Om os
For virksomheder

For virksomheder

I har som virksomhed flere muligheder for at få tilført nye kompetencer, ideer og viden til jeres virksomhed ved at indgå i et samarbejde med Erhvervsakademi SydVest. Vi søger hele tiden at udvikle samarbejdet til gavn for både virksomheder og studerende, derfor er I altid velkomne til at kontakte os til snak om jeres muligheder.

Få tilført ny viden til virksomheden med en praktikant. På Erhvervsakademi SydVest skal alle studerende i praktik, som en del af deres uddannelse. Det er vores erfaring, at samarbejdet skaber værdi for både virksomheden og den studerende. 

Har du ikke haft en praktikant før, vil vi anbefale at læse herunder, men du er også meget velkommen til at kontakte os, vi hjælper dig gerne med at finde en studerende.

Hvem kan blive praktikvirksomhed?

Når I overvejer at tage en praktikant, skal I selvfølgelig beslutte hvilke faglige udfordringer I har til praktikanten. Er I i tvivl om opgaverne er passende, er I velkomne til at tage en snak med os.

Den studerende vil automatisk være dækket af virksomhedens arbejdsskadeforsikring (dog ikke enkeltmandsvirksomheder), og der er ingen forpligtelser i form af løn, da vores studerende er berettiget til SU i praktikperioden.

Der vil selvfølgelig være en kort indkøringsperiode, men vores erfaring er, at de fleste studerende derefter er selvkørende. I kan vælge at tage én eller flere studerende i praktik. Praktikperioden er minimum 10 uger, dog undtaget bygningskonstruktøruddannelsen, der har praktik i 20 uger. Praktikken er som udgangspunkt 37 timer/ugen.

Ofte vil den studerende skrive sin afsluttende opgave i relation til praktikopholdet i virksomheden.

Forskellige typer praktik

Virksomhedspraktik
Det mest almindelige praktikforløb er kendetegnet ved, at de studerende i praktikperioden sidder hos jer i virksomheden og deltager i virksomhedens dagligdag.

Projektpraktik
Projektpraktik er kendetegnet ved et projektforløb, hvor din virksomhed samarbejder med én eller flere studerende – eventuelt på tværs af uddannelserne. Det kan være om løsningen af en konkret opgave, som I definerer i fællesskab. Med denne model er der ikke lagt op til, at de studerende nødvendigvis skal være fysisk tilstede i virksomheden hver dag. Samarbejdet foregår i form af løbende møder og briefing over mail.

International praktik
Det er vores mål at flere studerende skal have international erfaring under uddannelsen. Vi opfordrer og støtter de studerende, som viser interesse for et praktikophold i udlandet. Vi har samarbejdspartnere flere steder i verden, men er altid på jagt efter nye muligheder. Hvis I som virksomhed har afdelinger eller samarbejdspartnere i udlandet, kan I give vores studerende mulighed for at føre internationale kompetencer på deres CV.

Internationale studerende

Vi har studerende fra mere end 30 nationaliteter, der måske kan bidrage med en ny kulturel eller sproglig viden i din virksomhed.

Eksempler fra vores praktikvirksomheder

På EASV har vi en lang række virksomheder, som altid står klar til at tage vores studerende i praktik.

Herunder kan du se videoer med nogle af dem, som har haft vores studerende i praktik.

— HYTOR A/S

— A Place To Hotel

— Grumsen Development

Praktikperioder

Sommer/efterår

Alle praktikperioder er på minimum 10 uger, på nær praktik for studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen, der skal i praktik i 20 uger. Herunder kan du se de uddannelser, der starter praktik fra sommerferien.

Sommer/efterår

Datamatiker

Design og Business

Bygningskonstruktør

Markedsføringsøkonom

International handel og markedsføring

Softwareudvikling

Webudvikling

Vinter/forår

Alle praktikperioder er på minimum 10 uger, på nær praktik for studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen, der skal i praktik i 20 uger. Herunder kan du se de uddannelser, der starter praktik fra nytår.

Vinter/forår

Byggekoordinator

Bygningskonstruktør

Designteknolog

Driftsteknolog offshore

Finansøkonom

Installatør

International handel og markedsføring

Markedsføringsøkonom

Multimediedesigner

Produktionsteknolog

Service- & Oplevelsesøkonom

Softwareudvikling

Teknisk manager offshore

Kontakt og samarbejde med små- og mellemstore virksomheder er grundlæggende for vores undervisning på alle vores uddannelser. Derfor tilbyder vi forskellige muligheder for samarbejde mellem erhvervsliv, studerende og undervisere. 

Innovationscamps

Har din virksomhed en udfordring, der kræver en innovativ løsning? Din virksomhed kan på en innovationscamp stille en opgave til vores studerende, der afslutningsvis vil komme med bud på hvordan udfordringen kan løses.  En camp vil typisk vare 1-2 dage. På campen vil de studerende blive hjulpet på vej gennem innovationsprocessen af vores innovationsudviklere.

Fokus for en camp varierer. Nogle har fokus på den kreative fase, hvor de studerende arbejder med et formuleret problem, fx hentet i en virksomhed eller
ved en forskningsinstitution. Andre har i højere grad fokus på den innovative proces og udviklingen af et koncept, typisk et forretningskoncept, der
i princippet kan implementeres efterfølgende. Selve implementeringen er sjældent en del af campen. Som deltagende virksomhed forventer vi involvering og præmier til vinderne.

Projekter

På Erhvervsakademi SydVest deltager vores undervisere og studerende i både små og store nationale såvel internationale projekter. Formålet er at generere ny viden, der bliver inddraget i undervisningen, og samtidig kommer ud til små- og mellemstore virksomheder. Det er både muligt at indgå i eksisterende projekter eller være med til at udvikle nye projekter.

Cases

Vi ved, at vores studerende lærer meget bedre, når de skal løse en konkret opgave for en “kunde”. Derfor kan I få hjælp til at løse en mindre opgave, mod at vi bruger jeres udfordring som en semesteropgave eller et eksamensprojekt. I samarbejde med en eller flere undervisere stiller I opgaven til de studerende, som de får en given periode til at løse, for herefter at præsentere. Du er velkommen til at kontakte en af vores uddannelseschefer, hvis du har en idé til en case.

Samarbejde med undervisere

Du har også mulighed for at samarbejde om et projekt med vores undervisere. Find underviserne under kontakt.

Hold dig selv og dine medarbejdere opdaterede på den nyeste viden, og få tilført nye kompetencer til virksomheden.

På Erhvervsakademi SydVest udbyder vi en bred vifte af efter- og videreuddannelser på akademi- og diplomniveau. Derudover tilbyder vi også at udvikle skræddersyede forløb i samarbejde med jeres virksomhed.

— Hør hvorfor Blue Water er glade for samarbejdet med Erhvervsakademi SydVest

Søger du en studerende til praktik, studiejob eller et projekt eller vil du gerne ansatte en nyuddannet?

Gennem vores jobportal hjælper vi gerne med at formidle kontakten mellem dig og vores studerende. På vores jobportal kan du oprette studiejobs, praktikophold eller jobs til nyuddannede.

Husk også, at Erhvervsakademi SydVest tilbyder flere uddannelser på engelsk. Så har din virksomhed brug for medarbejdere med kendskab til både sprog og kultur i et givent land, er der gode muligheder for at få en medarbejder med både ny viden og kulturelle kompetencer.

Er du i tvivl, er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.