Om os Viden og Erhverv
Bedre Brug af Byggeaffald

Bedre Brug af Byggeaffald

Byggeri & Teknologi

Nedrivnings- og renoveringsarbejder af byggerier og anlæg skaber hvert år store mængder af affald i Danmark. Hovedparten af affald består af materialer, som kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver eller til andre formål.

Formålet med projektet er at skabe ny viden og innovative løsninger i små- og mellemstore virksomheder, som er involveret i nedrivning og genopbygning. Teknisk set er det muligt at anvende en stor del af det genanvendelige nedrevne byggeaffaldsmateriale i forbindelse med for eksempel opførelse af nye ejendomme. Projektet er en del af byudviklingsstrategien for Kolding by

Vores rolle i projektet

Erhvervsakademi SydVest deltager i projektet med undervisere og studerende fra akademiets byggeuddannelser.

Vi deltager i nedenstående dele af projektet (kan tilpasses løbende i projektforløbet):

  • Registrering af nedrivningsejendom (opmåling, 3D Revit-model og registrering af materialer)
  • Beskrivelse af opgavens tekniske gennemførelse (hvem gør hvad, tidsplan m.m.)
  • Udbudsmaterialer til nedrivningsarbejdet (tegninger, materialelister, beskrivelser, udbudstidsplan)
  • Mulige genanvendelser af nedbrydningsmaterialer
  • Undervisningsbygninger.

Om projektet

Bedre Brug af Byggeaffald er et treårigt projekt støttet af EU. Projektpartnerne bag Bedre Brug af Byggeaffald er Designskolen Kolding, Business Kolding, Kolding Kommune og Erhvervsakademi SydVest.

Læs mere om projektet hos Kolding Kommune