Om os Nyheder
Grønt lys for datamatiker-uddannelse i Tønder

Grønt lys for datamatiker-uddannelse i Tønder

22.11.2021

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nu givet grønt lys for, at EASV til næste år kan åbne uddannelsen som datamatiker på Campus Tønder. Med den nye uddannelse tager Tønder Kommune et stort skridt i den rigtige retning med at tiltrække nye uddannelser samt fastholde og rekruttere unge og studerende. Samtidig får kommunens virksomheder fremadrettet bedre muligheder for at skaffe kvalificeret arbejdskraft på et område, hvor efterspørgslen er stor.

Der er glæde i Tønder Kommune efter Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt EASVs ansøgning om at starte uddannelsen som datamatiker op i Tønder. Det er planen, at uddannelsen allerede skal startes op til næste år. Tønder gør dermed Esbjerg og Sønderborg selskab, og bliver den tredje by i Sydvest- og Sønderjylland der tilbyder uddannelsen til datamatiker.

Uddannede datamatikere har længe været eftertragtede i erhvervslivet, og det betyder, at mange virksomheder oplever store udfordringer i forhold til rekrutteringen af medarbejdere. Derfor er det godt nyt for både virksomheder og borgere i Tønder Kommune, at uddannelse som datamatiker kommer til Tønder. Borgmester Henrik Frandsen understreger samtidig, at en af de vigtigste årsager til, at uddannelsen nu kommer er, at alle parter har haft et fantastisk samarbejde gennem hele forløbet.

“Samarbejdet mellem Tønder Kommune og EASV har kørt på skinner, og begge parter har arbejdet hårdt og konstruktivt for at få det her til at lykkes. At kunne uddanne datamatikere i Tønder Kommune vil få stor betydning for vores bestræbelser på, at fastholde unge i Tønder Kommune og samtidig kan vi fremadrettet tilbyde erhvervslivet noget af den arbejdskraft der efterspørges”, fortæller Henrik Frandsen.

Undervejs i ansøgningsforløbet har Henrik Frandsen og hans kollega i byrådet, Peter Christensen, holdt møder med det socialdemokratiske folketingsmedlem, Jesper Petersen, der var politisk ordfører, da møderne blev holdt, og som siden er udnævnt Uddannelses- og Forskningsminister. På møderne drøftede politikerne mulighederne for at få flere uddannelser til Tønder Kommune – og begge er da også enige om, at Jesper Petersen fortjener stor tak for at være gået ind i arbejdet med at få flere uddannelser til Tønder Kommune.

“Vi ved, at Jesper Petersens hjerte banker for Sønderjylland. Lige fra vi begyndte at drøfte tankerne om, at få flere uddannelser til Tønder Kommune har han været engageret i projektet. Så vi vil gerne rette en stor tak til Jesper for det gode samarbejde og hans engagement”, fortæller Peter Christensen, der er socialdemokratisk medlem af Kommunalbestyrelsen i Tønder og tidligere borgmester i Højer.

Uddannelsen til datamatiker er en 2,5 års videregående uddannelse, som er opdelt i obligatoriske fag, valgfag, praktik og en afsluttende eksamensopgave. En uddannet datamatiker har ifølge EASV en bred viden inden for systemudvikling og, systemkonstruktion og arbejder typisk med udvikling, implementering og drift af it-systemer i virksomheder.

Datamatiker-uddannelsen kvalificerer de studerende til en bred vifte af stillinger i IT-firmaer og andre firmaers IT-afdelinger, hvor de fx arbejder som IT-konsulent, softwareudvikler eller programmør.

På EASV går arbejdet med at etablere sig på campus i Tønder nu i gang, så alt kan stå klart til når de første studerende møder ind til næste sommer.

Med ministeriets godkendelse kan vi nu for alvor gå i gang med at få uddannelsen sat på skinner på campus i Tønder. Nu håber vi selvfølgelig på, at rigtig mange vil have interesse for uddannelsen. Vores erfaring fra Esbjerg og Sønderborg er, at de studerende er rigtig glade for uddannelsen, og den samme tilbagemelding får vi også fra virksomhederne, der er glade for de færdiguddannede datamatikere, som de ansætter.

Henrik Larsen
Rektor, EASV

EASV forventer at optage 16-18 studerende til uddannelsen i Tønder, som bliver placeret på Campus Tønder. Læs mere om datamatiker-uddannelsen her.