Om os
Bestyrelse, direktion og organisation

Bestyrelse, direktion og organisation

Her kan du læse om Erhvervsakademi SydVest. Bestyrelsen (B) er akademiets øverste myndighed, der bemyndiger rektor og den øvrige direktion (D) til at varetage den daglige drift. Erhvervsakademi SydVest er organiseret i tværgående centre (T), uddannelsesområder (V) samt administration og infrastruktur (A).

VISION

Vi skaber menneskelig, erhvervsmæssig og samfundsmæssig vækst ved at være en del af den praksis, der skaber fremtiden.

MISSION

Vi samarbejder målrettet med erhvervslivet og andre interessenter om at udvikle og udbyde den viden og de uddannelser, der er behov for, for at styrke vores del af Danmark i den digitale og globale virkelighed og for at bidrage fokuseret til indfrielsen af FN’s Verdensmål. Vi gør viden til virkelighed ved at gøre den anvendelig, og vi gør mennesker klar til virkeligheden ved at møde dem, hvor de er, og uddanne og opkvalificere dem gennem livslang læring.

STRATEGI

Tættere på 2020

Tættere på 2025

Bestyrelsen (B) er akademiets øverste myndighed og varetager vores interesser som uddannelses- og videninstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for akademiets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen mødes cirka fire gange om året. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Erhvervsakademi SydVest og sikrer uddannelsernes kvalitet og udvikling samt en effektiv drift.

Bestyrelsen består af ni eksterne medlemmer, to medarbejdervalgte og to studerende. fem af de ni eksterne udpegede medlemmer er udpeget af DI, Danske Erhverv, HK, TL og ungdomsuddannelserne i Esbjerg. Bestyrelsen har selvsuppleret sig med yderligere fire medlemmer.

Vedtægter for Erhvervsakademi SydVest finder du her.

Bestyrelsen

Formand Johanne Gregersen, udpeget af TL

Næstformand Allan Østergaard, Executive Vice President & COO VIKING Life-Saving Equipment, selvsupplerende medlem

Stephan Kleinschmidt, viceborgmester, selvsupplerende medlem

Dennis Jul Pedersen, havnedirektør, selvsupplerende medlem

Allan Thomsen, Senior Project Engineer Semco Maritime, selvsupplerende medlem

Gertie Baungaard Gorzelak, selvsupplerende medlem

Dan Kirkel, formand for HK Privat Sydjylland, udpeget af HK

Olaf Rye, Administrerende direktør for Rybners, udpeget af ungdomsuddannelserne i Esbjerg

Sia Carlsson, medarbejdervalgt, Esbjerg

Jarne Wilhelm Beutnagel, medarbejdervalgt, Sønderborg

Marie Louise Martvart Bloch Simonsen, EASV-studerende, studenterrepræsentant, Sønderborg

Christian Bendix Vagner Sørensen, EASV-studerende, studenterrepræsentant, Esbjerg

Rektor Henrik Larsen og ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret

Direktionen (D) består af rektor, vicerektor, uddannelsesdirektør samt ressourcedirektør.

Direktionen

Rektor Henrik Larsen

Vicerektor Søren Haahr Jensen

Uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen

Ressourcedirektør Lisbeth S. Ljungstrøm

Rektor varetager akademiets daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat, resultatkontrakten kan læses her for 2015, 2016, 2017, 20182019, 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024. De øvrige medlemmer af akademiledelsen varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Udmøntning af resultatlønskontrakten kan læses her for 2016, 2017, 2018 og 201920202021, 2022, 2023.

Den strategiske rammekontrakt 2022 – 2025 for Erhvervsakademi SydVest kan læses her.

Erhvervsakademi SydVest er organiseret i tværgående centre (T), uddannelsesområder (V) samt administration og infrastruktur (A).

Hver uddannelsesområde har en uddannelseschef, der har ansvaret for de uddannelser og medarbejdere, der hører til uddannelsesområdet.

Tværgående centre

I de tværgående centre (T) er følgende funktioner:

Campus Sønderborg

Student Services

Viden & Erhverv

Uddannelsesområder

Administration og infrastruktur

I administration og infrastruktur (A) er følgende funktioner:

Administration

IT

Kommunikation & markedsføring

Kvalitet

Bygninger og kantine

Her finder du referater fra bestyrelsesmøderne på Erhvervsakademi SydVest.

Referater

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Her kan du finde årsrapporter for Erhvervsakademi SydVest. Herudover findes også whistlebloweropgørelserne.

Årsrapport 2023

Whistleblower 2023

Årsrapport 2022

Whistleblower 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013