Inn2Power

Erhverv & Viden

I projektet Inn2Power samarbejder vi med partnere fra de fem førende offshorevind-?klynger? i Nordsøregionen fra Danmark, Tyskland, Storbritannien, Holland og Belgium om at skabe større kontakt mellem små og mellemstore virksomheder på tværs af landegrænser med henblik på at skabe værdifulde forretningssamarbejder.

Formålet med projektet er at udvide kapaciteten for innovation og forbedre små og mellemstore virksomheders adgang til offshore vindindustrien.

Projektets overordnede mål:

  • Styrke Nordsøregionens offshore vind?clusters?
  • Supportere små og mellemstore virksomheder i at samarbejde og indtræde på nye markeder
  • Udvikle innovative koncepter til havnebyer og havnelogistik
  • Facilitere adgang til at teste og demonstrere faciliteter
  • Forbedre kompetencer og tilgængelighed af personale.

Jeg glæder mig til at være med til forbedre innovationskapaciteten og øge tilslutningen af små og mellemstore virksomheder i Nordsøregionen...

Lisbeth Brøde Jepsen
Innovationsudvikler

Projektets målsætninger

  • 15 konkrete transnationale samarbejder mellem (mindst to) små og mellemstore virksomheder.
  • 50 små og mellemstore virksomheder, hjulpet af ?clusters? skal indtræde på nye transnationale markeder.
  • 150 studerende skal gennemføre en MBA, der er udviklet på baggrund af projektets metode.

 

— 5 grunde til at blive involveret i Inn2power

LÆS MERE

Find hele projektbeskrivelsen på EAviden.dk.

Se projektets hjemmeside northsearegion.eu/Inn2Power.