Uddannelsen driftsteknolog offshore online er en videregående uddannelse med speciale inden for drift og vedligehold af større tekniske anlæg i industrien.
Uddannelser
Driftsteknolog offshore – online
Erhvervsakademiuddannelse

drifts­teknolog ­offshore online

Varighed
2 år
Økonomi
SU
Studiestart
August
Lokationer
Online
Sprog
Dansk
Næste ansøgningsfrist:
15. marts 2024 - Kvote 2
1. juli 2024 - Kvote 1
Hold dig opdateret
Modtag nyheder fra Erhvervsakademi SydVest om Åbent Hus arrangementer og ansøgningsfrister
Ansøg nu

Uddannelsen driftsteknolog offshore er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der som det eneste sted i landet bliver udbudt online hos Erhvervsakademi SydVest.

På uddannelsen får du mulighed for at kombinere en teoretisk og praktisk viden om maskin-, energi- og procestekniske anlæg med en overordnet viden om blandt andet kvalitetsstyring, økonomi og miljøforhold. På uddannelsen er der særlig fokus på den grønne omstilling, bæredygtighed, vedvarende energi og energioptimering. Du bliver derfor klædt på til at gå styrket ind i en karriere inden for offshore, olie, gas og vindsektoren.

 

Om at studere online

Driftsteknolog Offshore online svarer til et fuldtidsstudie og har samme høje aktivitetsniveau som den klasserumsbaserede undervisning. Det er et fleksibelt studie, hvor du kan følge undervisningen fra den geografiske placering, der passer dig bedst – oftest på de tidspunkter du ønsker.  Samtidig vil du have adgang til studievejledning, SU-vejledning og IT-vejledning i samme omfang som studerende med fysisk tilstedeværelse. Hvis du ønsker det, kan du få faglig sparring og vejledning gennem fysisk tilstedeværelse på afdelingerne i Sønderborg og Esbjerg. Du tilbydes også at deltage i faglige og sociale arrangementer med fysisk tilstedeværelse – bl.a. studieture i ind- og udland.

 

Undervisningen

Som onlinestuderende ved Erhvervsakademi SydVest tilbydes du deltagelse i en studiegruppe fra dag 1. Formålet er, at I skal understøtte hinandens læring gennem projektarbejde og opgaveløsning, og I bestemmer selv, hvordan I samarbejder. Der vil løbende være kontakttid med underviserne, og der vil være live oplæg med cases fra virkelighedens virksomheder og gruppepræsentationer i løbet af uddannelsen.

Uddannelsen kræver ugentlig online kontakttid og vejledning med undervisere. Kontakttid og vejledning er placeret inden for normal arbejdstid.

Resten af tiden skal du f.eks. løse selvstændige opgaver, se videoer eller læse faglitteratur. Det kræver, at du kan planlægge din egen tid ansvarligt – til gengæld er det muligt at passe en sport/hobby eller mindre beskæftigelse ved siden af. Denne online fuldtidsuddannelse kræver en arbejdsindsats på ca. 42 timer om ugen, og det er ikke foreneligt med et fuldtidsarbejde.

 

Uddannelsen til driftsteknolog offshore er en 2-årig videregående uddannelse, der er fordelt på fire semestre. Uddannelsen er opbygget over en fælles del samt speciale del. Herudover er der et praktikforløb og et afsluttende eksamensprojekt.

Da de studerende på uddannelsen ofte kommer med forskellige uddannelsesbaggrunde, starter uddannelsen med et introforløb tilpasset de studerendes forudsætninger.

Fælles emneområder:

 • Alment: differentieret, naturfag, matematik, engelsk, it, fysik og kemi
 • Virksomheden: erhvervsøkonomi, projektarbejde, organisation, arbejdsmiljø, kvalitetsstyring
 • Automation og procesanalyse
 • El-teknologi: jævnstrøm, vekselstrøm, elektriske maskiner
 • Maskinteknologi: hydraulik, motorer, gasturbiner, kedler, dampturbiner, materialelære, vedligehold

Undervisningen er primært gruppearbejde og projektbaseret i samarbejde med virksomheder.

PRAKTIK

På dit 4. semester skal du i fysisk praktik. Det giver dig muligheden for at kombinere teori og praksis i en virksomhed i et sammenhængende forløb. Du bestemmer selv om praktikken skal være i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

UDLANDSOPHOLD

På Erhvervsakademi SydVest har du mulighed for at komme til udlandet som en del af din uddannelse. Du kan både vælge at tage et semester i udlandet eller tage din praktik i udlandet. Læs mere her.

TEKNISKE KRAV

På online Driftsteknolog Offshore kræves der en internetforbindelse med hurtig download og upload hastighed, samt en stabil forbindelse.

Studieordning

Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • STX, HF, HHX, HTX, EUX eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) – alle med matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne:
  • Automatik- og procesuddannelsen (specialer og trin 2)
  • Beslagsmed
  • Boligmonteringsuddannelsen
  • Bygningssnedker
  • Bådmekaniker
  • Cnc-tekniker
  • Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
  • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
  • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)
  • Flymekaniker
  • Industriteknikeruddannelsen (med specialer)
  • Karrosseriuddannelsen (med specialer)
  • Køletekniker (trin 2)
  • Lastvognsmekaniker (trin 2)
  • Maritime håndværksfag med specialet Bådbygger
  • Mekaniker (trin 2)
  • Metalsmed (med specialer)
  • Maskinsnedker
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Ortopædist
  • Personvognsmekaniker (trin 2)
  • Procesoperatør (trin 2)
  • Skibsmekaniker (med specialer eller trin 2)
  • Skibsmontør (trin 2)
  • Skibstekniker (trin 2)
  • Skorstensfejer (trin 2)
  • Smed (med specialer)
  • Snedker (med specialer)
  • Støberitekniker (med specialer)
  • Teknisk designer
  • Vvs-energiuddannelsen
  • Vvs-uddannelsen
  • Værktøjsuddannelsen (med specialer)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed – samt matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk at de specifikke adgangskrav skal være bestået.

Kvote 1

Du skal søge via kvote 1, hvis du har en gymnasial eksamen.

Ansøgningsfristen i kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du skal søge via kvote 2, hvis du har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen.

Bemærk: Alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget på uddannelsen. Du kan derfor ansøge helt frem til 5. juli kl. 12.00.

Ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts kl. 12.00.

Du kan læse om kvote 1 og kvote 2 under ofte stillede spørgsmål.

Besøg os

Er du interesseret i at høre mere om driftsteknolog-uddannelsen på Erhvervsakademi SydVest, er du altid velkommen til at besøge os. Se hvordan her.

Uddannelsen til driftsteknolog offshore kvalificerer dig til job i forbindelse med drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer i offshore og energibranchen og i industrien.

Læs herunder historier om, hvor vores studerende på driftsteknolog-uddannelsen har været i praktik og fået job:

Fra EASV til verdensomspændende virksomhed

Mikkel samler nogle af verdens største vindmøller

VIDEREUDDANNELSE

Du kan derefter tage overbygningen teknisk manager offshore, som er en professionsbachelor, der varer to år. Her bliver du uddannet til at varetage ledelsesopgaver inden for personale, miljø og sikkerhed både offshore og onshore.

SU

Studerende på uddannelsen driftsteknolog offshore er berettiget til SU. Når du er blevet optaget på uddannelsen, kan du søge SU, men du skal være opmærksom på, at du tidligst kan søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra.

Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august. Du er først SU-berettiget til en måned på en uddannelse, når man starter før den 20. i måneden. Dvs. starter du på en uddannelse den 21. august og derefter, så er du først SU-berettiget til SU fra september måned.

ANSØG

Du skal søge SU direkte på hjemmesiden www.SU.dk
Har du brug for vejledning i forbindelse med din SU kan du henvende dig til vores SU vejledere på mail.

Studielivet på Erhvervsakademi SydVest

Oplev studiemiljøet

Forsknings- og innovationsprojekter

På Erhvervsakademi SydVest får du den nyeste viden. Både undervisere og studerende deltager i forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at skabe ny viden for dig og erhvervslivet.