Om os
Uddannelsesudvalg og advisory boards

Uddannelsesudvalg og advisory boards

Alle uddannelser på Erhvervsakademi SydVest er knyttet til et uddannelsesudvalg, som loven om erhvervsakademier for videregående uddannelser foreskriver. Der er et uddannelsesudvalg for hver uddannelsesklynge, og uddannelsesudvalgene er sammensat, så de dækker klyngernes uddannelsesområder og afspejler det relevante aftagende arbejdsmarked. En klynge kan vælge at supplere med et eller flere advisory boards, nedsat ad hoc eller som fast supplement til uddannelsesudvalget.

Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive rektor, bestyrelsen og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet, relevans og den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages i udviklingen af nye og eksisterende uddannelser og indstiller ændringer i den institutionsspecifikke del af studieordningen til bestyrelsen. Uddannelsesudvalgenes formål og sammensætning er beskrevet i vedtægten for Erhvervsakademi SydVest. Uddannelseschefen er ansvarlig for indkaldelse og dagsorden til møderne.

Se Uddannelsesudvalg

Bygge & anlæg

Jan Strunge, tilforordnet, Teknisk Landsforbund

Erik Grøn, Foreningen af rådgivende ingeniører

Lilli Lindberg, Teknisk Landsforbund

Karsten Josef Grigel, Rybners

Poul Jørgen Christensen, Konstruktørforeningen

Michael Christian Bech Fallesen, Rybners

Jakob Grønne, Danske Arkitekt Virksomheder

Mogens Præst, Ledelsesrepræsentant

Torben Hagen, Medarbejderrepræsentant

Morten Frank Christensen, Medarbejderrepræsentant

Thomas Kildal, Studerendes repræsentant

Flemming Snitgaard, Studerendes repræsentant

 

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Byggeri og anlæg (Bygningskonstruktør, Byggetekniker, Byggekoordinator og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • Tre medlemmer, der udpeges af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Dansk Byggeri og arkitektbrancher
 • To medlemmer, som arbejder aktivt med faget, udpeget af TL
 • Et medlem, som arbejder aktivt med faget, udpeget af Konstruktørforeningen
 • To medlemmer, der udpeges af Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Design & medier

Teis Pawlak, Ledelsesrepræsentant

Jarne Wilhelm Beutnagel, Medarbejderrepræsentant

Nanna Linding Fønns, Studerende – multimediedesigner

Mads Christian Feddersen,  Studerende – PBA Webudvikling

Torben Jørgensen, Quantity Digital

Clark Birkelund, EliteWeb

Jeppe Skovsgaard Christensen, Esbjerg Erhvervsudvikling

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Design og medier (Designteknolog, Multimediedesigner, Design og Business, Webudvikling og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • Et medlem, der udpeges af Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg
 • Et medlem, der udpeges af EEU
 • To medlemmer, der udpeges af TL.
 • To medlemmer, der udpeges af Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Finans

Karina Langmack, Deloitte
Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Lars Schack Jessen, Nybolig Ribe
Udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening

Søren Jensen, Handelsbanken
Udpeget af Esbjerg Handelsskole

Frans Bennetsen, Kirk Larsen & Ascanius
Udpeget af Erhvervsakademi SydVest

Lene Langkilde Nederby, Danske Bank
Udpeget af Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Jonas Lorentsen, Ledelsesrepræsentant

Jesper M. Axelsen, Medarbejderrepræsentant

Morten Rohde Schmidt, Studerende på Finansøkonom (Esbjerg)

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for Finans (Finansøkonom og tilknyttede efter- og videreuddannelser).

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Finansrådet og Dansk Ejendomsmæglereforening
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Finansforbundet og HK Privat
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Esbjerg Handelsskole og BC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest og på Erhvervsakademi SydVests uddannelser på de institutioner, der varetager udlagt undervisning. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

IT

Lars Thulin, Direktør Centex

Jakob Kragelund, IT chef, Sønderborg forsyning

Jan Laursen, PROSA

Jeppe Engell, SAM-DATA

Johnny Hansen, Director, VeTech Software Solutions

Stig Salskov Iversen, Ledelsesrepræsentant

Ole Eriksen, Medarbejderrepræsentant

Bent H. Pedersen, Medarbejderrepræsentant

Kenneth Fallesen Jørgensen, Studerendes repræsentant – Datamatiker

Asger Nielsen, Studerendes repæsentant – PBA Software Development

Sammensætningen

Uddannelsesudvalget for IT (Datamatiker, Softwareudvikling og tilknyttede efter- og videreuddannelser).
Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Esbjerg Erhvervsudvikling og Center for Erhvervsudvikling, Sønderborg
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Prosa og SAM-DATA
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Rybners og EUC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område.
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Ledelse & kompetenceløft

Brian Havdal Lyst, LO Esbjerg og Vejen

Lars Kyster, Lindpro

Aase Christensen, Blue Water Shipping

Sine Feldborg Mortensen, Esbjerg Kommune

Claus Lykke Christensen, Dansk El-Forbund

Per Laursen, Skærbæk Bygningsindustri

Freddy Kloster Nielsen, Nobia

Jørgen Clement, Ledelsesrepræsentant

Claes Jensen, Medarbejderrepræsentant

Kim Bo Skøtt, Medarbejderrepræsentant

Salg & marketing

Niels-Aage Ladekjær-Mikkelsen, Bosch/Holger Christiansen a/s
Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Thomas Sillesen, Densen Audio Technologies
Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling

Anne-Mette Lorentzen, Hytor a/s
Selvrekrutteret

Jens Frederik Justsen
Udpeget af Rybners

Erik Christensen
Udpeget af HK/DMA

Johnny Ingerslev, Ledelsesrepræsentant

Søren Jensen, Medarbejderrepræsentant
Udpeget af medarbejderne for International Sales & Marketing

Bjarne Warming Jensen, Medarbejderrepræsentant
Udpeget af medarbejderne for Markedsføringsøkonom

Hanna Bruun, Studerendes repræsentant – Markedsføringsøkonom

Sylvia Steinberg, Studerendes repræsentant – International Sales & Marketing

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Markedsføring, salg og service (Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom, International Handel og Markedsføring og tilknyttede efter- og videreuddannelser.)

Uddannelsesudvalget består af 10 medlemmer og sammensættes således:

 • To medlemmer, der udpeges af Esbjerg Erhvervsudvikling
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis HK/DMA og CA
 • To medlemmer, der udpeges af henholdsvis Rybners og BC Syd som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest. Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde.
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov.

Offshore & industri

Anders Sølbæk, Maskinmesterstuderendes Landsråd

Bent Nielsen, Fabrikschef, Vestfrost Solutions

Carsten Fabricius Madsen, Head of People Resource Management – MHI Vestas Offshore Wind

Jan Lauritzen, LV Power Engineer – Maskinmestrenes Forening/DONG Energy

Jørgen Dreier, Faglig sekretær – Teknisk Landsforbund (tilforordnet)

Kim Bo Skøtt, Medarbejderrepræsentant

Frank Nielsen, Medarbejderrepræsentant

Kim Juul Trane, Medarbejderrepræsentant

Martin Løkkegaard Andersen, Studerendes repræsentant – Teknisk Manager Offshore

Jacob Vestergaard Jensen, Studerendes repræsentant – Driftsteknolog

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Offshore & Industri (Driftsteknolog Offshore, Produktionsteknolog, Installatør og Teknisk Manager Offshore og tilknyttede efter- og videreuddannelser)

Uddannelsesudvalget sammensættes således:

 • Aftagere, udpeget af klyngens ansatte
 • Medlemmer, der repræsenterer de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til
 • Medlemmer, der udpeges af henholdsvis Maskinmestrenes Forening og Teknisk landsforbund
 • Medlemmer, der udpeges af Rybners som repræsentanter for de adgangsgivende uddannelser
 • Medlemmer, der udpeges af og blandt medarbejdere ved EASV
 • Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde – antallet varierer i henhold til uddannelsernes område
 • Medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
 • Antallet varierer i henhold til uddannelsernes område
 • Der kan tilknyttes tilforordnede til udvalget efter behov

Service & oplevelser

Jane Madvig, Turismechef, Esbjerg Erhvervsudvikling
Udpeges af Esbjerg Erhvervsudvikling

Kenneth Mørk, Marketing- og publikumschef , Sydvestjyske Museer
Udpeges af Esbjerg Erhvervsudvikling

Grethe Johnsen, Bestyrelsesmedlem, HORESTA region Syddanmark
Udpeges af HORESTA

Ole Skovbo Sørensen, Formand – Branchesektion Transport og Turisme, HK
Udpeges af HK

Charlotte Bjerre, Underviser EUD, Rybners Gymnasium
Udpeges af Rybners som repræsentant for de adgangsgivende uddannelser

Pernille Kragh Rühe,  Medarbejderrepræsentant
Udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest

Mathias Kirkegaard Poulsen, Studerendes repræsentant – Serviceøkonom (Esbjerg)
Udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område

Louise Lildholdt, Studerendes repræsentant – Serviceøkonom (Sønderborg)
Udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område

Christian Dragin-Jensen, Ledelsesrepræsentant

Sammensætning

Uddannelsesudvalget Serviceøkonom (Uddannelsen til Serviceøkonom og tilknyttede efter- og videreuddannelser.)

Uddannelsesudvalget sammensættes således:

 • To medlemmer, der udpeges af Esbjerg Erhvervsudvikling
 • Ét medlem, der udpeges af HORESTA
 • Ét medlem, der udpeges af HK
 • Ét medlem, der udpeges af Rybners som repræsentant for de adgangsgivende uddannelser.
 • Ét medlem, der udpeges af og blandt medarbejdere ved Erhvervsakademi SydVest.
 • Udpegningen skal ske af og blandt de medarbejdere, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesområde
 • To medlemmer, der udpeges af og blandt de studerende, der er optaget inden for udvalgets område
 • Ét medlem som ledelsesrepræsentant fra Erhvervsakademi Sydvests Serviceøkonom uddannelse.

 

Et advisory board kan sammensættes med relevante kompetencer inden for en uddannelses faglige område eller med afsæt i en særlig branche eller et specifikt geografisk område. Advisory boardet kan rådgive uddannelsesudvalget og klyngen i faglige spørgsmål, men kan ikke selvstændigt indgive indstillinger til bestyrelsen om studieordninger. Klyngechefen eller den uddannelsesansvarlige er ansvarlig for indkaldelse og dagsorden til møderne.

Se advisory boards

Byggekoordinator

HR-chef Helle Juhl, Arkil A/S Haderslev

Direktør Hans Christian Jensen, SIB Byggeri A/S, Sønderborg

Rådgivende ingeniør Torben Esbensen, DEM & Esbensen A/S

1. viceborgmester Aase Nygaard, Sønderborg Kommune

Vicedirektør Hans Lehmann, EUC-Syd

Afdelingsleder Service & Ejendomme Mie Rauff Nielsen, Sønderborg Kommune

Skolekonsulent Aino Lene Faurbye, Teknisk Landsforbund

Mogens Præst, Ledelsesrepræsentant

Mogens Frølich, Medarbejderrepræsentant

Nickolai Lindberg, Studerendes repræsentant

Rikke M. Nørulf, Studerendes repræsentant

Installatør

Keld Tved Pedersen, ISC Rådgivende

Elvin Engelund, Intego

Jørgen Dreier, Teknisk Landsforbund

Carsten Bech Jørgensen, Tekniq

Troels Posniak Pedersen, DNV

Klaus Jørgen Mølleskov, Fanø Kran

Transport og logistik

Uddannelsesudvalget for klyngen Ledelse og kompetenceudvikling suppleres af følgende eksterne udvalg inden for fagområdet transport og logistik:

EASV er med i Danmarks Skibsmæglerforenings uddannelsesudvalg, hvor der bl.a. arbejdes med kvalitetssikring og udvikling af shippinguddannelsen, herunder tilvalg af AU i International transport og logistik. I udvalget sidder 1 repræsentant fra Skibsmæglerforeningen, 1 repræsentant fra Rybners Handelsskole, 4 repræsentanter fra medlemsvirksomheder og 1 repræsentant fra EASV. Mødefrekvensen er to gange årligt. En gang årligt deltager elevrepræsentanter fra de aktive shipping-hold (normalt 4 hold) i mødet.

EASV sidder i Blue Water Shippings styregruppe for deres Traineeuddannelse, hvor AU i International transport og logistik indgår. Styregruppen mødes 4-6 gange årligt.

Kontakt studievejledningen i Esbjerg

Du kan kontakte studievejledningen i Esbjerg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-vest@easv.dk
Telefon: +45 4199 1299
Åbningstiderne i Esbjerg
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Onsdag:
09.30 - 11.30
Torsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Fredag:
12.00 - 14.00
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket

Kontakt studievejledningen i Sønderborg

Du kan kontakte studievejledningen i Sønderborg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-syd@easv.dk
Telefon: +45 4199 1200
Åbningstiderne i Sønderborg
Mandag:
09.00 - 11.00
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Torsdag:
Lukket
Fredag:
10.00 - 14.00 (kun telefonisk henvendelse)
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket