Om os Viden og Erhverv
Fremtidens medarbejder i små og mellemstore pengeinstitutter

Fremtidens medarbejder i små og mellemstore pengeinstitutter

Finans & Service

I samspil mellem pengeinstitutter, undervisere og studerende afdækker vi i projektet fremtidens medarbejder i små og mellemstore pengeinstitutter hvilke kompetencer finanssektoren vil have brug for i fremtiden.

Projektet belyser hvordan de fremtidige udfordringer for finanssektoren afspejler sig for eksempel i de krav, de små og mellemstore pengeinstitutter har til medarbejdernes kompetencer fremadrettet.

I samarbejde med pengeinstitutter afdækker vi de umiddelbare krav og behov til fremtidens medarbejdere sammenholdt med trendstudier.

Projektet har karakter af aktionsforskning, hvor vi i den empiriske fase samarbejder med aftagervirksomhederne om emnet samt afprøver de nye løsninger blandt Erhvervsakademi SydVests finansøkonomstuderende.

Test på træningsbanen

Formålet med projektet er at styrke vores studerendes kompetencer så de matcher kravet fra sektoren, og at vi løser problemstillinger for små og mellemstore pengeinstitutter i nærområdet.

De studerende involveres i projektet, hvor vi har mulighed for at opsætte “træningsbaner” i partnerskab med en eller flere pengeinstitutter samt vores studerende på 1-3. semester. Her kan de studerende for eksempel arbejdes med at løse enkelte problemstillinger fra pengeinstitutterne, som er relevante i forhold til at afprøve empiri.

Undervisningsmaterialer vil gennem projektet blive tilpasset de resultater projektet kommer frem til, så de studerendes kompetencer matcher erhvervslivets behov.
Der vil løbende blive udarbejdet casemateriale der skal inddrages i undervisningen.