Om os
Bestyrelse, direktion og organisation

Bestyrelse, direktion og organisation

Her kan du læse om Erhvervsakademi SydVest. Bestyrelsen (B) er akademiets øverste myndighed, der bemyndiger rektor og den øvrige direktion (D) til at varetage den daglige drift. Erhvervsakademi SydVest er organiseret i tværgående centre (T), uddannelsesområder (V) samt administration og infrastruktur (A).

VISION

Vi skaber menneskelig, erhvervsmæssig og samfundsmæssig vækst ved at være tættere på.

MISSION

Vi samarbejder målrettet med erhvervslivet om at udvikle og udbyde den viden og de uddannelser, der er behov for, for at styrke vores del af Danmark i den digitale og globale virkelighed. Vi gør viden til virkelighed ved at gøre den anvendelig, og vi gør mennesker klar til virkeligheden ved at møde dem, hvor de er, og uddanne og opkvalificere dem.

Bestyrelsen (B) er akademiets øverste myndighed og varetager vores interesser som uddannelses- og videninstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for akademiets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen mødes cirka fire gange om året. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af Erhvervsakademi SydVest og sikrer uddannelsernes kvalitet og udvikling samt en effektiv drift.

Vedtægter for Erhvervsakademi SydVest finder du her.

Bestyrelsen

Formand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund

Næstformand Allan Østergaard, Executive Vice President & COO VIKING Life-Saving Equipment

Niels Sørensen, Hotel Scandic Sønderborg

Dan Alsted Nielsen, Danfoss A/S

Allan Thomsen, Dansk Metal

Henny Fiskbæk Jensen, HK Privat

Peter Amstrup, Direktør Rybners

Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Kim Nikolajsen, Nordea

Sia Carlsson , Medarbejder EASV

Ulrich Lassen, Medarbejder EASV

Tina Nygaard, Studerende EASV (markedsføringsøkonom)

Nikolai Hartmann, Studerende EASV (finansøkonom)

Rektor Henrik Larsen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Direktionen (D) består af rektor, vicerektor, uddannelsesdirektør samt ressourcedirektør.

Direktionen

Rektor Henrik Larsen

Vicerektor Søren Haahr Jensen

Uddannelsesdirektør Anne-Mette Tønnesen

Ressourcedirektør Lisbeth S. Ljungstrøm

Rektor varetager akademiets daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat, resultatkontrakten kan læses her for 2015, 2016, 2017 og 2018. De øvrige medlemmer af akademiledelsen varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Udmøntning af resultatlønskontrakten kan læses her for 2016, 2017 og 2018

Erhvervsakademi SydVest er organiseret i tværgående centre (T), uddannelsesområder (V) samt administration og infrastruktur (A).

Hver uddannelsesområde har en uddannelseschef, der har ansvaret for de uddannelser og medarbejdere, der hører til uddannelsesområdet.

Tværgående centre

I de tværgående centre (T) er følgende funktioner:

Campus Sønderborg

Kommunikation & markedsføring

Kvalitet

HR/Personale

International

Viden & erhverv

Uddannelsesområder

Administration og infrastruktur

I administration og infrastruktur (A) er følgende funktioner:

Administration

IT

Praktik

Studievejledning

Bygninger og kantine

 

Her finder du referater fra bestyrelsesmøderne på Erhvervsakademi SydVest.

Referater

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Her kan du finde årsrapporter for Erhvervsakademi SydVest.

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Kontakt studievejledningen i Esbjerg

Du kan kontakte studievejledningen i Esbjerg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-vest@easv.dk
Telefon: +45 4199 1299
Åbningstiderne i Esbjerg
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Onsdag:
09.30 - 11.30
Torsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Fredag:
12.00 - 14.00
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket
08. Jul:
Lukket
09. Jul:
Lukket
10. Jul:
Lukket
11. Jul:
Lukket
12. Jul:
Lukket
15. Jul:
Lukket
16. Jul:
Lukket
17. Jul:
Lukket
18. Jul:
Lukket
19. Jul:
Lukket
22. Jul:
Lukket
23. Jul:
Lukket
24. Jul:
Lukket
25. Jul:
Lukket
26. Jul:
Lukket
29. Jul:
Lukket
30. Jul:
Lukket
31. Jul:
Lukket
01. Aug:
Lukket
02. Aug:
Lukket
05. Aug:
Lukket
06. Aug:
Lukket
07. Aug:
Lukket
08. Aug:
Lukket
09. Aug:
Lukket
12. Aug:
Lukket
13. Aug:
Lukket
14. Aug:
Lukket
15. Aug:
Lukket
16. Aug:
Lukket
19. Aug:
Lukket
20. Aug:
Lukket

Kontakt studievejledningen i Sønderborg

Du kan kontakte studievejledningen i Sønderborg via nedenstående:
E-mail: studievejledning-syd@easv.dk
Telefon: +45 4199 1200
Åbningstiderne i Sønderborg
Mandag:
09.00 - 11.00
Mandag:
12.00 - 14.00
Tirsdag:
Lukket
Onsdag:
09.30 - 11.30 (kun telefonisk henvendelse)
Torsdag:
Lukket
Fredag:
10.00 - 14.00 (kun telefonisk henvendelse)
Specielle åbningstider
24. Dec:
Lukket
30. Maj:
Lukket
31. Maj:
Lukket
05. Jun:
Lukket
10. Jun:
Lukket
08. Jul:
Lukket
09. Jul:
Lukket
10. Jul:
Lukket
11. Jul:
Lukket
12. Jul:
Lukket
15. Jul:
Lukket
16. Jul:
Lukket
17. Jul:
Lukket
18. Jul:
Lukket
19. Jul:
Lukket
22. Jul:
Lukket
23. Jul:
Lukket
24. Jul:
Lukket
25. Jul:
Lukket
26. Jul:
Lukket
29. Jul:
Lukket
30. Jul:
Lukket
31. Jul:
Lukket
01. Aug:
Lukket
02. Aug:
Lukket
05. Aug:
Lukket
06. Aug:
Lukket
07. Aug:
Lukket
08. Aug:
Lukket
09. Aug:
Lukket
12. Aug:
Lukket
13. Aug:
Lukket
14. Aug:
Lukket
15. Aug:
Lukket
16. Aug:
Lukket
19. Aug:
Lukket
20. Aug:
Lukket