Om os
Bestyrelse, direktion og organisation

Bestyrelse, direktion og organisation

Her kan du læse om Erhvervsakademi SydVest. Bestyrelsen (B) er akademiets øverste myndighed, der bemyndiger rektor og den øvrige direktion (D) til at varetage den daglige drift. Erhvervsakademi SydVest er organiseret i tværgående centre (T), uddannelsesområder (V) samt administration og infrastruktur (A).

VISION

Vi skaber menneskelig, erhvervsmæssig og samfundsmæssig vækst ved at være en del af den praksis, der skaber fremtiden.

MISSION

Vi samarbejder målrettet med erhvervslivet og andre interessenter om at udvikle og udbyde den viden og de uddannelser, der er behov for, for at styrke vores del af Danmark i den digitale og globale virkelighed og for at bidrage fokuseret til indfrielsen af FN’s Verdensmål. Vi gør viden til virkelighed ved at gøre den anvendelig, og vi gør mennesker klar til virkeligheden ved at møde dem, hvor de er, og uddanne og opkvalificere dem gennem livslang læring.

STRATEGI

Tættere på 2020

Tættere på 2025

Bestyrelsen (B) er akademiets øverste myndighed og varetager vores interesser som uddannelses- og videninstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for akademiets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen mødes cirka fire gange om året. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Erhvervsakademi SydVest og sikrer uddannelsernes kvalitet og udvikling samt en effektiv drift.

Bestyrelsen består af ni eksterne medlemmer, to medarbejdervalgte og to studerende. fem af de ni eksterne udpegede medlemmer er udpeget af DI, Danske Erhverv, HK, TL og ungdomsuddannelserne i Esbjerg. Bestyrelsen har selvsuppleret sig med yderligere fire medlemmer.

Vedtægter for Erhvervsakademi SydVest finder du her.

Bestyrelsen

Formand Johanne Gregersen, selvsuppleret medlem

Næstformand Allan Østergaard, Executive Vice President & COO VIKING Life-Saving Equipment, udpeget af DI

Niels Sørensen, Direktør Hotel Scandic Sønderborg, udpeget af Danske Erhverv

Dan Alsted Nielsen, Global HR Business Partner Danfoss A/S, selvsupplerende medlem

Allan Thomsen, Senior Project Engineer Semco Maritime, udpeget af TL

Henny Fiskbæk Jensen, Formand for HK Privat Sydjylland, udpeget af HK

Peter Amstrup, udpeget af ungdomsuddannelserne i Esbjerg

Erik Lauritzen, Borgmester Sønderborg Kommune, selvsuppleret medlem

Kim Nikolajsen, Direktør Nordea, selvsuppleret medlem

Sia Carlsson, medarbejdervalgt, Esbjerg

Jarne Wilhelm Beutnagel, medarbejdervalgt, Sønderborg

Morten Nielsen Søgaard, studerende, bygningskonstruktør, Esbjerg

Rektor Henrik Larsen og Ressourcedirektør Lisbeth Ljungstrøm deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Direktionen (D) består af rektor, vicerektor, uddannelsesdirektør samt ressourcedirektør.

Direktionen

Rektor Henrik Larsen

Vicerektor Søren Haahr Jensen

Uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen

Ressourcedirektør Lisbeth S. Ljungstrøm

Rektor varetager akademiets daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat, resultatkontrakten kan læses her for 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. De øvrige medlemmer af akademiledelsen varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Udmøntning af resultatlønskontrakten kan læses her for 2016, 2017, 2018 og 2019

Erhvervsakademi SydVest er organiseret i tværgående centre (T), uddannelsesområder (V) samt administration og infrastruktur (A).

Hver uddannelsesområde har en uddannelseschef, der har ansvaret for de uddannelser og medarbejdere, der hører til uddannelsesområdet.

Tværgående centre

I de tværgående centre (T) er følgende funktioner:

Campus Sønderborg

Student Services

Viden & Erhverv

Uddannelsesområder

Administration og infrastruktur

I administration og infrastruktur (A) er følgende funktioner:

Administration

IT

Kommunikation & markedsføring

Kvalitet

Bygninger og kantine

Her finder du referater fra bestyrelsesmøderne på Erhvervsakademi SydVest.

Referater

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Her kan du finde årsrapporter for Erhvervsakademi SydVest.

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013