Om os Nyheder
EASV-studerende roser akademiet og underviserne 

EASV-studerende roser akademiet og underviserne 

20.03.2023

Studietilfredsheden er tårnhøj for 11. år i træk.   

En landsdækkende undersøgelse har de seneste 10 år i træk vist, at EASV har de mest tilfredse studerende blandt alle landets erhvervsakademier. Undersøgelsen gennemføres ikke i år, men hvis den gjorde, ville resultatet sandsynligvis være blevet det samme for 11. år i træk.

Det er efterhånden en tradition på denne tid af året: Erhvervsakademi SydVest udsender en pressemeddelelse med overskriften om, at EASV har de mest tilfredse studerende blandt samtlige landets erhvervsakademier. Sådan har det været 10 år i træk. Men ikke i år. 

Det har dog intet at gøre med, at der er gået skår i studieglæden på erhvervsakademiet med campus i Esbjerg, Sønderborg og Tønder. Den landsdækkende undersøgelse gennemføres ganske enkelt ikke i år, så derfor har EASV gennemført sin egen undersøgelse ud fra samme spørgeramme. 

 – Studieglæden er et stærkt konkurrenceparameter for EASV, og derfor er det vigtigt for os at vide, om vi holder os på sporet i forhold til at have tilfredse studerende, forklarer rektor Henrik Larsen.  

 

 – Studieglæden er et stærkt konkurrenceparameter for EASV, og derfor er det vigtigt for os at vide, om vi holder os på sporet i forhold til at have tilfredse studerende.

Henrik Larsen
Rektor

På niveau med før coronaen 

Og det gør de! Efter to år med nedlukninger, restriktioner og onlineundervisning under coronapandemien var betingelserne i størstedelen af 2022 normale igen. Og sammenligner man resultaterne af EASV’s egen undersøgelse af studietilfredsheden i 2022 med det sidste år inden coronaen, giver de studerende stort set samme karakterer til akademiet og underviserne. 

 Undersøgelsen omfatter en lang række spørgsmål inden for tre såkaldte aggregerede kategorier: Studieglæde, Udbytte af uddannelsen og Loyalitet over for EASV. De studerende kan svare fra 1 (dårligst) til 10 (bedst) på spørgsmålene, og svarene omregnes derefter til indikatorer fra 0 til 100. EASV’s eget mål er at ligge over 70. Her er indikatorerne for de tre kategorier i hhv. 2022 og 2019:

 

  • Studieglæde: 73 (2019: 74)
  • Udbytte: 75 (2019: 75)
  • Loyalitet: 81 (2019: 80) 

  

Også tilfredshed i Tønder  

Resultaterne glæder naturligvis rektor Henrik Larsen: 

 – Når nu vi ikke kan måle os med de andre akademier i år, er det rigtig godt at konstatere, at vi i hvert fald holder vores eget høje niveau. Det gjorde vi faktisk også under corona-nedlukningerne, og det er dejligt, at det fortsat er tilfældet, når nu undervisningen foregår normalt igen, siger han. 

 Rektoren hæfter sig desuden ved, at EASV’s lille nystartede campus i Tønder også er kommet godt i gang, når det gælder tilfredsheden blandt de studerende. 

 – Det siger noget om, hvad vi kan opnå ved at holde fast i vores mantra: Tættere På. Vi gør ekstra meget ud af, at de relativt få studerende i Tønder er tæt på både undervisere og medstuderende fra de større campusser i Esbjerg og Sønderborg,” forklarer Henrik Larsen. 


Jobmuligheder, faglighed og undervisere scorer højt 

Nogle af de enkeltstående spørgsmål og udsagn i undersøgelsen springer særligt i øjnene. F.eks. giver de studerende udsagnet ”Uddannelsen giver mig mulighed for at få et job, jeg kunne tænke mig” en score på hele 87 (2019: 83), og udsagnet ”Der er god stemning på mit uddannelsessted” scorer 82 (2019: 82).

De studerendes bedømmelse af EASV-uddannelsernes faglige niveau ligger på niveau med 2019, mens vurderingen af undervisernes engagement og koblingen mellem teori og praksis i undervisningen scorer endnu højere end i 2019.