Om os Viden og Erhverv
Bedre Brug af Byggeaffald

Bedre Brug af Byggeaffald

Byggeri & Teknologi

Nedrivnings- og renoveringsarbejder af byggerier og anlæg skaber hvert år store mængder af affald i Danmark. Hovedparten af affald består af materialer, som kan genbruges, genanvendes eller nyttiggøres i forbindelse med nye bygge- og anlægsopgaver eller til andre formål.

Formålet med projektet er at skabe ny viden og innovative løsninger i små- og mellemstore virksomheder, som er involveret i nedrivning og genopbygning. Teknisk set er det muligt at anvende en stor del af det genanvendelige nedrevne byggeaffaldsmateriale i forbindelse med for eksempel opførelse af nye ejendomme. Projektet er en del af byudviklingsstrategien for Kolding by

Vores rolle i projektet

Erhvervsakademi SydVest deltager i projektet med undervisere og studerende fra akademiets byggeuddannelser.

Vi deltager i nedenstående dele af projektet (kan tilpasses løbende i projektforløbet):

  • Registrering af nedrivningsejendom (opmåling, 3D Revit-model og registrering af materialer)
  • Beskrivelse af opgavens tekniske gennemførelse (hvem gør hvad, tidsplan m.m.)
  • Udbudsmaterialer til nedrivningsarbejdet (tegninger, materialelister, beskrivelser, udbudstidsplan)
  • Mulige genanvendelser af nedbrydningsmaterialer
  • Undervisningsbygninger.

Om projektet

Bedre Brug af Byggeaffald er et treårigt projekt støttet af EU. Projektpartnerne bag Bedre Brug af Byggeaffald er Designskolen Kolding, Business Kolding, Kolding Kommune og Erhvervsakademi SydVest.