Om os Viden og Erhverv
Højhuse i træ i Danmark

Højhuse i træ i Danmark

Byggeri & Teknologi

I projektet ønsker vi at belyse, hvordan vi som videns institution kan bidrage til at udbrede viden om byggeri af højhuse i træ, så byggebranchen i fremtiden har viden og kompetencer til at udføre bæredygtigt byggeri.

Baggrund for projektet

Danmark står overfor at skulle nedbringe udledningen af CO2. En af de billigste og hurtigste veje til nedbringelse af CO2 udslippet er at reducere energiforbruget i vores bygninger, der udgør omkring 40 % af det samlede energiforbrug samt 20 % af den atmosfæriske emission.

Der er derfor et specielt, stort behov for at gøre en indsats i forhold til byggeriet. Nybyggeriet i Danmark har en høj energimæssig standard. Der er foretaget omfattende, men traditionelle energiforbedringer via vinduesudskiftninger og lign. de seneste årtier. Skal energiforbruget sænkes yderligere – og det skal det – både for at kunne opfylde nye EU-standarder, FN´s verdensmål og pga. klimaudfordringen, skal der udvikles nye og mere højteknologiske løsninger.

Bæredygtighed – hele vejen igennem

Udviklingen af måden vi vælger at bygge højhuse på har ændret sig gennem de sidste par år. Traditionelt anvendes stål og beton til opførelsen af etagehuse. Efterhånden er der kommet mere fokus på bæredygtighed, samt hvilke miljøpåvirkninger udførelse af byggematerialer har. Det er derfor blevet mere naturligt at benytte sig at træbaserede produkter til bygninger da træ anses for at være CO2 neutralt.

I forhold til betonelementbyggeri og traditionelt teglstensbyggeri er byggeri med massivtræ hurtigere og kræver mindre mandskab, færre lastbiltransporter og mindre kraner, fordi elementerne vejer omkring 20 procent af et tilsvarende betonelement. Den lave vægt betyder også, at fundamenterne kan gøres mindre, hvilket igen sparer beton.

Projektet tager udgangspunkt i den viden og erfaring som pt. ligger fra opførte byggerier. Da vi ikke har disse erfaringer i Danmark vil den primære viden komme fra internationale erfaringer. Denne viden vil blive transformeret til danske forhold herunder ift. lovgivning, byggemetoder, teknik, fugt, brand, lyd m.v.

Stærkt fagligt samarbejde og inddragelse af studerende

Projektet sker i samarbejde med Teknologisk Institut og inddrager studerende ved EASV.

På sigt vil de studerendes viden være til gavn for byggesektoren som på sigt skal omstille til mere bæredygtige byggemetoder og byggerier. Kort sagt skal vores studerende være ambassadører for ny anvendelsen af trækonstruktioner til højhuse i træ i Danmark

Morten Frank Hansen
Lektor, EASV

Du kan læse mere om projektet på EAViden