Teknisk manager offshore i Esbjerg uddanner dig til ledelsesopgaver inden for personale, miljø og sikkerhed både til offshore- som onshorebranchen. Du lærer om drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg.
Uddannelser
Teknisk Manager Offshore
Professionsbachelor

Teknisk Manager Offshore

Varighed
2 år
Økonomi
SU
Studiestart
August
Lokationer
Esbjerg
Sprog
Dansk
Næste ansøgningsfrist:
1. juli 2024
Hold dig opdateret
Modtag nyheder fra Erhvervsakademi SydVest om Åbent Hus arrangementer og ansøgningsfrister

Uddannelsen til teknisk manager offshore er en overbygning på uddannelserne driftsteknolog offshore, produktionsteknolog, el-installatør, automationsteknolog og energiteknolog. Den giver mulighed for at arbejde med både tekniske og ledelsesmæssige opgaver.

Uddannelsen giver dig redskaber til på ledelsesniveau at kunne forestå komplekse opgaver inden drift, vedligeholdelse og nyinstallation af tekniske anlæg.

Du lærer at anvende el-teknik i teori og praksis og at løse ledelsesmæssige opgaver i relation til personale, miljø og sikkerhed. På uddannelsen er der særlig fokus på den grønne omstilling, bæredygtighed, vedvarende energi og energioptimering. Dette i relation til alle typer af virksomheder inden for offshore, olie, gas og vindområdet og industrien, fx på boreplatforme og i vindmølleindustrien, både nationalt og internationalt.

Uddannelsen teknisk manager offshore er en overbygningsuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen består af kernefag, valgfrie elementer, en 3-måneders praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Da de studerende på uddannelsen ofte kommer med forskellige uddannelsesbaggrunde, starter uddannelsen med et introforløb tilpasset de studerendes forudsætninger.

 • Virksomheden
 • Energi og miljø
 • El-teknologi
 • Maskinteknolog
 • Automation og procesanalyse

Undervisningen er primært gruppearbejde og projektbaseret i samarbejde med virksomheder.

PRAKTIK

På dit 4. semester skal du i praktik. Du bestemmer selv om praktikken skal være i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Du vil typisk vælge en praktikvirksomhed inden for et område du særligt interesserer dig for.

UDLANDSOPHOLD

På Erhvervsakademi SydVest har du mulighed for at komme til udlandet som en del af din uddannelse. Du kan både vælge at tage et semester i udlandet eller tage din praktik i udlandet. Læs mere her.

Studieordning

 • Teknisk Manager Offshore 2015, Nr. 1

  Download
 • Teknisk Manager Offshore 2016, Nr. 1

  Download
 • Teknisk Manager Offshore 2017, Nr. 1

  Download
 • Teknisk Manager Offshore 2018, Nr. 1

  Download
 • Teknisk Manager Offshore 2019, Nr. 1

  Download
 • Teknisk Manager Offshore 2020, Nr. 1

  Download
 • Teknisk Manager Offshore 2021, Nr. 1

  Download
 • Teknisk Manager Offshore 2022, Nr. 1

  Download
 • Teknisk Manager Offshore 2023, Nr. 1

  Download
Tidligere studieordninger kan rekvireres ved henvendelse

Med en af følgende erhvervsakademiuddannelser Driftsteknolog Offshore, Produktionsteknolog, El-installatør, Eenergiteknolog og automationsteknolog kan du optages direkte på Teknisk Manager Offshore.

Optagelse

Ansøgningerne vurderes ikke efter kravene i kvote 1 og 2, og der gives ikke standby-pladser.

Besøg os

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen til Teknisk Manager Offshore på Erhvervsakademi SydVest, er du altid velkommen til at besøge os. Se hvordan her.

Med en uddannelse som Teknisk Manager Offshore vil du kunne for eksempel få jobs, hvor du varetager følgende funktioner:

 • Ledelse af driften af større tekniske anlæg
 • Vedligeholdelse og drift af større installationer
 • Projektering af anlæg
 • Testning af tekniske anlæg
 • Design af større driftsanlæg

Læs herunder historier om hvor vores studerende på Teknisk Manager Offshore-uddannelsen har været i praktik og fået job:

Anders har hele verden som arbejdsplads

Fra studerende på EASV til ingeniør hos Rambøll

Jessica har startet egen virksomhed

Videreuddannelse

Med en uddannelse i Teknisk Manager Offshore har du adgang til flere masteruddannelser og med opkvalificering til kandidatuddannelse – f.eks. Risk & Safety Management og cand.scient.tech ved Aalborg Universitet.

SU

Studerende på teknisk manager offshore er berettiget til SU. Når du er blevet optaget på uddannelsen, kan du søge SU, men du skal være opmærksom på, at du tidligst kan søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august (man er først SU-berettiget til en måned på en uddannelse, når man starter før den 20. i måneden. Dvs. starter du på en uddannelse den 21. august og derefter, så er du først SU-berettiget til SU fra september måned).

Ansøg

Du skal søge SU direkte på hjemmesiden www.su.dk
Har du brug for vejledning i forbindelse med din SU kan du henvende dig til vores SU vejledere på mail.

Studielivet på Erhvervsakademi SydVest

Oplev studiemiljøet

Forsknings- og innovationsprojekter

På Erhvervsakademi SydVest får du den nyeste viden. Både undervisere og studerende deltager i forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at skabe ny viden for dig og erhvervslivet.