Om os
Uddannelsesudvalg og advisory boards

Uddannelsesudvalg og advisory boards

Alle uddannelser på Erhvervsakademi SydVest er knyttet til et uddannelsesudvalg, som loven om erhvervsakademier for videregående uddannelser foreskriver. Der er et uddannelsesudvalg for hver uddannelsesklynge, og uddannelsesudvalgene er sammensat, så de dækker klyngernes uddannelsesområder og afspejler det relevante aftagende arbejdsmarked. En klynge kan vælge at supplere med et eller flere advisory boards, nedsat ad hoc eller som fast supplement til uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive rektor, bestyrelsen og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans og den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages i udviklingen af nye og eksisterende uddannelser og indstiller ændringer i den institutionsspecifikke del af studieordningen til bestyrelsen. Uddannelsesudvalgenes formål og sammensætning er beskrevet i vedtægten for Erhvervsakademi SydVest. Uddannelseschefen er ansvarlig for indkaldelse og dagsorden til møderne.

Se Uddannelsesudvalg

Byggeri

Lilli Lindberg, Teknisk Landsforbund

Daniel Winther Jensen, Konstruktørforeningen

Erik Grøn, Foreningen af rådgivende ingeniører

Vakant, Danske Arkitekt Virksomheder

Stern Johansen, Dansk Byggeri

Ayla Brandt, Studerendes repræsentant

Benjamin André Christian Skovning, Studerendes repræsentant

Anders Dahl Hansen, Medarbejderrepræsentant

Mogens Præst, Ledelsesrepræsentant

 

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Byggeri og anlæg (Bygningskonstruktør, Byggetekniker, Byggekoordinator og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 12 medlemmer og sammensættes således:

 • Tre medlemmer, der udpeges af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri og arkitektbranchen
 • To medlemmer, som arbejder aktivt med faget, udpeget af TL
 • Et medlem, som arbejder aktivt med faget, udpeget af Konstruktørforeningen
 • To medlemmer, der udpeges af Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Design

Helena Christina Deichgraeber Steffensen, ECCO

Anne Kroul, Agramkow

Jeanette Svan Sørensen, HTX Aabenraa og Haderslev

Lina Legarth, Soya

Lene Neumann Jepsen, Comroots, udpeget af Sønderborg Vækstråd

Line Franzen, medarbejderrepræsentant

Fie Emilie Nielsen, studerende på designteknologuddannelsen

Luise Sievers Iversen, studerende på PBA Design & Business

 

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget består af 9 medlemmer og sammensættes således:

• To medlemmer, der udpeges af Sønderborg Vækstråd
• To medlemmer, der udpeges af TL
• Ét medlem, der repræsenterer de adgangsgivende uddannelser
• To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
• To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
• Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov

Finans

Karina Langmack, Deloitte
Udpeget af Business Esbjerg

Bo Tølle, Agriteam Varde ApS
Udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening

Søren Jensen, Vestjysk Bank
Udpeget af Esbjerg Handelsskole

Frans Bennetsen, Kirk Larsen & Ascanius
Udpeget af Erhvervsakademi SydVest

Lene Langkilde Nederby, Danske Bank
Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Stephan Raahede Kristiansen, HK Sydjylland
Udpeget af HK 

Jonas Lorentsen, ledelsesrepræsentant

Maja Brinck, medarbejderrepræsentant

Agnes Erbs Dam Hansen, studerendes repræsentant, finansøkonom Sønderborg

Pernille Brinck Ehrhorn, studerendes repræsentant, finansbachelor Esbjerg

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Finans (finansøkonom, finansbachelor og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Finansrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening
• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Finansforbundet og HK Privat
• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Rybners og BC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser
• To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
• To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
• Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov

IT

Jakob Kragelund, Head of IT chef, Maersk Container Industry

Jan Laursen, PROSA

Jeppe Engell, SAM-DATA

Steven Jacmann, IT Manager, Danfoss

Keen Simonsen, Direktør IT Agil ApS

Johnny Hansen, Director, Vetech Software Solutions

Stig Salskov Iversen, Ledelsesrepræsentant

Jeppe Moritz Led, Medarbejderrepræsentant

Bent H. Pedersen, Medarbejderrepræsentant

Anne-Sofie Fyhn Mortensen, Studerendes repræsentant, datamatiker

Mikkel Theut Meier, Studerendes repræsentant, datamatiker

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for IT (Datamatiker, Softwareudvikling og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Esbjerg Erhvervsudvikling og Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg
• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Prosa og SAM-DATA
• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser
• To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
• To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
• Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov

Medier

Kåre Roager, Teknisk Landsforbund

Jeppe Engell, IT-faglig konsulent, SAMDATA/HK

Esben Øvland, Uddannelseskoordinator, Rybners

Torben Jørgensen, Partner Quantity Digital
Udpeget af Business Esbjerg

Rasmus Kronborg, CTO, NiceHair

Mikael Mygind, UX/UI Designer, LINAK A/S

Andreas Køhlert, Studerendes repræsentant

Dzana Blazevic, Studerendes repræsentant

Stefan Jepsen, Studerendes repræsentant

Jarne Wilhelm Beutnagel, Medarbejderrepræsentant

Kim Duus Thøisen, Medarbejderrepræsentant

Trine Graungaard Hjerrild Thomsen, Medarbejderrepræsentant

Stig Salskov Iversen, Ledelsesrepræsentant

Medlem udpeget af EUC Syd, TBD – kommer snarest

Medlem udpeget af Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg, TBD – kommer snarest

 

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Design og medier (Multimediedesigner, Web Udvikling og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:
• Ét medlem, der udpeges af Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg
• Ét medlem, der udpeges af EEU
• To medlemmer, der udpeges af TL
• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser
• To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
• To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
• Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov

Salg & marketing

Johnny Ingerslev, Formand

Bjarne Warming Jensen, Underviserrepræsentant, MAK

Søren Jensen, Underviserrepræsentant, PBA

Søren Langetoft, Virksomhedsrepræsentant, Viking

Anne-Mette Lorentzen, Virksomhedsrepræsentant, Hytor

Mick Bundsgaard, Virksomhedsrepræsentant, Norlys

Mette With Hagensen, Repræsentant for Rybners

Erik Christensen, Repræsentant for HK/DMA

 

Studerendes repræsentantMarc Elsted (Markedsføringsøkonom)

Studerendes repræsentantMie Christensen (International Handel & Markedsføring)

Studerendes repræsentantSara Nygaard (International Handel & Markedsføring)

 

BC Syd og CA har ikke reageret på henvendelser og ønsker således ikke at deltage.

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Markedsføring, salg og service (Markedsføringsøkonom, International Handel og Markedsføring og tilknyttede efter- og videreuddannelser.)

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

• To medlemmer, der udpeges af Esbjerg Erhvervsudvikling
• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis HK/DMA og CA
• To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Rybners og BC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser
• To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
• To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
• Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov

Smart Academy

Aase Christensen, Blue Water Shipping

Marie Wulff Hansen, Esbjerg Kommune

Anders Midskov, Siemens-Gamesa

Arek Zakonek, Zenegy

Freddy Kloster Nielsen, Nobia

Claus Rønberg, Dansk el-forbund

Brian Lyst, FH

Kris Svane, medarbejderrepræsentant

Klaus Krogh, medarbejderrepræsentant

Uddannelsesudvalget sammensættes således:

• Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes således, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesområdet.

Service

Hans Peter Folmann, destinationschef, Destination Vesterhav & Vadehav
Udpeges af Business Esbjerg

Mathias Kirkegaard Poulsen, eventkoordinator, Sydvestjyske Museer
Udpeges af Business Esbjerg

Heidi  Maimburg, direktør Ribe Byferie og bestyrelsesmedlem, HORESTA region Syddanmark
Udpeges af HORESTA

Ole Skovbo Sørensen, bestyrelsesmedlem i HK Privat Sydjylland Udpeges af HK

Mette Husted
Udpeget af Rybners

Pernille Kragh Rühe, medarbejderrepræsentant
Udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest

Jonas Lorentsen, ledelsesrepræsentant

Oliver Moshage Laursen, studerendes repræsentant, Sønderborg
Udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område

Sarah Østergaard Jensen, studerendes repræsentant, Esbjerg
Udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Serviceøkonom (Uddannelsen til Serviceøkonom og tilknyttede efter- og videreuddannelser.)

Uddannelsesudvalget består af 8 medlemmer og sammensættes således:

• To medlemmer, der udpeges af Esbjerg Erhvervsudvikling
• Ét medlem, der udpeges af HORESTA
• Ét medlem, der udpeges af HK
• Ét medlem, der udpeges af Rybners som repræsentant for de adgangsgivende uddannelser
• Ét medlem, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
• To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
• Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov

 

Teknologi

Jørgen Prosper Sørensen, Tekniq

Jesper Schmidt Sørensen, IT.dk

Allan Sonnich Thomsen, Semco Maritime

Keld Tved Petersen, ISC

Torben Hviid Madsen, Vestas

Jan Lauritzen, Ørsted A/S

Jesper Schmidt Rytke, Ørsted A/S

Per Jørgensen, Medarbejderrepræsentant

Mogens Præst, Ledelsesrepræsentant

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Offshore & Industri (Driftsteknolog Offshore, Energiteknolog, Produktionsteknolog, Installatør og Teknisk Manager Offshore og tilknyttede efter- og videreuddannelser)

Uddannelsesudvalget består af et variabelt antal medlemmer og sammensættes således:

 • Medlemmer, der repræsenterer de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til
 • Medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
 • Medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for uddannelsesudvalgets område
 • Der kan tilknyttes tilforordnede efter behov

Et advisory board kan sammensættes med relevante kompetencer inden for en uddannelses faglige område eller med afsæt i en særlig branche eller et specifikt geografisk område. Advisory boardet kan rådgive uddannelsesudvalget og uddannelserne i faglige spørgsmål, men kan ikke selvstændigt indgive indstillinger til bestyrelsen om studieordninger. Uddannelseschefen eller den uddannelsesansvarlige er ansvarlig for indkaldelse og dagsorden til møderne.

Se advisory boards

Transport og logistik

Uddannelsesudvalget for klyngen Ledelse og kompetenceudvikling suppleres af følgende eksterne udvalg inden for fagområdet transport og logistik:

EASV er med i Danmarks Skibsmæglerforenings uddannelsesudvalg, hvor der bl.a. arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af shippinguddannelsen, herunder tilvalg af AU i International transport og logistik. I udvalget sidder 1 repræsentant fra Skibsmæglerforeningen, 1 repræsentant fra Rybners Handelsskole, 4 repræsentanter fra medlemsvirksomheder og 1 repræsentant fra EASV. Mødefrekvensen er to gange årligt. En gang årligt deltager elevrepræsentanter fra de aktive shipping-hold (normalt 4 hold) i mødet.

EASV sidder i Blue Water Shippings styregruppe for deres Traineeuddannelse, hvor AU i International transport og logistik indgår. Styregruppen mødes 4-6 gange årligt.