Vil du være med til at styre den grønne omstilling og skabe en mere bæredygtig fremtid? Så læs til energiteknolog i EnergiMetropol Esbjerg og vær med til at skabe Danmarks klimavenlige fremtid
Uddannelser
Energiteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

energi­teknolog

Varighed
2 år
Økonomi
SU
Studiestart
August
Lokationer
Esbjerg
Sprog
Dansk
Næste ansøgningsfrist:
15. marts 2023 - Kvote 2
5. juli 2023 - Kvote 1
Hold dig opdateret
Modtag nyheder fra Erhvervsakademi SydVest om Åbent Hus arrangementer og ansøgningsfrister

Nu har du chancen for at skabe fremtidens klimaløsninger i stedet for bare at snakke om dem. Uddannelsen til energiteknolog giver dig praktisk og teoretisk viden om effektive og klimavenlige energiløsninger. Du lærer bl.a. at analysere CO2 forbrug og mulighederne for CO2-reduktion og energioptimering inden for bygninger og erhverv.

Under uddannelsen kommer du helt tæt på de mennesker og virksomheder, der arbejder for grøn omstilling og klimavenlig energiproduktion. Du får viden om effektivisering af alt lige fra energiforsyninger og klimaanlæg til vindmøller og solcelleanlæg. Du lærer om energikilder som Power to X og lærer om analyse af CO2 forbrug, reduktion og lagring i både bebyggelser og i industrien.

Uddannelsen foregår i Danmarks energihovedstad EnergiMetropol Esbjerg, hvor der er et øget fokus på energi og offshore. Det betyder at der i Esbjerg findes mange virksomheder, som beskæftiger sig med grøn energi, hvilket er helt unik i forhold til resten af Danmark. Drømmer du om at drive Danmarks grønne omstilling og blive af fremtidens klimahelte, tag en uddannelse som energiteknolog på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg .

Energiteknolog-uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse med speciale inden for CO2 og energi. Uddannelsen er fordelt på fire semestre. Uddannelsen er opbygget af lokale fagelementer under hensyn til lokale og regionale behov, et valgfag samt nationale fagelementer. Der er desuden et praktikforløb og et afsluttende eksamensprojekt.

UDDANELSENS FAGELEMENTER

Lokale fagelementer:

De lokale fagelementer specifikt for energiteknolog-uddannelsen på Erhvervsakademi SydVest omhandler dokumentation af CO2 forbrug og reduktion i lokal, regional og national sammenhæng. Her lærer du at udføre beregninger af den direkte og indirekte CO2-udledningn og klimabelastning fra virksomheder, leverandører og slutbruger herunder:

 • Forståelse af CO2 – adfærd, behov, forbrug, analyse, produktion og regnskab.
 • Innovation af hvordan CO2 forbrug kan reduceres gennem andre arbejdsprocesser, installationer, alternative energiformer, lagring ud fra en bæredygtig og rentable metode.
 • Implementering af drift og vedligehold af nye arbejdsprocesser, installationer og alternative energiformer.

Nationale fagelementer:

 • Energiformer: Du lærer at beregne og energifysik, energikilder og energilagring, samt metoder til omregning
  mellem de forskellige former i forhold til energieffektivisering.
 • Bygningers indeklima: Du lærer at optimering af indeklima i bygninger ved hjælp af varme-, belysnings- og ventilationsanlæg samt bygningsautomation under hensyntagen til bæredygtighed og energiforbrug.
 • Byggeteknik og energianalyse: Du lærer vurdere byggeskik, klimaskærm og bygningers energibehov således du kan udfører tekniske, samt adfærdsmæssige energianalyser og forbrugsberegninger i forhold til at udføre energirigtige byggetekniske løsninger.
 • Energi, økonomi og bæredygtighed: Du lærer at vurdere rentable energi- og samfundsøkonomiske, samt bæredygtighedsmæssige konsekvenser af energibesparende foranstaltninger.
 • Energirigtig projektering: Du lærer at udfører rådgivning og projektering inden for energieffektivisering, energirigtig
  projektering og energiledelse. Der arbejdes med forbedring af energiforbrug og bæredygtigt byggeri, anlæg og drift.
 • Projektledelse: Du lærer at udfører planlægning, styring, commissioning, evaluering af projekter, udbud,
  afholdelse af licitation og entreprisestyring ud fra gældende regler og love.
 • Energioptimering af procesanlæg
  Du lærer at arbejde med grundlæggende termer og procestyper, samt deres automatik. Der arbejdes
  med kortlægning og energioptimering af processer i industri og landbrug.
 • Innovation: Du lærer at arbejde med idéskabelse og entreprenørskab i forhold til den nyeste
  udvikling inden for energiteknologi

VALGFAG

På 3. semester ligger valgfag som fx:

 • VE-godkendelse inden for varmepumper
 • Uddannelse til energikonsulent.
 • Uddannelse til arbejdsmiljøkoordinator
 • Projektering i REVIT

Valgfagene varierer og afhænger af antal tilmeldinger.

PRAKTIK

På dit 4. semester skal du i praktik. Du bestemmer selv om praktikken skal være i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

UDLANDSOPHOLD

På Erhvervsakademi SydVest har du mulighed for at komme til udlandet som en del af din uddannelse. Du kan både vælge at tage et semester i udlandet eller tage din praktik i udlandet. Læs mere her.

Studieordning

Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

ADGANGSKRAV

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • STX, HF, HHX, HTX, EUX eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) – alle med matematik C og fysik C
 • En af erhvervsuddannelserne:
  • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
  • Automatik- og procesuddannelsen
  • Bygningssnedker
  • Ejendomsservicetekniker
  • Elektriker
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Køletekniker
  • Maskinsnedker
  • Murer
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Plastmager
  • Procesoperatør
  • Smed
  • Teknisk designer
  • Teknisk isolatør
  • Træfagenes byggeuddannelse
  • VVS-energiuddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed – samt matematik C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk at de specifikke adgangskrav skal være bestået.

KVOTE 1

Du skal søge via kvote 1, hvis du har en gymnasial eksamen.

Ansøgningsfristen i kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

KVOTE 2

Du skal søge via kvote 2, hvis du har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen.

Bemærk: Alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget på uddannelsen. Du kan derfor ansøge helt frem til 5. juli kl. 12.00.

Ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts kl. 12.00.

Du kan læse om kvote 1 og kvote 2 under ofte stillede spørgsmål

BESØG OS

Er du interesseret i at høre mere om energiteknolog-uddannelsen på Erhvervsakademi SydVest, er du altid velkommen til at besøge os. Se hvordan her.

Uddannelsen til energiteknolog kvalificerer dig til job i virksomheder, der beskæftiger sig med bygninger, deres installationer eller procesanlæg.

Du kan også få job inden for kommunale og statslige områder, som beskæftiger sig med bygninger og tekniske installationer.

VIDEREUDDANNELSE

Du kan efter uddannelsen til energiteknolog tage overbygningen teknisk manager offshore, som er en professionsbachelor, der varer 2  år. Her bliver du uddannet til at varetage ledelsesopgaver inden for personale, miljø og sikkerhed både offshore og onshore. Teknisk manager offshore uddannelsen giver dig også mulighed for at opnå autorisation inden for elinstallationer.

SU

Studerende på uddannelsen energiteknolog er berettiget til SU. Når du er blevet optaget på uddannelsen, kan du søge SU, men du skal være opmærksom på, at du tidligst kan søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra.

Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august. Du er først SU-berettiget til en måned på en uddannelse, når man starter før den 20. i måneden. Dvs. starter du på en uddannelse den 21. august og derefter, så er du først SU-berettiget til SU fra september måned.

ANSØG

Du skal søge SU direkte på hjemmesiden www.SU.dk

Vejledning: Har du brug for vejledning i forbindelse med din SU kan du henvende dig til vores SU vejledere på mail.

 

Studielivet på Erhvervsakademi SydVest

Oplev studiemiljøet

Forsknings- og innovationsprojekter

På Erhvervsakademi SydVest får du den nyeste viden. Både undervisere og studerende deltager i forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at skabe ny viden for dig og erhvervslivet.