er nemStudie?

nemStudie er EASV’s optagelsesportal. Når du har søgt ind på en af vores uddannelser via optagelse.dk, kan du følge behandlingen af din ansøgning på nemStudie.

Du modtager vigtige informationer vedrørende din ansøgning gennem nemStudie. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med portalen gennem hele ansøgningsperioden. Det er også her, at du skal bekræfte, om du vil have den tilbudte studieplads.

Det er via nemStudie, at du som ansøger kommunikerer med vores optagelsesteam omkring din ansøgning.

Link til nemStudie: nemStudie.dk

Hvad er status på min ansøgning?

Fra den 26. juli efter midnat kan du logge ind på nemStudie, den nationale optagelsesportal, for at se, om du har fået tilbudt en studieplads. Husk at godkende studiepladsen inden for den angivne tidsfrist for at undgå at miste den, men vær opmærksom på, at der kan være en smule ventetid.

Har du yderligere spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål til status på din ansøgning, kan du kontakte vores optagelsesteam på optag@easv.dk. I din mail skal du inkludere:

 • Dit fulde navn
 • Den uddannelse, du har ansøgt om
 • Dit spørgsmål

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Dansk statsborgere skal logge ind på nemStudie med NemID, mens ikke-danskere eller dem uden NemID kan bruge deres mailadresse. Uanset ansøgningsstatus får du endeligt svar den 26. juli.

Modtagelse af notifikation og optagelsesbrev

Hvis du bliver optaget, vil du modtage en mailnotifikation, og dit optagelsesbrev vil være tilgængeligt på nemStudie. Det kan tage lidt tid at modtage mailnotifikationen, men du kan altid logge ind på nemStudie for at tjekke.

Hvordan beskræfter jeg min studieplads?

Bekræft din studieplads på nemStudie inden for den angivne tidsfrist. Hvis du ikke bekræfter i tide, mister du pladsen. Efter bekræftelsen modtager du en kvitteringsmail med vigtig information om din studiestart.

 

Hvordan annullerer jeg min ansøgning?

Hvis du ønsker at annullere din ansøgning efter den 5. juli, eller hvis du har søgt om en ledig studieplads, kontakt os på optag@easv.dk og inkluder:

 • Dit fulde navn
 • Den uddannelse, du har søgt ind på

 

 

Hvordan søger jeg flere uddannelser?

Du kan søge om optagelse på flere uddannelser via optagelse.dk indtil den 5. juli. Efter den 26. juli kan du søge ledige pladser via nemStudie.

Hvornår starter jeg på min uddannelse?

Log ind på nemStudie og gå til afsnittet “Beskeder” for at finde meddelelsen “Tildelt studieplads”. Her kan du se, om du har fået tildelt en sommer- eller vinterstudiestart.

Hvordan søger jeg om SU?

Ønsker du at søge om SU kan du læse mere her.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores SU-vejledning. Du finder SU-vejledningens åbningstider og kontaktoplysninger her.

Hvad vil det sige, at jeg skal i praktik?

I løbet af din uddannelse skal du i en obligatorisk praktik.

Praktikken varer typisk 10 uger, dog 20 uger for Bygningskonstruktør og Finansbachelor.

Dit praktikophold foregår i en virksomhed, hvor du skal bruge de kompetencer og teorier, du har opnået i undervisningen.

Det er din opgave at finde en virksomhed, men vi hjælper dig, via det store netværk vi har opbygget, med kontakt til relevante virksomheder over hele verden.

Vi modtager mange henvendelser fra virksomheder, der gerne vil i kontakt med vores studerende i forhold til praktik, studiejobs og jobs til nyuddannede. Alle disse henvendelser kan du få adgang til via vores jobportal.

Et halvt år før du skal i praktik, vil du blive orienteret yderligere om processen og udfyldelse af praktikkontrakt.

Er dit eksamensbevis blevet væk?

Fortvivl ej, du kan få udstedt en bekræftet kopi.

For at få denne kopi, skal du følge nedenstående procedure:

 1. Send en mail til reception@easv.dk med oplysning om dit fulde navn, fødselsdato, dimissionstidspunkt og uddannelse
 2. Det koster et administrationsgebyr på 250 kroner at få en kopi af dit eksamensbevis
 3. Når vi har registreret din betaling enten via overførsel til konto 0216 4069150675 med angivelse af navn og ærinde eller indbetaling på MobilePay 21358, sender vi eksamensbeviset til dig hurtigst muligt inden for 10 arbejdsdage (i travle perioder kan der gå længere tid) til din e-boks.

Vær opmærksom på

For de fleste uddannelser har vi beviser fra 2009 og frem. Der er dog enkelte undtagelser.

Generelt er reglen, at hvis du har taget din uddannelse på Esbjerg Handelsskole (nu Rybners), EUC Syd eller EUC Vest (nu Rybners), så skal du kontakte disse for at få dit gamle eksamensbevis.

Hvordan finder jeg studieordningen for min uddannelse?

Du finder link til studieordningen for din uddannelse i fanen ”uddannelsen” under den specifikke uddannelsesbeskrivelse.

Eksempel:

Gå til: Markedsføringsøkonom – Uddannelsen – Studieordning.

Find uddannelsesbeskrivelserne her.

Hvordan genindskrives jeg på en uddannelse?

Har du tidligere været indskrevet på samme uddannelse ved Erhvervsakademi Sydvest, som du nu søger om optagelse på, skal du være opmærksom på de gældende regler for genindskrivning.

Hvis din udskrivning skyldes:

 • opbrugte prøveforsøg
 • ikke-bestået studiestartsprøve
 • ikke-bestået førsteårsprøve
 • ikke opfyldt studieaktivitetskrav
 • regler for uddannelsen

skal Erhvervsakademi SydVest lave en konkret, faglig vurdering af, om dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Der er frist for ansøgning om genindskrivning 2 gange om året. Hvis du søger om genindskrivning til efterårssemestret er fristen den 1. juni, og til forårssemestret er fristen den 1. december.

Er du meldt ud af uddannelsen på følgende forhold:

1. Jeg har selv meldt mig ud af uddannelsen

Hvis du selv har udmeldt dig af uddannelsen, skal det undersøges, om du har mulighed for at gennemføre uddannelsen inden for normeret tid. Hvis du ikke har det, skal du ansøge om dispensation til forlængelse af din studietid.

OBS! Der skal være gået 5 måneder fra du er udmeldt, til at du kan indskrives på uddannelsen igen.

2. Jeg er udskrevet som følge af prøveforsøg eller regler for uddannelsen

Er du tidligere meldt ud af uddannelsen som følge af opbrugte prøveforsøg eller regler for uddannelsen, kan du kun indskrives på ny, hvis du kan gøre rede for, at du har væsentligt forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Studieadministrationen vil kontakte dig med information om, hvad du skal gøre for at søge dispensation, hvis det er nødvendigt for dig.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke har bestået studieelementer svarende til 1. studieår, skal du søge om indskrivning på ny gennem KOT.

3. Jeg har gennemført 1. studieår eller mere

Har du gennemført 1. studieår, dvs. bestået 1. og 2. semester, af den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal det undersøges, om du kan genindskrives direkte på uddannelsen. Indskrives du på uddannelsen, skal du ikke søge gennem optagelse.dk og den koordinerede tilmelding (KOT). Hvis dette er relevant for dig, skal du kontakte den konkrete uddannelseschef på uddannelsen. Du kan læse, hvem der er uddannelseschef for din uddannelse her

Henvisning til regler for genindskrivning

Reglerne om genindskrivning findes i §38 i bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 87 af 25/01/2023).

Hvordan overflyttes jeg fra en uddannelsesinstitution til en anden?

Vil du søge om overflytning fra en anden uddannelsesinstitution til Erhvervsakademi SydVest, skal Erhvervsakademi Sydvest lave en konkret, faglig vurdering af dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Det er yderst vigtigt at du kontakter os og giver os dit samtykke til, at vi må kontakte den tidligere uddannelsesinstitution og bede om dine uddannelsesoplysninger såsom karakterer og prøveforsøg.

Du skal derefter kontakte den konkrete uddannelseschef på uddannelsen.

Hvis du søger om overflytning fra en af Erhvervsakademi SydVests uddannelser til en anden uddannelsesinstitution, skal du kontakte den relevante uddannelsesinstitution som udbyder uddannelsen.

Derefter bedes du kontakte uddannelseschefen om at du ønsker at blive overflyttet til den anden uddannelsesinstitution.

Du kan læse, hvem der er uddannelseschef for din uddannelse her.

Henvisning til regler for genindskrivning

Reglerne om genindskrivning findes i §34 i bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 87 af 25/01/2023 ).

Sommersupplering/betinget optagelse

Erhvervsakademi SydVest accepterer sommersupplering/betinget optagelse på alle vores uddannelser. Som ansøger skal du uploade dokumentation for tilmelding til sommersupplering på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12:00.

Hvis du har spørgsmål om sommersupplering/betinget optagelse, kan du kontakte vores studievejledning. Se kontaktinfo her.

Spørgsmål

Hvordan søger jeg om SU?

Du finder SU-vejledningens åbningstider og kontaktoplysninger her.

Hvornår kan jeg få vejledning om SU?

Find vores åbningstider i Student Services 

Hvordan kommunikerer jeg med SU-styrelsen?

Du kommunikerer lettest med SU-styrelsen via borger.dk/NemID, men du vil altid blive henvist til dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål om SU.

SU-styrelsen har et vejledningskontor, der kan kontaktes på tlf. +4572317900 – mandag-torsdag 09.00-15.00, fredag 10.00-15.30

Kan man få SU i sommerferien?

Ja, hvis du går på en SU-berettiget uddannelse og har søgt om SU, så kan du modtage SU i sommerferien, indtil du er færdig med din uddannelse.

Efter endt uddannelse, som regel i juni, er der ikke mulighed for at modtage SU. Hvis du går på en akademiuddannelse og fortsætter direkte videre til en relevant top-up professionsbacheloruddannelse, så har du mulighed for at modtage SU i sommerferien.

Du skal dog være optaget på bacheloruddannelsen, have modtaget optagelsesbrev og samtidig være færdig med din akademiuddannelse, inden du kan søge.

Skal jeg betale skat af min SU, og skal I have mit skattekort?

Din SU er skattepligtig indkomst, og styrelsen trækker skat af den, inden du får den udbetalt. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af din SU.
Oplysningerne om din skat får styrelsen direkte fra SKAT. Du skal derfor ikke sende dit skattekort til styrelsen. Hvis du har spørgsmål til dine skatteforhold, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18 eller den kommunale borgerservice.
Du skal være opmærksom på, om du kommer til at betale for lidt i skat. Det kan du komme til, hvis dit månedsfradrag fra hovedkortet bruges flere steder (for eksempel af Styrelsen for Videregående Uddannelser og en anden arbejdsgiver samtidig).
Det er dit eget ansvar at få enten din arbejdsgiver eller styrelsen til at trække din skat på baggrund af et af dine andre kort. Ønsker du, at styrelsen trækker din skat på baggrund af et andet kort, skal du gøre dem opmærksom på det i minSU, og du skal være opmærksom på, at de ikke kan ændre med tilbagevirkende kraft.

Hvor meget må jeg tjene ved siden af min SU?

Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af din SU (dit fribeløb). Tjener du mere end dit fribeløb, skal du betale noget af din SU og eventuelt SU-lån tilbage.
Størrelsen af dit fribeløb bestemmes af, hvor mange måneders SU du har fået i løbet af et år. Det spiller også ind, om du i løbet af året har haft orlov, har fået anden offentlig støtte eller har fravalgt nogle måneders SU.

Fribeløb

Du skal være opmærksom på, at dit fribeløb beregnes for perioden 1. januar – 31. december i alle år, du har fået SU (også selv om du for eksempel kun har fået SU i en måned). Har du derfor tjent meget i en del af året, kan det have betydning for, om du kan modtage SU i resten af året.
SU-medarbejdere må ikke hjælpe til med at beregne dit fribeløb.

Hvilke indtægter tæller med i mit fribeløb?

På din årsopgørelse fra SKAT kan du se, hvilke indkomster de har registreret. Det er dette tal styrelsen bruger, når de beregner, om du har tjent for meget ved siden af din SU.
Læs om fribeløb og indkomster, der tæller med i dit fribeløb.
Har du spørgsmål til din årsopgørelse, skal du kontakte SKAT på telefon 72 22 18 18.
Dine feriepenge tæller med i dit fribeløb det år, du bliver beskattet af dem (beskatningsåret). Beskatningsåret er det år, din arbejdsgiver indberetter dine feriepenge til SKAT.
Det kan være det år, du optjener dem, men det kan også være det år, du får dem udbetalt. Kontakt din arbejdsgiver for at finde ud af, hvornår dine feriepenge er blevet indberettet til SKAT.

Du fortryder dit fravalg af SU

Fortryder du, at du en måned har fravalgt SU, skal du lave en ny SU-ansøgning for den måned. Du skal søge inden udgangen af den måned, du alligevel vil have SU.

Hvis jeg skal på barselsorlov fra min uddannelse, hvad gør jeg så?

Du skal i første omgang tale med din vejleder på uddannelsen, som du går på, for at aftale, hvordan dit fravær fra uddannelsen skal tilrettelægges.
Når det er på plads, kan du henvende dig til en SU-vejleder, som kan vejlede dig i, hvordan du får søgt om SU på den bedste måde i forhold til dit fravær.

Hvad gør jeg med studiegæld?

Hvis du har studiegæld, kan du læse mere om det og tilrettelægge din evt. tilbagebetaling af gælden via www.borger.dk/NemID.

Jeg skal i praktik i udlandet via min uddannelse, skal jeg gøre noget?

Hvis du skal i praktik i udlandet, følger din SU automatisk med. Du har dog mulighed for, hvis du er hjemmeboende, at søge om udeboende SU. Det gøres via www.su.dk.

Spørgsmål

Hvordan nulstiller jeg min kode?

Hvis du har glemt din kode, kan du skrive en SMS til 3044 5624 hvori du skriver enten “password” eller “kodeord” (uden “”). Derudover kan du kontakte receptionen (både i Esbjerg eller Sønderborg) eller kontakte it-supporten.

Hvordan får jeg adgang til moodle

Moodle er en online portal, hvor underviserne uploader undervisningsmaterialer, opgaver, relevante datoer osv. til dig som studerende.

Få adgang til moodle her.

Spørgsmål

Hvor meget tid skal jeg bruge på uddannelsen?

Hvor meget tid du skal bruge på uddannelsen afhænger både af hvilken uddannelse du vælger og dit eget ambitionsniveau. Udover undervisningen skal du forberede dig til undervisningen derhjemme og hvis du skal til mundtlig eksamen skal du forinden aflevere en skriftlig erhvervscase. Ved skriftlige eksamener er hjemmearbejdet træning i gamle eksamensopgaver.

På vores daghold kan du, som udgangspunkt, regne med følgende:

5 ECTS fag løber over 4 uger, og du skal have imellem 4 og 5 undervisningsdage, hvor du er væk fra dit arbejde fra 8.30-15.30.

10 ECTS fag løber over 8 uger, og du skal have imellem 8 og 10 undervisningsdage, hvor du er væk fra dit arbejde fra 8.30-15.30.

På vores aftenhold kan du, som udgangspunkt, regne med følgende:

5 ECTS fag løber over 8 uger, og du skal have cirka 8 undervisningsgange i tidsrummet fra klokken 17.00-20.30.

10 ECTS fag løber over 15 uger, og du skal have cirka 15 undervisningsgange i tidsrummet fra klokken 17.00-20.30.

Kan jeg få SVU?

Hvis du er i tvivl om du kan få SVU, er det en god idé at læse hvilke betingelser du skal opfylde på SVU’s hjemmeside.

Hvad betyder ECTS-point?

ECTS er et europæisk pointsystem, der gør det lettere at sammenligne uddannelser på tværs af lande og uddannelsessteder. Det står for European Credit Transfer System og bruges blandt andet til at vurdere meritmuligheder og til at få anerkendt studier, som man har taget i et andet land eller i en anden by.

Et års fuldtidsstudium svarer til 60 ECTS.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene er du velkommen til at kontakte os og få lavet en kompetencevurdering på baggrund af din erhvervserfaring og uddannelse.

Skal man starte med et obligatorisk fag, eller må man godt starte med et valgfag?

Du må gerne starte med et valgfag. Bemærk dog, at der på enkelte uddannelser er krav om at tage fagene i en bestemt rækkefølge – se adgangskrav på det specifikke fag.

Hvor finder jeg adgangskrav?

Under hver uddannelse og fag kan du læse adgangskravene for uddannelsen og faget.

Skal jeg læse en hel uddannelse eller kan jeg nøjes med et enkelt fag?

Du bestemmer selv om du vil læse en hel akademiuddannelse eller et enkelt fag.

Du kan sagtens starte med et enkelt fag og efterfølgende beslutte at du vil tage hele uddannelsen.

Bemærk dog, at hvis du vil have en akademiuddannelse med profil er der obligatoriske fag, som du skal læse.

Hvor lang tid har jeg til at gøre en akademiuddannelse færdig?

Du skal have afsluttet din akademiuddannelse senest 6 år efter den er påbegyndt.

Kan jeg tage flere fag

Du behøver ikke søge om optagelse på en akademiuddannelsen samlet. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, du ønsker at tage.

Fagudbuddet kan ændre sig, så det er ikke muligt at planlægge en hel uddannelse ned i detaljer fra starten.

På deltidsuddannelser kan man aldrig garantere, at et fag starter op, da dette er afhængigt af antal tilmeldinger. Får vi tilmeldinger nok til at danne hold, planlægger vi uddannelsen løbende sammen med holdet.

Fagmoduler afholdes hvert halve år – efterår og forår.

Mit eksamensbevis er blevet væk

Fortvivl ej, du kan få udstedt en bekræftet kopi.

For at få denne kopi, skal du følge nedenstående procedure:

 1. Send en mail til reception@easv.dk med oplysning om dit fulde navn, fødselsdato, dimissionstidspunkt og uddannelse
 2. Det koster et administrationsgebyr på 250 kroner at få en kopi af dit eksamensbevis
 3. Når vi har registreret din betaling enten via overførsel til konto 0216 4069150675 med angivelse af navn og ærinde eller indbetaling på MobilePay +4541774713, sender vi eksamensbeviset til dig hurtigst muligt inden for 10 arbejdsdage (i travle perioder kan der gå længere tid) til din e-boks.

Vær opmærksom på

For de fleste uddannelser har vi beviser fra 2009 og frem. Der er dog enkelte undtagelser.

Generelt er reglen, at hvis du har taget din uddannelse på Esbjerg Handelsskole (nu Rybners), EUC Syd eller EUC Vest (nu Rybners), så skal du kontakte disse for at få dit gamle eksamensbevis.

Efteruddannelser

Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg og Sønderborg udbyder en lang række af akademi- og diplomuddannelser. Se dem her.