Om os Nyheder
Vildt rekordoptag på Erhvervsakademi SydVest

Vildt rekordoptag på Erhvervsakademi SydVest

20.12.2023

Erhvervsakademi SydVest (EASV) fejrer en historisk milepæl denne jul med det mest succesfulde vinteroptag nogensinde.

I slutningen af januar starter 150 nye studerende på EASV. Det er næsten en tredobling i forhold til 2022, og det er også det bedste vinteroptag nogensinde for akademiet, der har campusser i Esbjerg, Sønderborg, Tønder og online.

I alt modtog EASV knap 250 ansøgninger, og antallet af optagne studerende fordeler sig umiddelbart således:

• 50 studerende på uddannelsen Softwareudvikling (fysisk og online)
• 60 studerende på uddannelsen Bygningskonstruktør (fysisk og online)
• 40 studerende på uddannelsen Markedsføringsøkonom (online)

Stig Salskov Iversen, uddannelseschef for IT & Medier, er begejstret for interessen og udtaler: ”Virkeligt godt! Dette er et rekordoptag på vores professionsbacheloruddannelse i Softwareudvikling. Der er meget høj efterspørgsel i erhvervslivet på vores dimittender fra Softwareudvikling, så det er en fremragende nyhed for både vores aftagere og os!”

Mogens Præst, uddannelseschef for Byggeri & Teknologi, klapper også i hænderne og siger:

”Professionsbacheloruddannelsen Bygningskonstruktør er populær og åbner op for mange forskellige karrieremuligheder. Den positive vækst bekræfter vores strategi og position som det foretrukne valg for studerende, der ønsker at få erfaringer, ikke blot viden, under deres uddannelse.”

 

Vi smiler kæmpestort med det ene øje, og græder lidt med det andet.

Henrik Larsen
Rektor for EASV

Selvom optaget er imponerende, er det samtidig vigtigt at bemærke, at antallet kunne have været endnu højere. Desværre har begrænsede muligheder for at optage internationale studerende haft en indflydelse.

Rektor Henrik Larsen uddyber: ”Vi smiler kæmpestort med det ene øje – og græder lidt med det andet. Optaget er generelt helt fantastisk – det suverænt største nogensinde – men det er ærgerligt for os; det er ærgerligt for vores erhvervsliv og det er rigtig ærgerligt for de vragede ansøgere, at Folketinget, regeringen og vores minister ikke har benyttet de aktuelle forhandlinger om SU-reformen til hurtigt at åbne for bare en mindre stigning i antallet af udenlandske studerende i Esbjerg.”

Henrik Larsen opfordrer derfor til, at politiske tiltag overvejes for at imødegå udfordringerne og sikre, at potentialet for vækst og udvikling i uddannelsessektoren kan realiseres fuldt ud. ”Sandheden en nemlig, at vi på Softwareudvikling afviser knap 30 velkvalificerede udenlandske ansøgere, der allerede har gennemført datamatikeruddannelsen på andre akademier i Danmark. Nu forsvinder mange af dem desværre nok til andre lande, hvilket jo er et helt unødvendigt tab for vores samfund i en tid, hvor der er mangel på it-kompetencer i hele det sydvestjyske område,” slutter han.

Åbent Hus på Campus Esbjerg i 2024

Kig forbi og vind en iPad til dine studier!