Om os
Uddannelsesudvalg og advisory boards

Uddannelsesudvalg og advisory boards

Alle uddannelser på Erhvervsakademi SydVest er knyttet til et uddannelsesudvalg, som loven om erhvervsakademier for videregående uddannelser foreskriver. Der er et uddannelsesudvalg for hver uddannelsesklynge, og uddannelsesudvalgene er sammensat, så de dækker klyngernes uddannelsesområder og afspejler det relevante aftagende arbejdsmarked. En klynge kan vælge at supplere med et eller flere advisory boards, nedsat ad hoc eller som fast supplement til uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive rektor, bestyrelsen og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans og den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages i udviklingen af nye og eksisterende uddannelser og indstiller ændringer i den institutionsspecifikke del af studieordningen til bestyrelsen. Uddannelsesudvalgenes formål og sammensætning er beskrevet i vedtægten for Erhvervsakademi SydVest. Uddannelseschefen er ansvarlig for indkaldelse og dagsorden til møderne.

Se Uddannelsesudvalg

Byggeri

Lilli Lindberg, Teknisk Landsforbund

Jan Strunge, tilforordnet, Teknisk Landsforbund

Daniel Winther Jensen, Konstruktørforeningen

Erik Grøn, Foreningen af rådgivende ingeniører

Jakob Grønne, Danske Arkitekt Virksomheder

Stern Johansen, Dansk Byggeri

Karsten Josef Grigel, Rybners

Christian Bendix Vagner Sørensen, Studerendes repræsentant

Bo Engelund Toft, Studerendes repræsentant

Anders Dahl Hansen, Medarbejderrepræsentant

Bo Glerup, Medarbejderrepræsentant

Mogens Præst, Ledelsesrepræsentant

 

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Byggeri og anlæg (Bygningskonstruktør, Byggetekniker, Byggekoordinator og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • Tre medlemmer, der udpeges af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri og arkitektbrancher
 • To medlemmer, som arbejder aktivt med faget, udpeget af TL
 • Et medlem, som arbejder aktivt med faget, udpeget af Konstruktørforeningen
 • To medlemmer, der udpeges af Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Design

Sønderborg Vækstråd udpeger to repræsentanter ved førstkommende møde

Sønderborg Statsskole udpeger repræsentant ved førstkommende møde

Anne Kroul, Teknisk Landsforbund

Wendy H. Cullingford, Medarbejderrepræsentant

Sara Feijoo Henriksen, Studerendes repræsentant – Designteknolog

Mette Hornelund Meyer, Studerendes repræsentant – PBA Design & Business

Anja Muus, Ledelsesrepræsentant

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Design (Designteknolog, Design og Business og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • Et medlem, der udpeges af Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg
 • Et medlem, der udpeges af EEU
 • To medlemmer, der udpeges af TL.
 • To medlemmer, der udpeges af Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Finans

Karina Langmack, Deloitte
Udpeget af Business Esbjerg

Bo Tølle, Agriteam Varde ApS
Udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening

Søren Jensen, Vestjysk Bank
Udpeget af Esbjerg Handelsskole

Frans Bennetsen, Kirk Larsen & Ascanius
Udpeget af Erhvervsakademi SydVest

Lene Langkilde Nederby, Danske Bank
Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Stephan Raahede Kristiansen, HK Sydjylland
Udpeget af HK 

Jonas Lorentsen, Ledelsesrepræsentant

Jesper M. Axelsen, Medarbejderrepræsentant

Rasmus Evertsen Jacobsen, Studerendes repræsentant

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Finans (Finansøkonom og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Finansrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Finansforbundet og HK Privat
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Esbjerg Handelsskole og BC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest og på Erhvervsakademi SydVests uddannelser på de institutioner, der varetager udlagt undervisning. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

IT

Lars Thulin, Direktør Centex

Jakob Kragelund, IT chef, Sønderborg forsyning

Jan Laursen, PROSA

Jeppe Engell, SAM-DATA

Johnny Hansen, Director, Vetech Software Solutions

Stig Salskov Iversen, Ledelsesrepræsentant

Jeppe Moritz Led, Medarbejderrepræsentant

Bent H. Pedersen, Medarbejderrepræsentant

Anni Elisabeth Enevoldsen, Studerendes repræsentant – Datamatiker

Christian Hansen, Studerendes repræsentant – Datamatiker

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for IT (Datamatiker, Softwareudvikling og tilknyttede efter- og videreuddannelser).
Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Business Esbjerg og Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Prosa og SAM-DATA
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Medier

Kåre Roager, Teknisk Landsforbund

Jeppe Engell, IT-faglig konsulent, SAMDATA/HK

Michael Fallesen, Uddannelsesleder, Rybners

Torben Jørgensen, Partner Quantity Digital
Udpeget af Business Esbjerg

Dzana Blazevic, Studerendes repræsentant

Stefan Jepsen, Studerendes repræsentant

Jarne Wilhelm Beutnagel, Medarbejderrepræsentant

Kim Duus Thøisen, Medarbejderrepræsentant

Trine Graungaard Hjerrild Thomsen, Medarbejderrepræsentant

Stig Salskov Iversen, Ledelsesrepræsentant

Medlem udpeget af EUC Syd, TBD – kommer snarest

Medlem udpeget af Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg, TBD – kommer snarest

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Design og medier (Multimediedesigner, Web Udvikling og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • Et medlem, der udpeges af Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg
 • Et medlem, der udpeges af EEU
 • To medlemmer, der udpeges af TL.
 • To medlemmer, der udpeges af Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Salg & marketing

Johnny Ingerslev, Formand

Bjarne Warming Jensen, Underviserrepræsentant, MAK

Søren Jensen, Underviserrepræsentant, PBA

Søren Langetoft, Virksomhedsrepræsentant, Viking

Anne-Mette Lorentzen, Virksomhedsrepræsentant, Hytor

Mick Bundsgaard, Virksomhedsrepræsentant, Telesikring

Mette With Hagensen, Repræsentant for Rybners

Erik Christensen, Repræsentant for HK/DMA

 

Studerendes repræsentant – Rasmus Staal Dinesen (Markedsføringsøkonom)

Studerendes repræsentant – Klaus Plousgaard Madsen (International sales & marketing)

 

BC Syd og CA har ikke reageret på henvendelser og ønsker således ikke at deltage.

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Markedsføring, salg og service (Markedsføringsøkonom, International Handel og Markedsføring og tilknyttede efter- og videreuddannelser.)

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • To medlemmer, der udpeges af Business Esbjerg
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis HK/DMA og CA
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Rybners og BC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Smart Academy

Brian Havdal Lyst, LO Esbjerg og Vejen

Lars Kyster, Lindpro

Aase Christensen, Blue Water Shipping

Sine Feldborg Mortensen, Esbjerg Kommune

Claus Lykke Christensen, Dansk El-Forbund

Per Laursen, Skærbæk Bygningsindustri

Freddy Kloster Nielsen, Nobia

Bo Reinholdt Glerup, Ledelsesrepræsentant

Klaus V. Krogh, Ledelsesrepræsentant

Kim Bo Skøtt, Medarbejderrepræsentant

Service

Hans Peter Folmann, Destinationchef, Destination Vesterhav & Vadehav
Udpeges af Business Esbjerg

Mathias Kirkegaard Poulsen, Eventkoordinator, Sydvestjyske Museer
Udpeges af Business Esbjerg

Heidi  Maimburg, direktør Ribe Byferie og bestyrelsesmedlem, HORESTA region Syddanmark
Udpeges af HORESTA

Ole Skovbo Sørensen, Medlem af HK Privat afdelingssektor bestyrelsen
Udpeges af HK

Charlotte Bjerre, Underviser EUD, Rybners Gymnasium
Udpeges af Rybners som repræsentant for de adgangsgivende uddannelser

Pernille Kragh Rühe,  Medarbejderrepræsentant
Udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest

Jonas Lorentsen, Ledelsesrepræsentant

Jane Maria Mayes Harkes, Studerendes repræsentant
Udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område

Emely Wind Thomsen – Studerendes repræsentant
Udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Serviceøkonom (Uddannelsen til Serviceøkonom og tilknyttede efter- og videreuddannelser.)

Uddannelsesudvalget sammensættes således:

 • To medlemmer, der udpeges af Business Esbjerg
 • Ét medlem, der udpeges af HORESTA
 • Ét medlem, der udpeges af HK
 • Ét medlem, der udpeges af Rybners som repræsentant for de adgangsgivende uddannelser.
 • Ét medlem, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest.
 • Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
 • Ét medlem som ledelsesrepræsentant fra Erhvervsakademi Sydvests Serviceøkonom uddannelse.

 

Teknologi

Jørgen Prosper Sørensen, Tekniq

Jesper Schmidt Sørensen, IT.dk

Danni Baltzer Vinding, Solar Danmark A/S

Torben Levisen, LINAK A/S

Allan Sonnich Thomsen, Semco Maritime

Keld Tved Petersen, ISC

Torben Hviid Madsen, Vestas

Jan Lauritzen, Ørsted A/S

Frederik Hauberg Pedersen, Studerendes repræsentant

Søren Spang Hansen, Medarbejderrepræsentant

Per Jørgensen, Medarbejderrepræsentant

Bo Glerup, Ledelsesrepræsentant

Mogens Præst, Ledelsesrepræsentant

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Offshore & Industri (Driftsteknolog Offshore, Produktionsteknolog, Installatør og Teknisk Manager Offshore og tilknyttede efter- og videreuddannelser)

Uddannelsesudvalget sammensættes således:

 • Aftagere, udpeget af uddannelsernes ansatte
 • Medlemmer, der repræsenterer de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til
 • Medlemmer, der udpeges af henholdsvis Maskinmestrenes Forening og Teknisk landsforbund
 • Medlemmer, der udpeges af Rybners som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser
 • Medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV
 • Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde – antallet varierer i henhold til uddannelsernes område
 • Medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
 • Antallet varierer i henhold til uddannelsernes område
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov

Et advisory board kan sammensættes med relevante kompetencer inden for en uddannelses faglige område eller med afsæt i en særlig branche eller et specifikt geografisk område. Advisory boardet kan rådgive uddannelsesudvalget og uddannelserne i faglige spørgsmål, men kan ikke selvstændigt indgive indstillinger til bestyrelsen om studieordninger. Uddannelseschefen eller den uddannelsesansvarlige er ansvarlig for indkaldelse og dagsorden til møderne.

Se advisory boards

Transport og logistik

Uddannelsesudvalget for klyngen Ledelse og kompetenceudvikling suppleres af følgende eksterne udvalg inden for fagområdet transport og logistik:

EASV er med i Danmarks Skibsmæglerforenings uddannelsesudvalg, hvor der bl.a. arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af shippinguddannelsen, herunder tilvalg af AU i International transport og logistik. I udvalget sidder 1 repræsentant fra Skibsmæglerforeningen, 1 repræsentant fra Rybners Handelsskole, 4 repræsentanter fra medlemsvirksomheder og 1 repræsentant fra EASV. Mødefrekvensen er to gange årligt. En gang årligt deltager elevrepræsentanter fra de aktive shipping-hold (normalt 4 hold) i mødet.

EASV sidder i Blue Water Shippings styregruppe for deres Traineeuddannelse, hvor AU i International transport og logistik indgår. Styregruppen mødes 4-6 gange årligt.