Om os
Viden og Erhverv

Viden og Erhverv

Viden- og Erhvervsafdelingen arbejder med Forsknings- og Udviklingsprojekter, innovation, praktik- og karrierevejledning samt relationer til erhvervslivet. Erhvervsakademi SydVest indsamler viden ved projekter, samarbejde med erhvervslivet og øvrige aktiviteter, som f.eks. vores innovations camps.  Aktiviteterne skal omsættes til praksisnær viden og udvikling, og både undervisere og studerende involveres i aktiviteter, der kan styrke deres videngrundlag. I alle projekter er akademiets videnstrategi retningsgivende, hvorfor der er fokus på det enkelte projekts tilbageløb i undervisningen samt omsætning af ny praksis i aftagererhvervene. Du finder videnstrategien her.

Forsknings- og Udviklingsaktiviteterne skal være praksisnære og anvendelsesorienterede. Herigennem kommer de studerende endnu tættere på det erhvervsliv, de er ved at uddanne sig til.

Forskningsprojekter  ved EASV bliver formidlet via erhvervsakademiernes videnportal EAViden. EA Viden er samlingspunkt for alle forsknings- og udviklingsprojekter fra danske erhvervsakademier. Du kan læse mere om projekterne på www.EAViden.dk

Udvalgte projekter

Byggeri & Teknologi

Erhverv & Viden

Finans & Service

Smart Academy