Om os
Rejs ud

Rejs ud

Vil du gerne have oplevelser for livet? Uanset hvilken uddannelse du læser på Erhvervsakademi SydVest er det muligt at komme til udlandet som en del af din uddannelse. Du kan både vælge at tage et semester i udlandet eller tage din praktik i udlandet.

Et praktikophold i udlandet giver dig mulighed for at komme tæt på en anderledes kultur og opleve andre måder at arbejde på, end man gør i Danmark. Med et praktikophold i udlandet får du chancen for at opbygge et internationalt netværk, og du får et stærkt CV.

Praktik er obligatorisk på alle vores uddannelser, men det er helt op til dig, hvor du gerne vil i praktik. Vi har tidligere haft studerende i praktik over hele verden, så alle muligheder er åbne for dig.

Du skal huske, at dit ophold i udlandet vil have varierende omkostninger, alt efter hvordan du rejser, bor og lever.

KOM GODT I GANG

Det er en god idé at starte din søgning tidligt, hvis du gerne vil i praktik i udlandet. Brug dit netværk og tænk kreativt.

Som dansk statsborger har du mulighed for at tage din SU med til udlandet. Derudover kan du også søge et Erasmus+ grant (i Europa) eller vores eget EASV grant (udenfor Europa).

Vil du gerne i praktik i udlandet bedes du henvende dig i Student Services.

Praktikagenturer

Hvis du vil have hjælp til at finde og planlægge dit praktikophold i udlandet, kan du få hjælp gennem de mange praktikagenturer vi samarbejder med. Bemærk at de fleste af organisationerne tager et mindre gebyr for at hjælpe dig.

Eventuelle aftaler mellem dig og nedenstående organisationer er på eget ansvar.

Det siger de studerende

 • Ecuador – et praktikophold for livet!

 • En dansker i Sydney

 • Et lærerigt praktikophold i Canada

 • Fantastisk studiemiljø i Gent

 • Hvorfor tage til Monterrey?

 • Praktikforløb førte til endnu et udlandseventyr

 • Udveksling på UDEM i Mexico

Vil du gerne tage et semester i udlandet er der mange muligheder. Det at leve og bo i en anden kultur vil give dig både minder og læring for livet. Erhvervsakademi SydVest har aftaler med en lang række uddannelsesinstitutioner både i og uden for Europa.

De fleste studerende på Erhvervsakademi SydVest har mulighed for at tilrettelægge deres uddannelse så de tager et semester i udlandet. Vi tilbyder tre forskellige måder, hvorpå du kan komme på udveksling: Gennem Erasmus, på vores partnerskoler og som freemover.

Erasmus – skoler i Europa

Langt de fleste af vores partnerskoler i Europa er en del af Erasmus. Dette betyder at når du ansøger om et semester på en Erasmusskole, søger du automatisk om både udveksling og et Erasmuslegat. Legatets størrelse afhænger af leveomkostningerne i det land, hvor du søger om udveksling, men er cirka €200 om måneden. Du skal ikke betale undervisningsafgift, hvis du er på udveksling på en uddannelsesinstitution, som Erhvervsakademi SydVest har en aftale med.

Partnerskoler – uden for Europa

Du kan også vælge at tage på udveksling på én af vores partnerskoler uden for Europa.

FREE MOVER

Som Free Mover kan du komme på udveksling på en uddannelsesinstitution, der ikke har en udvekslingsaftale med Erhvervsakademi SydVest. Du skal som udgangspunkt selv betale din undervisningsafgift som free mover, men du kan søge et udlandsstipendium, som dækker undervisningsafgiften helt eller delvist.  Læs mere om udlandsstipendium. Du kan også søge legater fra fonde. Se mere på legatbogen.dk

KOM GODT I GANG

Vil du gerne tage et semester i udlandet bedes du henvende dig i Student Services.

Erasmus partnerskoler

Relevant for

Markedsføringsøkonom (MAK)
Serviceøkonom (SRV)
Multimediedesign (MMD)
Datamatiker (CS)
Finansøkonom (FIN)
Designteknolog (DT)
Bachelor i Int. Salg og Marketing (ISM)
Bachelor i Webudvikling (WD)
Bachelor i Software Udvikling (SD)
Bachelor i Design & Business (DB)

Belgien

Artevelde University College Ghent
ERASMUS code: B GENT39

MAK, SRV, MMD

Haute Ecole de la Ville de Liege
ERASMUS code: B LIEGE42

MAK

Frankrig

ESSCA School of Management
ERASMUS Code: F CHOLET07

MAK, ISM

Université Montpellier 2 Sciences et Techniques
ERASMUS code: F MONTPEL02

MAK, ISM

Institut Supérieur de Communication et Publicité
ERASMUS code: F PARIS404

MAK

GES – School´s Network Paris
ERASMUS code: F PARIS431

DB

Holland

Windesheim, University of Applied Sciences
ERASMUS code: NL SWOLLE05

MAK, ISM

Saxion University of Applied Sciences
ERASMUS code: NL ENSCHED03

MAK, MMD, CS, WD, SD, ISM

Italien

Università degli Studi Firenze
ERASMUS code: I FIRENZE01

MAK, ISM

Kroatien

PAR University College

ERASMUS code: HR RIJEKA03

MAK, ISM

Litauen

Lithuania Business University of Applied Sciences
ERASMUS code: LT KLAIPED 07

MAK

Polen

University of Rzeszow, PL
ERASMUS code: PL RZESZOW03

MAK, CS

Cracow University of Economics
ERASMUS code: PL KRAKOW04

FIN, MAK, ISM

The university of Information Technology and Management in Rzeszów
ERASMUS code: PL RZESZOW03

MAK, CS

Malopolska School of Economics in Tarnow
ERASMUS code: PL TARNOW01

MAK, SRV, FIN

Slovakiet

University of Economics in Bratislava
ERASMUS code: SK BRATISL03

ISM, SD

Slovenien

GEA College of Entrepreneurship
ERASMUS code: SI PORTORO02

MAK

International school for Social and Business studies in Celje, Slovenia
ERASMUS code: SI CELJE03

MAK

University of Maribor
ERASMUS code: SI MARIBOR01

MAK, ISM

Spanien

TecnoCampus Mataró
ERASMUS code: E MATARO01

MAK, SRV

Universidad Pontificia De Salamanca
ERASMUS code: E SALAMAN01

MAK, SRV, ISM

Tyskland

Duale Hochschule Baden Württemberg Ravensburg
ERASMUS code: D RAVENSB02

MAK, SRV, CS, FIN, SD

Fachhochschule Erfurt – University of Applied Sciences
ERASMUS code: D ERFURT03

MAK, ISM

Hochschule Harz – University of Applied Sciences
ERASMUS code: D WERNIGE01

MAK, SRV, ISM

FH Nordakademie – Private University of  applied Sciences in Elmshorn
ERASMUS code: D ELMSHOR01

MAK, CS, ISM, SD

Fachhochschule Potsdam – Univeristy of Applied Sciences
ERASMUS code: D POSTDAM03

DT, DB

Ungarn

Budapest Metropolitan University
ERASMUS CODE: HU BUDAPES45

MMD

Partnerskoler udenfor EU

Indien

NID – National Institute of Design
Bangalore, Indien

Malaysia

ERICAN College
Block C, First Floor, Megan Avenue II no 12, Jalan Yap Kwan Seng
50450 Kuala Lumpur, Malaysia

Olympia College – KL 
Bangunan KWSP
No.3, Changkat Raja Chulan,
Off Jalan Raja Chulan,
50200 Kuala Lumpur,
Malaysia

Mexico

Universidad de Monterrey (UDEM)
Av. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza Garcia
N.L. México

USA

Bellevue College
3000 Landerholm Circle SE Bellevue,
WA 98007-6406
USA

Det siger de studerende

 • Ecuador – et praktikophold for livet!

 • En dansker i Sydney

 • Et lærerigt praktikophold i Canada

 • Fantastisk studiemiljø i Gent

 • Hvorfor tage til Monterrey?

 • Praktikforløb førte til endnu et udlandseventyr

 • Udveksling på UDEM i Mexico

Erasmus Charter
Se Erasmus+ Charter for videregående uddannelser 2021-2027 her.

Erasmus Policy Statement
Internationalisering og internationalt samarbejde er en central del af strategien i Erhvervsakademi SydVest, og det er løbende blevet en naturlig del af akademiets udviklingsplaner.

Den nuværende strategi – Strategi 2025 – er udarbejdet med baggrund i en forståelse af, at EASV er en del af den globale virkelighed, og derfor arbejdes der i strategien med indsatser, der styrker akademiets position i denne virkelighed.

Strategiens omdrejningspunkt er FN’s Verdensmål, hvor der mere konkret arbejdes med en række af delmålene, f.eks. ”Kvalitetsuddannelse”, ”Partnerskaber for handling”, ”Bæredygtig energi”, ”Ligestilling mellem kønnene” og ”Ansvarlig forbrug og produktion”. Det er alle mål, der skal udvikles i tæt samarbejde med erhvervslivet og med partnere i ind- og udland.

Mere konkret står det i strategien at ”..EASV skal sikre, at alle studerende og medarbejdere kan tilegne sig internationale kompetencer”. Dette sker blandt andet ved deltagelse i mobilitetssamarbejde med partnerskoler og ved deltagelse i internationale projekter.

I strategien er det endvidere mere konkret skitseret, at vi skal arbejde med udvikling af digitale kompetencer, kreativitet og innovation med udgangspunkt i de krav erhvervslivet stiller til de studerendes kompetencer nu og i fremtiden. Det er områder, der står højt på dagsordenen hos mange partnerskoler, og det vil derfor være naturligt, at arbejdet med indsatserne sker i tæt samarbejde med partnere i udlandet.

Erhvervsakademi SydVest har deltaget i det europæiske samarbejde i mange år, og det har løbende været med til at udvikle og inspirere studerende og medarbejdere på akademiet, og det har samtidig resulteret i deltagelse i udviklingsprojekter, der har gavnet internt og eksternt.

Vi ønsker at fortsætte det arbejde i den kommende periode. Vi ønsker at øge samarbejdet med partnerskolerne i relation til akademiets strategiske mål, og vi ønsker at øge både kvalitet og omfang af udveksling af både studerende og medarbejdere. Vi vil løbende promovere mulighederne for internationalt samarbejde og mobilitet for studerende og medarbejdere, og vi vil i den forbindelse fokusere på, at der skal være muligt for alle at deltage i samarbejdet med partnerskoler.

I akademiets viden strategi er det fastlagt, at vi skal fremme forsknings- og udviklingsprojekter, der involvere internationale partnere, og vi vil i den kommende programperiode implementere og deltage i projekter, der har deltagelse i flere af vore partnerskoler. Projekterne vil tage udgangspunkt i akademiets strategiske fokuspunkter, såsom bæredygtighed, innovation og kreativitet.

Erhvervsakademi SydVest ønsker i den kommende programperiode at fortsætte arbejdet indenfor KA1 og KA2.

Vi har igennem mange år arbejdet med mobilitet for studerende og undervisere og vi ønsker at fortsætte dette arbejde. Det gør vi for at sikre, at undervisere og studerende på EASV har mulighed for at tilegne sig internationale kompetencer, jf. Strategi 2025.

De internationale kompetencer kommer naturlig gennem deltagelse i udgående mobilitet for medarbejdet og studerende, men da det kun er et lille del der kan og vil have denne mulighed er den indgående mobilitet endnu vigtigere for at opnå dette mål.

EASV modtager årligt ca. 30-35 studerende fra udenlandske partnerskoler, og det er med til at sikre det internationale miljø på akademiet og dermed give danske studerende internationale kompetencer.

Undervisere og medarbejdere får også en internationale dimension ved, at akademiet hele tiden har udenlandske studerende på akademiet, og det gør de også ved besøg fra partnerskolerne.

Mobiliteten for medarbejdere og studerende bliver håndteret af International Office, der dels arbejder med den daglige kontakt til vore incoming studerende og dels promoverer og vejleder om mulighederne for at komme til udlandet på studieophold og i praktik i løbet af uddannelsen.

Alle studerende får i løbet af deres uddannelse fælles information om mulighederne for et udlandsophold, og international office har ugentlig åbningstider, hvor alle studerende opfordres til at komme og få vejledning. Endvidere har International Office et område på akademiets medarbejdernet, hvor ansatte får løbende orientering om muligheder for at kommet til udlandet.

EASV ønsker endvidere at forsætte og intensivere samarbejdet med partnerskoler om udviklingsprojekter og uddannelsesudvikling. Ansvaret for disse områder ligger i afdelingen, Viden og Erhverv, der har til opgave at udvikle og gennemføre udviklingsprojekter med deltagelse af undervisere fra relevante uddannelser.

De projekter, der initieres i den kommende programperiode, skal tage udgangspunkt i Strategi 2025, og de skal derfor have udgangspunkt i FN’s verdensmål og arbejdet med 21st century skills, f.eks. digitalisering, kreativitet og innovation. Projekterne skal desuden have et klart sigte mod at tilføre ny viden til akademiets uddannelse og undervisere og til det lokale erhvervsliv.

Vi har igennem mange år haft konkrete mål for både mobilitet og for underviseres deltagelse i projektarbejdet. Disse målsætninger er bl.a. en del af akademiets rammekontrakt med det danske uddannelsesministerium.

Konkret har der været en mål om at 25 % af undervisere har et udlandsophold i løbet af et år. Målet er blevet opfyldt de seneste år, og således var der i 2019 33 % af underviserne, der var på et fagligt ophold i udlandet, dvs. underviser ved en partnerskole, praktik i virksomhed, konference eller lignende.

Deltagelsen i Erasmus+ programmet er den meget vigtig del af, at vi fortsat kan opfylde dette mål, men vi forventer ikke, at tallet bliver højere, da det skal harmonere med, at de økonomiske og praktiske rammer.

For indgående studerende er målet, at EASV modtager ca. 25 studerende pr år fra partnerskoler, og det mål opfyldes hvert år, da mange studerende fra partnerskoler er interesserede i at komme til EASV. Som følge af de danske regler for balance i mobiliteten er målet for akademiet, at der ligeledes sendes 25 studerende fra EASV på studieophold.

Dette mål har ikke været opfyldt i de seneste år, hvor vi kun har været i stand til at sende ca. 10 ud, og derfor er målet i den kommende programperiode, at flere studerende skal på studieophold i udlandet.

Der vil således allerede i 2020 blive taget initiativer til at øge antallet af studieophold i udlandet, og i den forbindelse vil vi se på, om de nuværende partnerskoler er attraktive nok for vore studerende eller om vi eventuelt skal finde partnerskoler, der matcher de studerendes ønsker bedre.

Antallet af praktikophold i udlandet har igennem de seneste år ligget konstant på ca. 60 pr år. Det har været et tilfredsstillende niveau, og det svarer til, at cirka 15 % af en årgang har praktik i udlandet.

Tallet forventes dog at falde i de kommende år, da vi har taget initiativ til, at arbejde for, at flere af vore udenlandske studerende bliver i Danmark i forbindelse med deres obligatoriske praktik, og det vil naturligt få antallet af praktikophold i udlandet til at falde.

EASV har i den forløbne projektperiode løbende deltaget i 2-3 Erasmus+ projekter og disse projekter er et værdifuldt supplement til akademiets øvrige interne og eksterne projekter.

EASV har et mål om at mindst 50 % af underviserne er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter, og det er et tal, der i 2019 var på 59 %. Vi forventer at bibeholde det nuværende niveau i antal projekter og antal projektdeltagere, da vi som en mindre organisation må tilpasse aktiviteterne i forhold til vore ressourcer.