Om os Viden og Erhverv
Fremtidens arbejdskraft

Fremtidens arbejdskraft

Smart Academy

Projektet Fremtidens Arbejdskraft (FAK) er et treårigt udviklingsforløb, hvor Erhvervsakademi SydVest i samarbejde med jobcentre, faglige organisationer, lokale erhvervsorganisationer, VEU-centre og Business Region Esbjerg tilbyder virksomheder at få opkvalificeret deres medarbejdere, så de imødekommer behovene på fremtidens arbejdsmarked.

Målsætningen i projektet er, at 110 små og mellemstore produktionsvirksomheder (SMV’er) skal deltage i projektet. Herunder at 85 ufaglærte får en faglig uddannelse, og at 120 faglærte tager en teknisk uddannelse på akademiniveau eller højere.

Projektet Fremtidens Arbejdskraft er målrettet små og mellemstore virksomheder inden for nedenstående fire brancher:

  • Metalbearbejdning inden for industri og offshore
  • Energiteknologi samt automation og drift
  • Procesindustri – plast, fødevarer, kemi, byggematerialer,emballage mm.
  • Træindustri.

Fremtidens Arbejdskraft stiller konsulenter til rådighed, som kan kortlægge kompetenceniveauet i din virksomhed og give sparring om, hvordan dine medarbejdere fagligt og personligt kan rykke sig og se nye muligheder i dagligdagen. Den efterfølgende uddannelse er modulopbygget og vil kunne gennemføres med ringe eller slet ingen produktionstab.

Dan Meinertz Petersen
Faglig projektleder

Projektet

Projektet er støttet af Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Socialfond. Projekt gennemføres i kommunerne: Esbjerg, Fanø, Haderslev, Tønder, Sønderborg, Varde, Vejen og Aabenraa.

Analyser fra blandt andre Danske Regioner og AE-rådet viser, at der i 2020 vil være et stort overskud af ufaglærte, fordi deres job fortsætter med at forsvinde, og at der er behov for at opkvalificere også faglærte. Projektet giver ufaglærte mulighed for at løfte sig op på faglært niveau og faglærte for at uddanne sig på akademiniveau inden for det tekniske område. Det dobbelte kompetenceløft.

 

Læs mere

Find hele projektbeskrivelsen på EAviden.dk.

Se projektets hjemmeside (primært rettet mod projektets deltagere) fremtidensarbejdskraft.dk.