Om os
Kvalitet

Kvalitet

Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med kvalitet og kvalitetsudvikling på Erhvervsakademi SydVest. Kvalitetsudviklingen sker i samspil mellem studerende, undervisere og kvalitetsafdelingen.

Akademiets kvalitetssikringssystem er de overordnede rammer for det arbejde, som har til formål at sikre kvaliteten af uddannelserne gennem god planlægning, løbende evaluering og opfølgning. Vi har fokus på, at kvalitetsarbejdet skal være udviklings- og anvendelsesorienteret, og at kvalitetsarbejdet er noget, vi alle bidrager til.

Vi inddrager de studerende, underviserne og aftagerne i evaluering og udvikling af uddannelserne lokalt og deltager i tværgående netværkssamarbejde med de andre erhvervsakademier om udviklingen af nationale studieordninger.

Omdrejningspunktet i erhvervsakademiets kvalitetsarbejde er at skabe optimale vilkår for de studerendes læring i uddannelserne, som er akademiets kerneydelse, og vi arbejder hele tiden for at være en attraktiv uddannelsesinstitution, både for studerende og aftagere. Målet er at uddanne de dygtigste dimittender, som med deres faglighed og innovative kompetencer er eftertragtede medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked.

Her kan du se nogle af de nøgletal, som gøres op årligt for alle uddannelser på Erhvervsakademi SydVest. Det er et lovkrav, at nøgletal gøres tilgængelige via uddannelsesinstitutioners hjemmesider jf. lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Læs mere på retsinformation.dk

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du finde flere tal og analyser om videregående uddannelser. Læs mere på ufm.dk

Du kan også se bl.a. lønniveau og dimittendledighed for uddannelser i hele landet og sammenligne uddannelser på tværs af uddannelsesinstitutioner på uddannelseszoom.dk

Gennemførelse

Find tal om studietid og frafald her

Karakterer

Her kan du se karaktergennemsnit for vores fuldtidsuddannelser i Sønderborg.

Her kan du se karaktergennemsnit for fuldtidsuddannelser i Esbjerg.

Studietilfredshed

Her kan du se de seneste resultater af Uddannelses- og Forskningsministeriets kvalitetsmåling ”Danmarks Studieundersøgelse” blandt henholdsvis studerende og dimittender fra Erhvervsakademi SydVest:

Danmark Studieundersøgelse 2023 Studerende

Danmarks Studieundersøgelse 2023 Dimittender

Her kan du se de seneste resultater af Erhvervsakademi SydVests studietilfredshedsundersøgelse. Linket indeholder resultaterne på de overordnede kategorier studieglæde, udbytte og loyalitet samt de studerendes angivelse af deres gennemsnitlige tidsforbrug på studiet.

Studietilfredshedsundersøgelsen 2022

Beskæftigelse

Se beskæftigelsestal for uddannelserne her

Undervisningsmiljøvurdering

Her kan du finde den seneste undervisningsmiljøvurdering

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Her kan du finde den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Her kan du downloade alle relevante dokumenter.

Kvalitetspolitik

Evaluering af uddannelserne ved eksterne eksperter

Retningslinje for kvalitetssikring af nye uddannelser og udbud